eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2020/1576
:
Covid - 19 - Korona - Helseberedskap
:
Veronica Aam
:
Avsluttet
:
Journal Halden kommune
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
2020/1576 20200604 04.06.2020 Utgående brev Svar på forespørsel om å bli en del av kommunehelsetjenestens informasjonsstrøm Interoptik - Stine Sorensen
2020/1576 20200602 02.06.2020 Inngående brev Vaskebeskrivelse flergangs stellefrakker FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN
2020/1576 20200528 28.05.2020 Utgående brev Innsynsbegjæring - Smittevern VERDENS GANG AS
2020/1576 20200525 25.05.2020 Utgående brev Svar: Frivillig Danitha Oremo
2020/1576 20200525 25.05.2020 Utgående brev Hjemmehjelp *****
2020/1576 20200522 22.05.2020 Inngående brev Innsynsbegjæring - Smittevern VERDENS GANG AS
2020/1576 20200518 18.05.2020 Inngående brev TRANSPORTPOOLEN Halden Kommune - Rolf Karlsen
2020/1576 20200518 18.05.2020 Inngående brev Fylkesmannen tar informasjon fra Halden kommune om mulige endringer i helse- og omsorgstilbudet i kommunen til orientering *****
2020/1576 20200514 14.05.2020 Inngående brev Høring - Forslag til ny forskrift om virksomheter som omfattes av helseberedskapsloven som følge av utbruddet av covid-19 HELSEDIREKTORATET
2020/1576 20200514 14.05.2020 Inngående brev Bestill tilgang til nasjonalt register over tilgjengelig beredskapspersonell HELSEDIREKTORATET
2020/1576 20200504 04.05.2020 Inngående brev Ledig kapasitet for testing *****
2020/1576 20200429 29.04.2020 Inngående brev Prioritering i kommunale helse- og omsorgstjenester under covid-19 epidemien. Prioriteringsråd til sykehjem og hjemmebaserte tjenester. HELSEDIREKTORATET
2020/1576 20200428 28.04.2020 Inngående brev I epidemiens kjølevann - Hvem skal betale dårlig beredskap Trond Holm
2020/1576 20200427 27.04.2020 Utgående brev Besøksforbud NFU Halden og Aremark
2020/1576 20200427 27.04.2020 Inngående brev Besøksforbud NFU Halden og Aremark
2020/1576 20200504 04.05.2020 Saksframlegg/innstilling Covid 19- status i beredskapsarbeidet
2020/1576 20200417 17.04.2020 Inngående brev Høring - notat vedrørende prioritering i forbindelse med covid-19 - sykehjem og hjemmebaserte tjenester HELSEDIREKTORATET
2020/1576 20200417 17.04.2020 Inngående brev Helsedirektoratets anbefaling om tiltak mot utbruddet av koronavirus i Norge HELSEDIREKTORATET
2020/1576 20200416 16.04.2020 Inngående brev Ansatt i karantene Helsedirektoratet
2020/1576 20200415 15.04.2020 Inngående brev Informasjon til våre samarbeidende kommuner vedr. situasjonen i Signo Vivo som følge av Covid-19 *****
2020/1576 20200415 15.04.2020 Inngående brev HMS og Koronavirus (covid-19) - deling av prosedyre og sjekklister for kartlegging av risiko med forebyggende tiltak SYKEHUSET ØSTFOLD HF
2020/1576 20200414 14.04.2020 Inngående brev Gradvis opptrapping av aktivitet i helsetjenesten HELSEDIREKTORATET
2020/1576 20200414 14.04.2020 Utgående brev Tiltak i forbindelse med påvist smitte Covid-19 ansatt *****
2020/1576 20200408 08.04.2020 Inngående brev Høring - notat vedrørende prioritering i forbindelse med covid-19 - sykehjem og hjemmebaserte tjenester HELSEDIREKTORATET
2020/1576 20200407 07.04.2020 Inngående brev Oppdatering fra Krisegruppa ved Folkehelseinstituttet Folkehelseinstituttet
2020/1576 20200406 06.04.2020 Inngående brev Praktisering av regelverk om individuell plan, koordinator og koordinering som følge av midlertidige endringer i helselovgivningen fra 27.03.2020 HELSEDIREKTORATET
2020/1576 20200401 01.04.2020 Inngående brev Retningslinjer for ordinær pasienttransport av personer med mistenkt og bekreftet koronasmitte (Covid19) HELSEDIREKTORATET
2020/1576 20200331 31.03.2020 Inngående brev Tilbud til alle pårørende - barn og voksne. Vennligst videreformidl til kommuner etc. Post hovedmailboks
2020/1576 20200331 31.03.2020 Inngående brev Orientering om midlertidig forskrift om endringer i helselovgivningen Postmottak HOD
2020/1576 20200330 30.03.2020 Inngående brev Brev vedrørende kartlegging av behov for smittevernutstyr ULOBA - INDEPENDENT LIVING NORGE SA
2020/1576 20200330 30.03.2020 Inngående brev Arbeidsgivere bør så langt som mulig skjerme ansatte i helse- og omsorgstjenesten som er HELSEDIREKTORATET
2020/1576 20200330 30.03.2020 Inngående brev Ønske om å være frivillig innen helse *****
2020/1576 20200330 30.03.2020 Inngående brev Handlehjelp til sårbare grupper og personer i karantene/isolasjon Norgesgruppen ASA
2020/1576 20200328 28.03.2020 Inngående brev Revidert rutine for fordeling av smittevernutstyr Helsedir - Trykk-Tjenester
2020/1576 20200327 27.03.2020 Inngående brev Helsedirektoratet ber kommunene kartlegge mulige nye sengeplasser Helsedir - Trykk-Tjenester
2020/1576 20200327 27.03.2020 Utgående brev Informasjon om mulige endringer i helse- og omsorgstilbudet i Halden kommune som følge av nødvendige tiltak knyttet til Covid-19 FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN
2020/1576 20200324 24.03.2020 Inngående brev Nasjonal ordning for fordeling av smittevernutstyr til kommuner i samarbeid med helseforetak ¿-oversendelse av rutinebeskrivelse HELSEDIREKTORATET
2020/1576 20200324 24.03.2020 Inngående brev Karantenebestemmelser for utenlandsk helsepersonell HELSEDIREKTORATET
2020/1576 20200323 23.03.2020 Inngående brev Brev til samarbeidspartnere pr 19.3 -Korona situasjonen UNILABS NORGE AS
2020/1576 20200321 21.03.2020 Inngående brev Helsedirektoratet ber fylkesmennene sikre at kommunene ivaretar sitt sørge for ansvar for at HELSEDIREKTORATET
2020/1576 20200320 20.03.2020 Inngående brev Helsepersonell ved krise henriette Hattestad
2020/1576 20200320 20.03.2020 Inngående brev Kort høringsrunde - prioritering av helsehjelp under Covid-19 krisen Helsedir - Toril Kolås
2020/1576 20200320 20.03.2020 Inngående brev Hjemmehjelp *****
2020/1576 20200319 19.03.2020 Inngående brev Apotekpersonell er å anse som ansatte i helsetjenesten med pasientnært 27498713_1_1.PDF Helsedir - Trykk-Tjenester
2020/1576 20200319 19.03.2020 Inngående brev Forespørsel om å bli en del av kommunehelsetjenestens informasjonsstrøm Interoptik - Stine Sorensen
2020/1576 20200318 18.03.2020 Inngående brev Info om veileder med anbefalinger om ivaretakelse av personer med rus- og psykiske lidelser FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN
2020/1576 20200318 18.03.2020 Inngående brev Uloba Independent Living Norge SA informasjon om beredskap mv Uloba AS
2020/1576 20200318 18.03.2020 Inngående brev Råd om valg av behandlingsnivå under pågående koronaepidemi for pasienter med plass i sykehjem So-Hf - Odd Petter Nilsen
2020/1576 20200318 18.03.2020 Inngående brev Koronaviruset - beredskap for kommunens bostøttearbeid Husbanken - Bostøtte Husbanken
2020/1576 20200318 18.03.2020 Inngående brev Regler for omsorgspersonell som skal tilbake i jobb. Ptj - Christina Margareta Augustin
2020/1576 20200318 18.03.2020 Inngående brev Behov for helsepersonell WORKNORWAY GROUP AS
2020/1576 20200318 18.03.2020 Inngående brev Ønske å benytte avlastningen *****
2020/1576 20200318 18.03.2020 Utgående brev Forståelsen av beslutning om utenlandsreiser for helsepersonell i grensekommuner HELSEDIREKTORATET
2020/1576 20200317 17.03.2020 Inngående brev Ringerunde for avlastningsønsker sendes Halden kommune *****
2020/1576 20200316 16.03.2020 Inngående brev Informasjon fra Helsedirektoratet om ivaretakelse av personer med rus og psykisk helse lidelser i kommunene under koronavirus FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN
2020/1576 20200316 16.03.2020 Inngående brev Sykehuset tar i bruk Moss sykehus ifm. Coronautbruddet SYKEHUSET ØSTFOLD HF
2020/1576 20200316 16.03.2020 Inngående brev Adgangskontroll og besøksstans i landets helseinstitusjoner HELSEDIREKTORATET
2020/1576 20200316 16.03.2020 Inngående brev Spørsmål om handlingsplan fra Rishaugen Rishaugen -
2020/1576 20200315 15.03.2020 Inngående brev Forståelsen av beslutning om utenlandsreiser for helsepersonell i grensekommuner KS
2020/1576 20200315 15.03.2020 Inngående brev Forståelsen av beslutning om utenlandsreiser for helsepersonell i grensekommuner KS
2020/1576 20200315 15.03.2020 Inngående brev Frivilligpool transport BRUK AV EGEN BIL *****
2020/1576 20200313 13.03.2020 Inngående brev Forståelsen av beslutning om utenlandsreiser for helsepersonell i grensekommuner Helsedir - Anne Farseth
2020/1576 20200522 22.05.2020 Utgående brev Brev til fastlegene vedrørende beredskap Covid - 19- Korona Fastleger Halden kommune
2020/1576 20200313 13.03.2020 Inngående brev Plikt for leger til å delta i forebygging av en allmennfarlig smittsom sykdom etter vedtak HELSEDIREKTORATET
2020/1576 20200313 13.03.2020 Inngående brev Kollektiv - spørsmål vedrørende karantene UNJO AS
2020/1576 20200313 13.03.2020 Inngående brev Koordinering av innkjøp og fordeling av personlig smittevernutstyr - Oversendelse av rett skjema HELSEDIREKTORATET
2020/1576 20200313 13.03.2020 Inngående brev Koordinering av innkjøp og fordeling av personlig smittevernutstyr -med følgebrev HELSEDIREKTORATET
2020/1576 20200312 12.03.2020 Inngående brev Corona beredskap brev kommuner 11.03.20 Uloba - Kundeansvarlig
2020/1576 20200312 12.03.2020 Inngående brev Drop in timer på våre institutter vil inntil videre ikke bli foretatt på våre institutter Unilabs - Heidi Brandt
Versjon:5.2.2