eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2020/1475
:
Covid - 19 - Korona - Diverse henvendelser
:
Roar Vevelstad
:
Avsluttet
:
Journal Halden kommune
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
2020/1475 20200605 05.06.2020 Utgående brev Halden Turist påvirkes av koronakrisen Halden Turist v/ styreleder Anne Vik
2020/1475 20200603 03.06.2020 Inngående brev Åpning av idrettshallen tirsdag 2 juni Høgskolen i Østfold
2020/1475 20200602 02.06.2020 Inngående brev Oppdaterte smittevernveiledere for barnehager og skoler UTDANNINGSDIREKTORATET
2020/1475 20200602 02.06.2020 Utgående brev Utspill om karantene fritak i Halden Geir Clasen
2020/1475 20200526 26.05.2020 Inngående brev Høring - Forslag til midlertidige endringer i smittevernloven om karantene ved nærkontakt med bekreftet smittet person og isolering HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET
2020/1475 20200525 25.05.2020 Inngående brev Kartlegging av barnehage- og skolehverdagen under koronasituasjonen UTDANNINGSDIREKTORATET
2020/1475 20200522 22.05.2020 Inngående brev Ukentlig undersøkelse om koronasituasjonen UTDANNINGSDIREKTORATET
2020/1475 20200522 22.05.2020 Inngående brev Viktig undersøkelse om smittevern og tvang HELSEDIREKTORATET
2020/1475 20200520 20.05.2020 Inngående brev Oppdatert liste over kritiske og viktige samfunnsfunksjoner UTDANNINGSDIREKTORATET
2020/1475 20200518 18.05.2020 Inngående brev Kartlegging av tjenester til barn og unge under covid-19 FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN
2020/1475 20200518 18.05.2020 Inngående brev Informasjon om videresending av brev - Behov for unntak fra Covid-19-forskriften - Karantenebestemmelser ved ankomst til Norge HELSEDIREKTORATET
2020/1475 20200516 16.05.2020 Utgående brev Tilbakemelding på innsyn i 20/1475-130 AS HALDEN ARBEIDERBLAD m.fl.
2020/1475 20200514 14.05.2020 Inngående brev 20/11801: Ny løsning for elektronisk innsending av MSIS-melding Fhi - Stab-smittevernmiljooghelse
2020/1475 20200514 14.05.2020 Inngående brev Til ledere med ansvar for skole- og barnehageområdet i kommunen Fylkesmannen - Stokke, Kjartan Nygaard
2020/1475 20200513 13.05.2020 Inngående brev Innsynsbegjæring AS HALDEN ARBEIDERBLAD
2020/1475 20200512 12.05.2020 Inngående brev Korona - ønske om tilsyn i frisør og velværebransjen - Oppfølging med tilsynsmal! NORSKE FRISØR- OG VELVÆREBEDRIFTER
2020/1475 20200511 11.05.2020 Inngående brev Korona - ønske om tilsyn i frisør og velværebransjen NORSKE FRISØR- OG VELVÆREBEDRIFTER
2020/1475 20200508 08.05.2020 Inngående brev Dokument 20/01535-1 Tilgang til idrettshallen ifm Covid 19 sendt fra Høgskolen i Østfold Høgskolen i Østfold
2020/1475 20200508 08.05.2020 Inngående brev Hva er nytt i smittevernveilederen for barnehager UTDANNINGSDIREKTORATET
2020/1475 20200508 08.05.2020 Utgående brev Covid-19 forskriften, karantene ved ankomst til Norge HELSEDIREKTORATET
2020/1475 20200508 08.05.2020 Inngående brev Uttalelse fra Helse- og omsorgsdepartementet om midlertidig salgsbevilling til skjenkebevillinger HELSEDIREKTORATET
2020/1475 20200508 08.05.2020 Inngående brev Brev fra Helsedirektoratet til kommunene med utfyllende informasjon vedrørende prøvetakingskapasitet for Covid-19 HELSEDIREKTORATET
2020/1475 20200508 08.05.2020 Inngående brev Alle skoler åpnes UTDANNINGSDIREKTORATET
2020/1475 20200508 08.05.2020 Inngående brev COVID-19 - Problemstilling ang. regler for isolasjon - Svar på henvendelse fra Helse Møre og Romsdal HF sendt fra Helsedirektoratet HELSEDIREKTORATET
2020/1475 20200507 07.05.2020 Utgående brev Innsyn i sak 20/1475-114 AS HALDEN ARBEIDERBLAD m.fl.
2020/1475 20200505 05.05.2020 Utgående brev Tilbakemelding på innsyn i 2020/1475-97 AS HALDEN ARBEIDERBLAD m.fl.
2020/1475 20200504 04.05.2020 Inngående brev Informasjon om endring i diagnosekode for Covid-19 i ICPC-2 -Ny kode for bekreftet smitte HELSEDIREKTORATET
2020/1475 20200504 04.05.2020 Inngående brev Informasjon fra kunnskapsministeren KUNNSKAPSDEPARTEMENTET
2020/1475 20200430 30.04.2020 Inngående brev Om deltidspersonell og trekk i dagpenger Dsb -
2020/1475 20200430 30.04.2020 Inngående brev Om deltidspersonell og trekk i dagpenger DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB)
2020/1475 20200430 30.04.2020 Utgående brev Møte med Østfold-benken om situasjonen på Saugbrugs, Halden Stortinget m.fl.
2020/1475 20200429 29.04.2020 Inngående brev Virksomhet utenfor tannklinikkene er fortsatt utsatt VIKEN FYLKESKOMMUNE
2020/1475 20200428 28.04.2020 Inngående brev Innsynsbegjæring AS HALDEN ARBEIDERBLAD
2020/1475 20200428 28.04.2020 Inngående brev Innsynsbegjæring AS HALDEN ARBEIDERBLAD
2020/1475 20200427 27.04.2020 Inngående brev Utvidelse av prøvetakingskapasiteten for Covid-19 i alle kommuner HELSEDIREKTORATET
2020/1475 20200427 27.04.2020 Inngående brev Høring - Midlertidige endringer i helseberedskapsloven (endringer for å avhjelpe konsekvenser av covid-19) Postmottak HOD
2020/1475 20200423 23.04.2020 Inngående brev Mer utetid i barnehage og skole Friluftsrad - Marianne Sanderud
2020/1475 20200423 23.04.2020 Inngående brev Besøksforbud NORSK FORBUND FOR UTVIKLINGSHEMMEDE
2020/1475 20200423 23.04.2020 Inngående brev Brev til kommuneoverlegen om covid-19 Folkehelseinstituttet
2020/1475 20200423 23.04.2020 Inngående brev Til Kommune overlegen i Halden Åpning av campingplasser Getmail -
2020/1475 20200423 23.04.2020 Utgående brev Tilbakemelding på innsyn Trine-Merethe Høistad
2020/1475 20200422 22.04.2020 Inngående brev Brev fra KS - Samarbeid med frivillige organisasjoner - koronasituasjonen Ks - Ann-Solveig Hansteen
2020/1475 20200422 22.04.2020 Inngående brev Smitteverntiltak skoleskyss og åpning av skolene mandag 27. april. VIKEN FYLKESKOMMUNE
2020/1475 20200422 22.04.2020 Inngående brev Kulturskoler og åpning av disse FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN
2020/1475 20200422 22.04.2020 Inngående brev Barnehager kan søke kommunene om kompensasjon UTDANNINGSDIREKTORATET
2020/1475 20200421 21.04.2020 Inngående brev Innspill til Kommunene ang Covid-19 LO Norge
2020/1475 20200421 21.04.2020 Inngående brev Gjenåpning av småskoletrinnet fra 27.4. FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN
2020/1475 20200421 21.04.2020 Inngående brev Smittevernveileder for skoler UTDANNINGSDIREKTORATET
2020/1475 20200420 20.04.2020 Inngående brev Innsynsbegjæring AS HALDEN ARBEIDERBLAD
2020/1475 20200420 20.04.2020 Inngående brev Rundskriv I-5/2020 ¿ Informasjon om regelverk og anbefalinger - covid-19-utbruddet Postmottak HOD
2020/1475 20200420 20.04.2020 Utgående brev Eiendomsskatt Tista kjøpesenter 2020 (Halden) SCALA EIENDOM AS m.fl.
2020/1475 20200417 17.04.2020 Inngående brev Orientering om midlertidig lov med unntak fra kommuneloven, IKS-loven mv. Kommunal -og moderniseringsdepartementet
2020/1475 20200417 17.04.2020 Inngående brev Kompensasjonsordning for drosjeselskapene i Viken fylkeskommune VIKEN FYLKESKOMMUNE
2020/1475 20200417 17.04.2020 Inngående brev Covid -19 - Ny regulering - Smittevern FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN
2020/1475 20200416 16.04.2020 Inngående brev Eiendomsskatt Tista kjøpesenter 2020 (Halden) SCALA EIENDOM AS
2020/1475 20200416 16.04.2020 Inngående brev Smittevernveileder for barnehager UTDANNINGSDIREKTORATET
2020/1475 20200416 16.04.2020 Inngående brev Vedrørende gjenåpning av barnehagene fra 20.4. FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN
2020/1475 20200414 14.04.2020 Inngående brev Utvidet liste over kritiske og viktige samfunnsfunksjoner UTDANNINGSDIREKTORATET
2020/1475 20200408 08.04.2020 Inngående brev Kulturskoler og Korona NORSK KULTURSKOLERÅD
2020/1475 20200408 08.04.2020 Utgående brev Innsynsbegjæring AS HALDEN ARBEIDERBLAD
2020/1475 20200407 07.04.2020 Inngående brev Åpning av barnehager og skoler UTDANNINGSDIREKTORATET
2020/1475 20200407 07.04.2020 Inngående brev Korona-virus - Manglende tiltak ved Svinesund grenseovergang - Tilbakemelding SAMFERDSELSDEPARTEMENTET
2020/1475 20200406 06.04.2020 Inngående brev Covid-19 veileder for bedriftsidrett Idrettsforbundet
2020/1475 20200406 06.04.2020 Inngående brev Innsynsbegjæring AS HALDEN ARBEIDERBLAD
2020/1475 20200403 03.04.2020 Inngående brev Brev til kommuner orientering om endrede rammer 8. mai FORSVARSDEPARTEMENTET
2020/1475 20200403 03.04.2020 Inngående brev Informasjon fra Berg Sparebank vedrørende Koronakrisen. Berg-Sparebank
2020/1475 20200403 03.04.2020 Inngående brev Covid-19 ¿ Orientering om Helsedirektoratets veiledning og anbefalinger om idrettsaktivitet HELSEDIREKTORATET
2020/1475 20200403 03.04.2020 Inngående brev Informasjon vedrørende midlertidig forskrift om tilpasning i lovgivningen om opplæring i mottak, introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap som følge av utbrudd av Covid-19 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET
2020/1475 20200403 03.04.2020 Inngående brev Informasjon om driftsstatus i Bufetat, region øst, uke 14 NTL BUFDIR OG BUFETAT
2020/1475 20200402 02.04.2020 Inngående brev Tilbud for barn og unge i påsken Utdanningsdirektoratet (ikke svar)
2020/1475 20200401 01.04.2020 Inngående brev Fordeling bevilgning krisepakke 3 Ks - Bjørn Sjøvold
2020/1475 20200331 31.03.2020 Inngående brev Takster for e-konsultasjoner. Utvidet krets av leger kan motta trygderefusjon. Helfo - Nyhetsbrev - Helfo
2020/1475 20200331 31.03.2020 Inngående brev Slik sikrer dagligvarebransjen en trygg påskehandel Norgesgruppen - Cecilie Scharning
2020/1475 20200330 30.03.2020 Saksframlegg/innstilling Covid19 - Koronavirus, Orientering om arbeidet
2020/1475 20200330 30.03.2020 Inngående brev Veileder til kommunene om lokale karanteneregler eller innreiserestriksjoner i forbindelse med utbruddet av Covid-19 HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET
2020/1475 20200328 28.03.2020 Inngående brev Innrapportering av dødsfall og dødsårsaker til Folkehelseinstituttet ifm. COVID-19-pandemien Fhi - Wøien, Gunhild
2020/1475 20200328 28.03.2020 Inngående brev Veiledning om rettsgrunnlag for bruk av tvang mm - smittevern - COVID-19 Helsedir - Henning Lahn
2020/1475 20200327 27.03.2020 Inngående brev Informasjon om midlertidig åpning av "Skriv til oss" funksjonen for brukere av sosiale tjenester Nav - (PK) NAV Prosjekt digisos
2020/1475 20200327 27.03.2020 Inngående brev Rutiner for sikker virksomhet i koronasituasjonen, datert 24.03.20 Statsbygg - Marhaug, Paul
2020/1475 20200327 27.03.2020 Inngående brev KS Viken - Kartlegging av prosjekter/tiltak i kommunene som kan bidra til å opprettholde sysselsetting Ks - Bjørn Sjøvold
2020/1475 20200326 26.03.2020 Inngående brev Tilbud til barn og unge som trenger det mest UTDANNINGSDIREKTORATET
2020/1475 20200325 25.03.2020 Inngående brev Informasjon fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet til kommuner om korona INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET
2020/1475 20200325 25.03.2020 Inngående brev Rundskriv om forskrift om karantene mv. ved ankomst til Norge HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET
2020/1475 20200325 25.03.2020 Inngående brev Alle barnehager og skoler er fortsatt stengt Utdanningsdirektoratet (ikke svar)
2020/1475 20200325 25.03.2020 Utgående brev Innsyn 2020/1475-33 Amedia - Trine-Merethe Høistad m.fl.
2020/1475 20200325 25.03.2020 Utgående brev Innsyn 2020/1475-30 AS HALDEN ARBEIDERBLAD m.fl.
2020/1475 20200325 25.03.2020 Utgående brev Innsyn 2020/1475/29 AS HALDEN ARBEIDERBLAD m.fl.
2020/1475 20200325 25.03.2020 Utgående brev Innsyn 2020/1475-27 AS HALDEN ARBEIDERBLAD m.fl.
2020/1475 20200324 24.03.2020 Inngående brev Kan koronasjekk.no være til hjelp i Halden Kommune? MEDISIN PLUSS AS
2020/1475 20200323 23.03.2020 Inngående brev Søndagsåpne butikker FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN
2020/1475 20200321 21.03.2020 Inngående brev Påkobling til digital søknad om økonomisk sosialhjelp - et tilbud til kommuner som ikke allerede er påkoblet Nav - (PK) NAV Prosjekt digisos
2020/1475 20200323 23.03.2020 Inngående brev Informasjon til NAV-kontorene i vår region - korona og økonomisk rådgivning FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN
2020/1475 20200320 20.03.2020 Inngående brev Smittevern i butikk Norgesgruppen - Cecilie Scharning
2020/1475 20200320 20.03.2020 Inngående brev Har din kommune behov for beredskapstelt? Arcticlavvo - Ordremottak Arctic Lavvo
2020/1475 20200320 20.03.2020 Inngående brev Oppdatert informasjon om koronasituasjonen Utdanningsdirektoratet (ikke svar)
2020/1475 20200320 20.03.2020 Inngående brev Ytterligere forslag om helsehotell Mitt-Hotell - Resepsjon | Mitt Hotell
2020/1475 20200320 20.03.2020 Inngående brev Ytterligere forslag om helsehotell Mitt-Hotell - Resepsjon | Mitt Hotell
2020/1475 20200320 20.03.2020 Inngående brev Dugnad/overnattingstilbud/avlastningshjem Mitt-Hotell - Resepsjon | Mitt Hotell
2020/1475 20200320 20.03.2020 Inngående brev Informasjon om standpunkt og fravær Utdanningsdirektoratet (ikke svar)
2020/1475 20200320 20.03.2020 Inngående brev Informasjon om driftsstatus i Bufetat, region øst: Bufetat - Ingrid Helena Pelin Berg
Versjon:5.2.2