eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2020/1475
:
Covid - 19 - Korona - Diverse henvendelser
:
Roar Vevelstad
:
Under behandling
:
Journal Halden kommune
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
2020/1475 20200326 26.03.2020 Inngående brev Tilbud til barn og unge som trenger det mest UTDANNINGSDIREKTORATET
2020/1475 20200325 25.03.2020 Inngående brev Informasjon fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet til kommuner om korona INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET
2020/1475 20200325 25.03.2020 Inngående brev Rundskriv om forskrift om karantene mv. ved ankomst til Norge HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET
2020/1475 20200325 25.03.2020 Inngående brev Alle barnehager og skoler er fortsatt stengt Utdanningsdirektoratet (ikke svar)
2020/1475 20200325 25.03.2020 Utgående brev Innsyn 2020/1475-33 Amedia - Trine-Merethe Høistad m.fl.
2020/1475 20200325 25.03.2020 Utgående brev Innsyn 2020/1475-30 AS HALDEN ARBEIDERBLAD m.fl.
2020/1475 20200325 25.03.2020 Utgående brev Innsyn 2020/1475/29 AS HALDEN ARBEIDERBLAD m.fl.
2020/1475 20200325 25.03.2020 Utgående brev Innsyn 2020/1475-27 AS HALDEN ARBEIDERBLAD m.fl.
2020/1475 20200324 24.03.2020 Inngående brev Kan koronasjekk.no være til hjelp i Halden Kommune? MEDISIN PLUSS AS
2020/1475 20200323 23.03.2020 Inngående brev Søndagsåpne butikker FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN
2020/1475 20200321 21.03.2020 Inngående brev Påkobling til digital søknad om økonomisk sosialhjelp - et tilbud til kommuner som ikke allerede er påkoblet Nav - (PK) NAV Prosjekt digisos
2020/1475 20200323 23.03.2020 Inngående brev Informasjon til NAV-kontorene i vår region - korona og økonomisk rådgivning FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN
2020/1475 20200320 20.03.2020 Inngående brev Smittevern i butikk Norgesgruppen - Cecilie Scharning
2020/1475 20200320 20.03.2020 Inngående brev Har din kommune behov for beredskapstelt? Arcticlavvo - Ordremottak Arctic Lavvo
2020/1475 20200320 20.03.2020 Inngående brev Oppdatert informasjon om koronasituasjonen Utdanningsdirektoratet (ikke svar)
2020/1475 20200320 20.03.2020 Inngående brev Ytterligere forslag om helsehotell Mitt-Hotell - Resepsjon | Mitt Hotell
2020/1475 20200320 20.03.2020 Inngående brev Ytterligere forslag om helsehotell Mitt-Hotell - Resepsjon | Mitt Hotell
2020/1475 20200320 20.03.2020 Inngående brev Dugnad/overnattingstilbud/avlastningshjem Mitt-Hotell - Resepsjon | Mitt Hotell
2020/1475 20200320 20.03.2020 Inngående brev Informasjon om standpunkt og fravær Utdanningsdirektoratet (ikke svar)
2020/1475 20200320 20.03.2020 Inngående brev Informasjon om driftsstatus i Bufetat, region øst: Bufetat - Ingrid Helena Pelin Berg
2020/1475 20200320 20.03.2020 Inngående brev Informasjon til kommuneoverleger Helsedir - Marit Voltersvik
2020/1475 20200320 20.03.2020 Inngående brev HASTER - brev til kommunelegen Folkehelseinstituttet
2020/1475 20200319 19.03.2020 Inngående brev Innsyn Amedia - Trine-Merethe Høistad
2020/1475 20200319 19.03.2020 Inngående brev Revidert brev om opprettholdelse av varetransport og vei-infrastruktur 27498360_1_1.PDF Helsedir - Trykk-Tjenester
2020/1475 20200319 19.03.2020 Inngående brev Feil informasjon ang. luftveissymptomer i Halden Kommune? Mekservice - Chris-Anton Eriksen
2020/1475 20200319 19.03.2020 Inngående brev Informasjon fra tannhelsetjenesten i Viken Viken - Eva Rydgren Krona
2020/1475 20200319 19.03.2020 Inngående brev Innsyn Amedia - Trine-Merethe Høistad
2020/1475 20200319 19.03.2020 Inngående brev Feil informasjon ang. luftveissymptomer i Halden Kommune? Mekservice - Chris-Anton Eriksen
2020/1475 20200318 18.03.2020 Inngående brev Midlertidig forskrift om unntak fra plan- og bygningsloven i forbindelse med korona-pandemien KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
2020/1475 20200318 18.03.2020 Inngående brev Oppdatert informasjon om koronasituasjonen Utdanningsdirektoratet
2020/1475 20200318 18.03.2020 Inngående brev Innsynsbegjæring AS HALDEN ARBEIDERBLAD
2020/1475 20200318 18.03.2020 Inngående brev Innsyn sbegjæring AS HALDEN ARBEIDERBLAD
2020/1475 20200318 18.03.2020 Inngående brev Helse og informasjonskartlegging for kommunen KANTAR AS
2020/1475 20200318 18.03.2020 Inngående brev Innsynsbegjæring AS HALDEN ARBEIDERBLAD
2020/1475 20200316 16.03.2020 Inngående brev Brev til alle kommuner om at de må opprettholde varetransport vei - HELSEDIREKTORATET
2020/1475 20200316 16.03.2020 Inngående brev Informasjon fra Sivilforsvaret om barnepass og bruk av tjenestepliktige Sivilforvaret v /Espen Johansen
2020/1475 20200316 16.03.2020 Inngående brev Søknad til Fylkesmannen om å øke kremasjonskapasitet - Kommunens Kopi HALDEN KIRKELIGE FELLESRÅD
2020/1475 20200315 15.03.2020 Inngående brev Vedtak etter lov om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 andre ledd Helsedir - Trykk-Tjenester
2020/1475 20200315 15.03.2020 Inngående brev Spørreundersøkelse - smitteberedskap - VG Vg - Camilla Fredstad Huuse
2020/1475 20200315 15.03.2020 Inngående brev Feil informasjon i "kartlegging av behov for barnehageplass" MaryGrace Pernevi
2020/1475 20200315 15.03.2020 Inngående brev Russefeiring Andrine andresen
2020/1475 20200314 14.03.2020 Inngående brev Koronasituasjonen: Viktig informasjon for lærlinger og lærekandidater Viken - Trond Pettersen
2020/1475 20200313 13.03.2020 Inngående brev Reduserte åpningstider Apotek 1 Tista Apotek1 - NOREUS Erik Niklas
2020/1475 20200313 13.03.2020 Inngående brev Informasjon fra NAV Hjelpemiddelsentral Øst-Viken til helse-, skole, bolig- og annen aktuell administrasjon i kommunen Nav - Følkner, Anne Mette
2020/1475 20200313 13.03.2020 Inngående brev Steng bingoene! *****
2020/1475 20200313 13.03.2020 Inngående brev Opprettholdelse av barnepass til samfunnskritiske funksjoner Fylkesmannen - Ole Lorang Bøklepp
2020/1475 20200313 13.03.2020 Inngående brev Koordinering av innkjøp og fordeling av personlig smittevernutstyr til helseforetak og den kommunale helse- og omsorgstjenesten Es Nav - Helsedirektoratet
2020/1475 20200313 13.03.2020 Inngående brev Midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter i kommuner og fylkeskommuner for å begrense spredning av Covid-19 KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
2020/1475 20200313 13.03.2020 Inngående brev Barnepass - SFO o.l. til sykehusansattes barn SYKEHUSET ØSTFOLD HF
2020/1475 20200313 13.03.2020 Inngående brev Saker fra pasient- og brukerombudet- utsettelse Pasient -og brukerombudet
2020/1475 20200313 13.03.2020 Inngående brev Kan Rishaugen regnes som en kritisk samfunnsfunksjon RISHAUGEN EIENDOM AS
2020/1475 20200312 12.03.2020 Inngående brev Vedtak om stenging av skoler og barnehager Helsedir - Trykk-Tjenester
2020/1475 20200312 12.03.2020 Inngående brev Alle barnehager og skoler stenges Utdanningsdirektoratet (ikke svar)
2020/1475 20200317 17.03.2020 Inngående brev Vedtak etter lov om vern mot smittsomme sykdommer §4-1 andre ledd om møteforbud og stenging av virksomhet HELSEDIREKTORATET
2020/1475 20200312 12.03.2020 Inngående brev Coronavirus (2019-nCoV) precautions Nexans
2020/1475 20200312 12.03.2020 Inngående brev Informasjon til Fylkesmenn og kystkommuner om håndtering av skip med mistenkt eller kjent smitte ombord HELSEDIREKTORATET
2020/1475 20200311 11.03.2020 Inngående brev RETTELSE - Rundskriv - informasjon om dekning av tap og utgifter som følge av koronaviruset Postmottak HOD
2020/1475 20200311 11.03.2020 Inngående brev Rundskriv - informasjon om dekning av tap og utgifter som følge av koronaviruset Postmottak HOD
2020/1475 20200311 11.03.2020 Inngående brev Korona: Be om bistand fra frivillig sektor og sørg for gode hygienetiltak på kollektivtransport HELSEDIREKTORATET
2020/1475 20200311 11.03.2020 Inngående brev Innspill til kommunal beredskapsplan covid-19 HELSEDIREKTORATET
2020/1475 20200310 10.03.2020 Inngående brev Innspill til kommunal beredskapsplan covid-19 HELSEDIREKTORATET
2020/1475 20200310 10.03.2020 Inngående brev Til barnehagemyndigheten i Halden kommune Læringsverkstedet Region Viken Øst
2020/1475 20200310 10.03.2020 Inngående brev Truende mangelsituasjon for smittevernutstyr og tiltak i primærhelsetjenesten HELSEDIREKTORATET
2020/1475 20200310 10.03.2020 Inngående brev Oppdatert informasjon om koronaviruset UTDANNINGSDIREKTORATET
2020/1475 20200310 10.03.2020 Inngående brev Råd om organisering av smitteverntiltak i kommunen HELSEDIREKTORATET
2020/1475 20200310 10.03.2020 Inngående brev Spørsmål - Korona og Russefestival ØST POLITIDISTRIKT
2020/1475 20200310 10.03.2020 Inngående brev Utdanningsdirektoratet ber om rapportering fra skole/barnehage ifm .korona FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN
2020/1475 20200309 09.03.2020 Inngående brev Restriksjoner av besøkende til sykehjem, heldøgns omsorgsbolig og øyeblikkelig hjelp døgnplasser HELSEDIREKTORATET
Versjon:5.2.2