eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2017/6169
:
Barnevern - Krav om tilbakeføring §4-21 - ***** ***** ***** ***** ***** *****
:
Tore Andersen
:
Under behandling
:
Journal Halden kommune
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
2017/6169 20190726 26.07.2019 Inngående brev Reservasjon av tid og sted for eventuell ankeforhandling Borgarting lagmannsrett
2017/6169 20190726 26.07.2019 Inngående brev ***** ***** - Halden kommune *****
2017/6169 20190531 31.05.2019 Inngående brev Prosesskriv til Borgarting lagmannsrett *****
2017/6169 20190528 28.05.2019 Inngående brev Sluttinnlegg til Borgarting lagmannsrett ADVOKATENE I LYKKEBERG, PETER T. HANSEN, SIGMUND Z. BERG, HARALD B. WIBYE, HELGE S. GASSER
2017/6169 20190528 28.05.2019 Inngående brev Vitneforklaring *****
2017/6169 20190513 13.05.2019 Utgående brev Angående vedtakelse av utdrag Advokat Svein Inge Johansen
2017/6169 20190502 02.05.2019 Inngående brev Pålegg om utdrag Borgarting lagmannsrett
2017/6169 20190507 07.05.2019 Utgående brev Vedtagelse av utdrag Advokat Svein Inge Johansen
2017/6169 20190503 03.05.2019 Utgående brev Faktisk utdrag til lagmannsretten Borgarting Lagmannsrett
2017/6169 20190319 19.03.2019 Inngående brev Prosesskriv til Borgarting lagmannsrett *****
2017/6169 20190312 12.03.2019 Inngående brev Oversendelse av dokumenter ***** ***** *****
2017/6169 20190319 19.03.2019 Utgående brev Prosesskriv til Borgarting lagmannsrett - ettersendelse av dok. mv. Borgarting lagmannsrett via Aktørportalen
2017/6169 20190212 12.02.2019 Inngående brev Beramming av rettsmøte Borgarting lagmannsrett
2017/6169 20190208 08.02.2019 Inngående brev Rettsbok Borgarting lagmannsrett
2017/6169 20190208 08.02.2019 Inngående brev Beramming av planleggingsmøte som fjernmøte Borgarting lagmannrett
2017/6169 20190122 22.01.2019 Inngående brev Reservasjon av tid og sted for eventuell ankeforhandling Borgarting lagmannsrett
2017/6169 20190118 18.01.2019 Inngående brev Beslutning Borgarting lagmannsrett
2017/6169 20190114 14.01.2019 Inngående brev Tilsvar *****
2017/6169 20190114 14.01.2019 Inngående brev Prosesskriv til Borgarting lagmannsrett *****
2017/6169 20190116 16.01.2019 Utgående brev Prosesskriv ang. samtykke til ankebehandling Borgarting lagmannsrett
2017/6169 20181221 21.12.2018 Inngående brev ***** ***** - Halden kommune *****
2017/6169 20181212 12.12.2018 Inngående brev Vedtakelse av forkynning *****
2017/6169 20181212 12.12.2018 Inngående brev Kjennelse *****
2017/6169 20181123 23.11.2018 Inngående brev Kopi av brev vedr. sivil sak, anke over beslutning *****
2017/6169 20181116 16.11.2018 Inngående brev Forkynning av anke over kjennelse/beslutning og frist for tilsvar Borgarting lagmannsrett
2017/6169 20181116 16.11.2018 Inngående brev Anmodning om retting av anke Borgarting lagmannsrett
2017/6169 20181116 16.11.2018 Inngående brev Anke via epost Borgarting lagmannsrett
2017/6169 20181116 16.11.2018 Inngående brev Beslutning Borgarting lagmannsrett
2017/6169 20181116 16.11.2018 Inngående brev Purring fra ankende part Borgarting lagmannsrett
2017/6169 20181116 16.11.2018 Utgående brev Kommunens anketilsvar til Høyesterett Borgarting lagmannsrett
2017/6169 20181105 05.11.2018 Inngående brev Anketilsvar *****
2017/6169 20180823 23.08.2018 Inngående brev Oversendingsbrev - anke Halden Tingrett
2017/6169 20180816 16.08.2018 Utgående brev Anketilsvar Halden tingrett
2017/6169 20180807 07.08.2018 Utgående brev Svarslipp - Saksnr. 18-017416TVI-HALD *****
2017/6169 20180802 02.08.2018 Inngående brev Pålegg om tilsvar ved anke over dom Halden Tingrett
2017/6169 20180705 05.07.2018 Utgående brev Kvittering for mottak av forkynning Halden Tingrett
2017/6169 20180704 04.07.2018 Inngående brev Forkynning Halden Tingrett
2017/6169 20180611 11.06.2018 Inngående brev Dokumentliste Halden Tingrett
2017/6169 20180611 11.06.2018 Utgående brev Prosesskriv - revidert vitnetilbud Halden tingrett
2017/6169 20180611 11.06.2018 Utgående brev Faktisk utdrag Halden tingrett
2017/6169 20180525 25.05.2018 Inngående brev Prosesskriv til Halden tingrett ADVOKAT SVEIN I JOHANSEN
2017/6169 20180301 01.03.2018 Inngående brev Rettsbok for planleggingsmøte Halden Tingrett
2017/6169 20180227 27.02.2018 Utgående brev Tilsvar til Halden tingrett Halden tingrett
2017/6169 20180220 20.02.2018 Utgående brev Svarslipp forkynning Halden Tingrett
2017/6169 20180212 12.02.2018 Inngående brev Oppnevning av meddommere til hovedforhandling i sivil sak - habilitetskontroll Halden Tingrett
2017/6169 20180212 12.02.2018 Inngående brev lnnkalling til hovedforhandling i sivil sak Halden Tingrett
2017/6169 20180212 12.02.2018 Inngående brev Beramming av planleggingsmøte som fjernmøte Halden Tingrett
2017/6169 20180209 09.02.2018 Utgående brev Kvittering for mottak av forkynning Halden Tingrett
2017/6169 20180209 09.02.2018 Inngående brev Pålegg om tilsvar i sak uten fri rådighet Halden Tingrett
2017/6169 20180206 06.02.2018 Inngående brev Prosesskriv til Halden tingrett *****
2017/6169 20180131 31.01.2018 Inngående brev Kopi av brev vedr. oversendelse til tingretten Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Østfold
2017/6169 20180125 25.01.2018 Inngående brev Forkynningsskjema - prosessfullmektig Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Østfold
2017/6169 20180112 12.01.2018 Inngående brev Prosesskriv til Fylkesnemda for barnevern og sosiale saker *****
2017/6169 20180110 10.01.2018 Inngående brev Nemndas sammensetning Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Østfold
2017/6169 20180109 09.01.2018 Inngående brev Endringssak - forenklet Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Østfold
2017/6169 20180109 09.01.2018 Inngående brev Prosesskriv *****
2017/6169 20180309 09.03.2018 Utgående brev Prosesskriv Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Østfold
2017/6169 20180105 05.01.2018 Inngående brev Endringssak - forenklet Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Østfold
2017/6169 20180105 05.01.2018 Inngående brev Prosesskriv til fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Østfold *****
2017/6169 20180119 19.01.2018 Utgående brev Prosesskriv Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker
2017/6169 20180119 19.01.2018 Utgående brev Prosesskriv Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker
2017/6169 20171227 27.12.2017 Inngående brev Tilsvar til fylkesnemnda ADVOKAT SVEIN I JOHANSEN
2017/6169 20171221 21.12.2017 Inngående brev Egenerklæring for fagkyndige Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Østfold
2017/6169 20171215 15.12.2017 Inngående brev Innkalling av part og prosessfullmektig Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Østfold
2017/6169 20171208 08.12.2017 Inngående brev Oversendelse av dokumenter til sak HALDEN KOMMUNE v/Barneverntjenesten
2017/6169 20171124 24.11.2017 Inngående brev Oppsummeringsrapport i forbindelse med fremme av sak for fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Østfold HALDEN KOMMUNE v/Barneverntjenesten
Versjon:5.2.2