eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2015/5426
:
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 2015 -2019 - ( Rådet for funksjonshemmede)
:
Håkon Magne Knudsen
:
Under behandling
:
Journal Halden kommune
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
2015/5426 20190715 15.07.2019 Inngående brev Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og årets kommunevalg 9. september. Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Østfold
2015/5426 20190618 18.06.2019 Inngående brev Undersøkelse om kommunenes bruk av råd for funksjonshemmede FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON FFO ØSTFOLD
2015/5426 20190612 12.06.2019 Saksframlegg/innstilling Årsmelding 2018 for Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Halden og Råd for eldre i Halden
2015/5426 20190513 13.05.2019 Saksframlegg/innstilling Årsmelding 2018 - Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
2015/5426 20190416 16.04.2019 Utgående brev Høringssvar - Ny forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom. KMD DEP
2015/5426 20190405 05.04.2019 Saksframlegg/innstilling Ny forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom - høring
2015/5426 20190322 22.03.2019 Utgående brev Kommunedelplan Oppvekst 2019-2031, Offentlig høring. Halden Kommune - Thea Dahlqvist
2015/5426 20190321 21.03.2019 Inngående brev Kommunedelplan Oppvekst 2019-2031, Offentlig høring. Halden Kommune - Thea Dahlqvist
2015/5426 20190304 04.03.2019 Saksframlegg/innstilling Ny forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom - høring
2015/5426 20190304 04.03.2019 Saksframlegg/innstilling Kommunedelplan Oppvekst 2019-2031 - offentlig høring
2015/5426 20190301 01.03.2019 Inngående brev Kommunedelplan Oppvekst 2019-2031, Offentlig høring. Halden Kommune - Thea Dahlqvist
2015/5426 20190115 15.01.2019 Inngående brev Ny valgperiode for kommunale råd for likestilling av funksjonshemmede FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON FFO
2015/5426 20181009 09.10.2018 Saksframlegg/innstilling Immanuels kirke til en mer attraktiv arena som kulturkirke - tilkomst- og sanitærforhold for bevegelseshemmede
2015/5426 20181009 09.10.2018 Saksframlegg/innstilling Årsmelding 2017 for Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Halden
2015/5426 20180126 26.01.2018 Inngående brev Spørsmål til kommunale eldreråd og råd for personer med nedsatt funksjonsevne FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON FFO ØSTFOLD
2015/5426 20180123 23.01.2018 Inngående brev Kopi av brev - bekymring vedr. boligprosjekt for utviklingshemmede v/lddebo NFU Østfold -Halden, Norsk Forbund For Utviklingshemmede
2015/5426 20180123 23.01.2018 Inngående brev Kopi av brev vedr. byggeprosjekt på «Helikoptertomta» for innbyggere med utviklingshemming i Halden kommune NFU Østfold, Norsk Forbund For Utviklingshemmede Halden kontaktutvalg
2015/5426 20170929 29.09.2017 Inngående brev Kommunedelplan for fysisk aktivitet - høring. Rannveig Kjørvik
2015/5426 20170904 04.09.2017 Saksframlegg/innstilling Orientering vedrørende henvendelse angående bruk av varmtvannsbasseng på Halden Helsehus
2015/5426 20170904 04.09.2017 Saksframlegg/innstilling Kommunedelplan for fysisk aktivitet i Halden - høring
2015/5426 20170904 04.09.2017 Saksframlegg/innstilling Planprogram for oppvekstplan 2017-2029 - høring
2015/5426 20170904 04.09.2017 Saksframlegg/innstilling Utkast til gateplan for Damhauggata og Nystredet - høring
2015/5426 20170904 04.09.2017 Saksframlegg/innstilling Innspill til trafikksikkerhetsplan - høring
2015/5426 20170508 08.05.2017 Saksframlegg/innstilling Årsmelding 2016 for Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Halden
2015/5426 20170508 08.05.2017 Saksframlegg/innstilling En mer effektiv og fremtidsrettet hjelpemiddelformidling - for økt deltakelse og mestring
2015/5426 20170227 27.02.2017 Saksframlegg/innstilling Oppfølgning av forespørsel vedrørende høringsuttalelse til TEK 17
2015/5426 20170227 27.02.2017 Saksframlegg/innstilling Mandat Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Halden
2015/5426 20170127 27.01.2017 Utgående brev Uttalelse - kommunedel Sentrumsplan for Halden 2015-2027 HALDEN KOMMUNE
2015/5426 20170124 24.01.2017 Saksframlegg/innstilling Nye Idd skole - tegninger
2015/5426 20161209 09.12.2016 Saksframlegg/innstilling Årsmelding 2015 for Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Halden og Råd for eldre i Halden
2015/5426 20161125 25.11.2016 Saksframlegg/innstilling Valg av brukerrepresentant til ressursgruppe prosjektering Bergheim demenssenter
2015/5426 20161125 25.11.2016 Saksframlegg/innstilling Orientering om brukerrepresentant til arbeidsgruppe for utredning av aktivitetstilbud for personer med nedsatt funksjonsevne
2015/5426 20161125 25.11.2016 Saksframlegg/innstilling Budsjett 2017
2015/5426 20161125 25.11.2016 Saksframlegg/innstilling Brukerrepresentant boligsosialt forum
2015/5426 20161125 25.11.2016 Saksframlegg/innstilling Tilgjengelighet ved legekontor i Halden Kommune
2015/5426 20161011 11.10.2016 Saksframlegg/innstilling Kurs for medlemmer av Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
2015/5426 20161011 11.10.2016 Saksframlegg/innstilling Endring av møtedato for rådets møte 07.11.16
2015/5426 20161011 11.10.2016 Saksframlegg/innstilling Mandat Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Halden
2015/5426 20161011 11.10.2016 Saksframlegg/innstilling Årsmelding 2015 for Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Halden
2015/5426 20160826 26.08.2016 Utgående brev Innspill til planprogram - varsel om oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av planprogram. Detaljregulering av Idd skole Stenseth Grimsrud arkitekter AS
2015/5426 20160822 22.08.2016 Saksframlegg/innstilling Høring - Detaljregulering for Idd skole - varsel om oppstart av planarbeid og høring - offentlig ettersyn av planprogram
2015/5426 20160822 22.08.2016 Saksframlegg/innstilling Høring - Planprogram Kommuneplanens samfunnsdel
2015/5426 20160614 14.06.2016 Inngående brev Varsel om oppstart av detaljeregulering for Tørka - Tistedal Asplan Viak
2015/5426 20160620 20.06.2016 Saksframlegg/innstilling Universell utforming i kollektivtrafikk
2015/5426 20160620 20.06.2016 Saksframlegg/innstilling Møteplan høsten 2016
2015/5426 20160503 03.05.2016 Inngående brev Undersøkelse om oppnevning av råd for personer med nedsatt funksjonsevne Barne-, ungdoms- og familiedirektorat
2015/5426 20160425 25.04.2016 Utgående brev Høringssvar - forslag til planprogram for trafikksikkerhetsplan Halden kommune v/ planavdelingen
2015/5426 20160425 25.04.2016 Utgående brev Høringssvar - varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram - Idd kirkegård Halden Kommune v/ planavdelingen
2015/5426 20160408 08.04.2016 Inngående brev Brannsikre plasser for rullestolbrukere i Immanuels kirke Den Norske Kirke - Halden og Rokke menighetsråd
2015/5426 20160418 18.04.2016 Saksframlegg/innstilling Høring - varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram - Idd kirkegård
2015/5426 20160418 18.04.2016 Saksframlegg/innstilling Høring - forslag om ny bestemmelse i kommuneloven § 10 b om råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse fra Kommunal og moderniseringsdepartementet
2015/5426 20160317 17.03.2016 Utgående brev HØRINGSSVAR - revisjon av kommunedelplan for fysisk aktivitet i Halden Halden kommune v/Lise Antonsen
2015/5426 20160311 11.03.2016 Inngående brev Varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram - Idd kirkegård Halden kommune Planavdelingen
2015/5426 20160314 14.03.2016 Saksframlegg/innstilling Høring - revisjon av kommunedelplan for fysisk aktivitet i Halden
2015/5426 20160224 24.02.2016 Inngående brev Tilskudd til drift av funksjonshemmedes organisasjoner 2016 Østfold fylkeskommune
2015/5426 20160125 25.01.2016 Inngående brev Invitasjon til konferanse ved NAV Hjelpemiddelsentral Østfold 15. mars 2016 NAV hjelpemiddelsentralen Østfold
2015/5426 20160115 15.01.2016 Saksframlegg/innstilling Møteplan
2015/5426 20160115 15.01.2016 Saksframlegg/innstilling Ombygging av gamle rådhus - valg av brukerrepresentant
2015/5426 20160115 15.01.2016 Saksframlegg/innstilling Mandat for Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
2015/5426 20151202 02.12.2015 Inngående brev Nytt forslag fra SAFO Øst SV: Brukerrepresentanter til Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Halden Norges Handikapforbund (NHF) Øst / SAFO Øst
2015/5426 20151123 23.11.2015 Inngående brev Forslag til detalj regulering for Bustrudkleiva 19 - Berga, høring og offentlig ettersyn Plan - Halden kommune
2015/5426 20151102 02.11.2015 Inngående brev Forslag til representanter - rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne NHF Halden/Aremark
2015/5426 20151020 20.10.2015 Inngående brev Kandidater til Haldens Råd for funksjonshemmede Norges Handikapforbund (NHF) Øst / SAFO Øst
2015/5426 20151015 15.10.2015 Inngående brev Brev til alle kommunestyrer og fylkesting fra Pensjonistforbundet, FFO og SAFO Pensjonistforbundet, Eyvind Frilseth
2015/5426 20151014 14.10.2015 Inngående brev FFO Østfold. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Funksjonshemmedes fellesorganisasjon Østfold
2015/5426 20151007 07.10.2015 Inngående brev Nye medlemmer i Rådene for mennesker med nedsatt funksjonsevne i fylket og kommuner - høsten 2015 Funksjonshemmedes fellesorganisasjon Østfold
2015/5426 20150929 29.09.2015 Inngående brev Orientering om utsettelse av planlagt konferanse på hjelpemiddelområdet den 27. oktober 2015 NAV Hjelpemiddelsentral Østfold
2015/5426 20150928 28.09.2015 Inngående brev Invitasjon til konferanse - leder for de kommunale rådene for mennesker med nedsatt funksjonsevne NAV Hjelpemiddelsentral Østfold
Versjon:5.2.2