eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2015/5335
:
Kommunestyret 2015 - 2019
:
Randi Sommerseth
:
Avsluttet
:
Journal Halden kommune
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
2015/5335 20191011 11.10.2019 Utgående brev Svar på spørsmål vdr ad-hoc utvalg for kommunestyreperioden 2015 - 2019 Amedia - Trine-Merethe Høistad
2015/5335 20191010 10.10.2019 Inngående brev Innsyn Amedia - Trine-Merethe Høistad
2015/5335 20190924 24.09.2019 Utgående brev Forespørsel vedr. informasjon om politiske verv Stegardlaw Advokatfirma AS
2015/5335 20190717 17.07.2019 Utgående brev Innbyggerforslag: Gratis skyss til arbeids- og aktivitetssenter for utviklingshemmede i Halden Lajla Halvorsen
2015/5335 20190626 26.06.2019 Utgående brev Innsyn i reglement for folkevalgte Fædrelandvennen v /Tarjei Leer-Salvesen
2015/5335 20190626 26.06.2019 Utgående brev Møteprotokoller -Del 2 Carina Cecilie Engen
2015/5335 20190625 25.06.2019 Inngående brev Innsyn i reglement for folkevalgte Fædrelandvennen v /Tarjei Leer-Salvesen
2015/5335 20190626 26.06.2019 Utgående brev Svar på innsynsbegjæring - Møteprotokoller - Del 1 Carina Cecilie Engen
2015/5335 20190618 18.06.2019 Utgående brev Svar på innsynsforespørsel: Oversikt - forespørsler - Del II Arve Sigmundstad
2015/5335 20190618 18.06.2019 Utgående brev Svar på innsynsforespørsel: Oversikt - forespørsler - Del I Arve Sigmundstad
2015/5335 20190618 18.06.2019 Utgående brev Halden - kommunestyreprotokoller 2008 - 2011 - del II Carina Cecilie Engen
2015/5335 20190618 18.06.2019 Utgående brev Halden - kommunestyreprotokoller 2008 - 2011 - Del I Carina Cecilie Engen
2015/5335 20190613 13.06.2019 Saksframlegg/innstilling Innbyggerforslag: Gratis skyss til arbeids- og aktivitetssenter for utviklingshemmede i Halden
2015/5335 20190607 07.06.2019 Inngående brev Forespørsel om tilgang til dagsordener fra kommunestyrets møter Carina Cecilie Engen
2015/5335 20190605 05.06.2019 Inngående brev Innbyggerforslag: Gi de utviklingshemmede i Halden kommune tilbake gratis skyss til arbeids- og aktivitetssenter Lajla Halvorsen
2015/5335 20190521 21.05.2019 Saksframlegg/innstilling Grunngitt spørsmål fra Vibeke Julsrud (MDG) vdr erklæring om klimakrise
2015/5335 20190520 20.05.2019 Inngående brev Grunngitt spørsmål fra Vibeke Julsrud (MDG) vdr erklæring om klimakrise Vibeke Julsrud
2015/5335 20190613 13.06.2019 Saksframlegg/innstilling Innbyggerforslag - Berger barnegård-saken - ønske om ny inhabilitetsvurdering.
2015/5335 20190516 16.05.2019 Saksframlegg/innstilling Interpellasjon fra Lars Pedersen Due (AP) vdr Allsang på Grensen
2015/5335 20190516 16.05.2019 Inngående brev Interpellasjon til Kommunestyret 23.05.19 Lars Pedersen
2015/5335 20190307 07.03.2019 Utgående brev Innbyggerforslag - beslutning om avvisning Håkon Stang m.fl.
2015/5335 20190215 15.02.2019 Inngående brev Svar på henvendelse om innbyggerforslag KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
2015/5335 20190125 25.01.2019 Utgående brev Innbyggerforslag - tolkning av vilkår for behandling Kommunal- og moderniseringsdepartementet
2015/5335 20190102 02.01.2019 Inngående brev Innsyn Amedia - Trine-Merethe Høistad
2015/5335 20181228 28.12.2018 Inngående brev Sak for kommunestyret Haakon Andreas Stang
2015/5335 20181219 19.12.2018 Inngående brev Sak til kommunestyret Håkon Stang
2015/5335 20181203 03.12.2018 Inngående brev Manglende informasjon knyttet til RS 2018/22 som legges frem for kommunestyret 06.12.18 Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger
2015/5335 20181129 29.11.2018 Saksframlegg/innstilling Politisk møteplan 2019
2015/5335 20181018 18.10.2018 Saksframlegg/innstilling Rådmannens rapportering til kommunestyret 2019
2015/5335 20180530 30.05.2018 Inngående brev Vedtak i kontrollutvalget - sak til kommunestyret ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT
2015/5335 20180413 13.04.2018 Utgående brev Svar vdr kvalitetssikring av kontaktinformasjon Terje Andersen
2015/5335 20180413 13.04.2018 Inngående brev Purring Terje Andersen
2015/5335 20180316 16.03.2018 Saksframlegg/innstilling ACER - norsk tilslutning til EUs energibyrå
2015/5335 20180209 09.02.2018 Saksframlegg/innstilling Interpellasjon fra Arve Sigmundstad (AP) vdr ACER
2015/5335 20180209 09.02.2018 Inngående brev Interpellasjon - kommunestyret 15.02.18 Arve Sigmundstad
2015/5335 20171205 05.12.2017 Utgående brev Vedr. ønske om hjelp fra Kommunestyret i Halden- Spinneriet i Tistedal-leie av lokale VOGNALLIANSEN HALDEN
2015/5335 20171127 27.11.2017 Utgående brev Trykking av budsjettforslag Gruppeledere og uavhengige repr. m.fl.
2015/5335 20171130 30.11.2017 Saksframlegg/innstilling Godkjenning av protokollen fra møtet 12.10.2017 etter justering av saksprotokollen for sak PS 2017/94 "Økonomirapport pr. 2.tertial 2017
2015/5335 20171130 30.11.2017 Saksframlegg/innstilling Politisk møteplan 2018
2015/5335 20171122 22.11.2017 Inngående brev Ønske om hjelp fra Kommunestyret i Halden- Spinneriet i Tistedal-leie av lokale VOGNALLIANSEN HALDEN
2015/5335 20171010 10.10.2017 Utgående brev Verv som politisk valgt representant i Kirkelig Fellesråd Marte-M.L. Akerbæk Klanderud
2015/5335 20170825 25.08.2017 Inngående brev Kirkelig fellesråd- ny representant for Venstre Marte-M.L. Akerbæk Klanderud
2015/5335 20170811 11.08.2017 Inngående brev 17/5117 Et rikt hav hvis vi tar ansvar nå - stopp forgiftningen av maten vår - Opprop til regjering og Storting ØKSNES KOMMUNE
2015/5335 20170620 20.06.2017 Utgående brev Dokumentasjon - verv som varaordfører Fredrik Holm
2015/5335 20170620 20.06.2017 Inngående brev Dokumentasjon - verv som varaordfører fredhholm@gmail.com
2015/5335 20170620 20.06.2017 Saksframlegg/innstilling Valg av vikar for varaordfører
2015/5335 20170608 08.06.2017 Saksframlegg/innstilling Ansvar for framtidig alarmsentral - uttalelse
2015/5335 20170331 31.03.2017 Inngående brev Situasjonen for idretten - anmodning om sette opp sak til behandling i kommunestyret Arve Sigmundstad
2015/5335 20170310 10.03.2017 Inngående brev Grunngitt spørsmål til kommunestyret Vibeke Julsrud
2015/5335 20170309 09.03.2017 Inngående brev Åpent innspill til kommunestyret Knut Egil Hamre
2015/5335 20170307 07.03.2017 Utgående brev Tilbakemelding på anmodning om å sette opp sak i kommunestyret Arve Sigmundstad
2015/5335 20170302 02.03.2017 Inngående brev Anmodning om å sette opp en sak i kommunestyret. Arve Sigmundstad
2015/5335 20170214 14.02.2017 Inngående brev Ny vara Dagfinn Stærk
2015/5335 20170105 05.01.2017 Saksframlegg/innstilling Politisk møteplan 2017
2015/5335 20161209 09.12.2016 Saksframlegg/innstilling Høringsuttalelse - ny klimalov
2015/5335 20161128 28.11.2016 Utgående brev Trykking av budsjettforslag Fredrik Holm m.fl.
2015/5335 20161019 19.10.2016 Inngående brev Protokollen fra styremøte med e-post korrespondanse og tv opptak Arve Sigmundstad - gruppeleder Arbeiderpartiet
2015/5335 20161019 19.10.2016 Inngående brev Protokollen fra forrige kommunestyre Arve Sigmundstad - gruppeleder Arbeiderpartiet
2015/5335 20160628 28.06.2016 Inngående brev VS: VS: Etterbetalt? Kirsti Brække Myrli
2015/5335 20160628 28.06.2016 Inngående brev Etterbetalt? Lars Pedersen Due
2015/5335 20160628 28.06.2016 Utgående brev VS: Møtegodtgjørelser Kirsti Brække Myrli , 'Roar Lund m.f.
2015/5335 20160621 21.06.2016 Inngående brev Interpellasjon Fridtjof Dahlen
2015/5335 20160620 20.06.2016 Utgående brev Innsyn Arve Sigmundstad
2015/5335 20160620 20.06.2016 Inngående brev Innsyn Arve Sigmundstad
2015/5335 20160616 16.06.2016 Inngående brev Etterbetalt? Lars Reidar Pedersen Due
2015/5335 20160616 16.06.2016 Utgående brev Møtegodtgjørelse Jan Wiig
2015/5335 20160620 20.06.2016 Saksframlegg/innstilling Jernbaneverkets mulighetsstudie - videre arbeid
2015/5335 20160531 31.05.2016 Utgående brev Intensjonsavtale og vedtak vedrørende allbrukshall - Halden kommune 'stig.quille@handball.no'
2015/5335 20160524 24.05.2016 Utgående brev Møtegodtgjørelser Arve Sigmundstad m.fl.
2015/5335 20160524 24.05.2016 Inngående brev Møtegodtgjørelser Geir Helge Sandsmark
2015/5335 20160524 24.05.2016 Utgående brev Møtegodtgjørelser Per Egil Evensen m.fl.
2015/5335 20160523 23.05.2016 Inngående brev Møtegodtgjørelser Anne-Kari Holm
2015/5335 20160523 23.05.2016 Utgående brev Svar - Møtegodtgjørelser Dagfinn Stærk m.fl.
2015/5335 20160523 23.05.2016 Inngående brev Møtegodtgjørelser Fridtjof Dahlen
2015/5335 20160523 23.05.2016 Inngående brev Møtegodtgjørelser Per Egil Evensen
2015/5335 20160518 18.05.2016 Utgående brev Møtegodtgjørelser 'Fredrik Holm' <fredhholm@gmail.com>; Anne-Kari Holm (holm.annekari@gm
2015/5335 20160518 18.05.2016 Inngående brev Ad: Møtegodtgjørelser Arve Sigmundstad
2015/5335 20160518 18.05.2016 Inngående brev Ad: Møtegodtgjørelser Dagfinn Stærk
2015/5335 20160224 24.02.2016 Inngående brev Kontrollrapport 2015 vedr skatteoppkreverfunksjonen for Halden kommune Skatteetaten
2015/5335 20160223 23.02.2016 Utgående brev Flyseteavgift - uttalelse fra Halden kommune Skattedirektoratet, Rettsavdelingen - Særavgiftsseksjonen
2015/5335 20160216 16.02.2016 Utgående brev Vedr. interpellasjoner til møte KS 11.02.15 - mail 4 Arve Sigmundstad m.fl.
2015/5335 20160216 16.02.2016 Utgående brev Svar - Vedr. interpellasjoner til møte KS 11.02.15 - mail 3 Arve Sigmundstad m.fl.
2015/5335 20160216 16.02.2016 Inngående brev Vedr. interpellasjoner til møte KS 11.02.15 - mail 3 Arve Sigmundstad
2015/5335 20160216 16.02.2016 Inngående brev Vedr. interpellasjoner til møte KS 11.02.15 - mail 2 Fridtjof Dahlen
2015/5335 20160216 16.02.2016 Inngående brev Vedr. interpellasjoner til møte KS 11.02.15 - mail 1 Fridtjof Dahlen
2015/5335 20160219 19.02.2016 Saksframlegg/innstilling Flyseteavgift - uttalelse fra Halden kommune
2015/5335 20160205 05.02.2016 Inngående brev Ønske om å få reist en sak i kommunestyret - flyseteavgift Arve Sigmundstad
2015/5335 20151208 08.12.2015 Utgående brev Svar vedrørende torsdagens kommunestyremøte. Arbeiderpartiets kommunestyregruppe m.fl.
2015/5335 20151208 08.12.2015 Inngående brev Kommentar til brev vedr. vedrørende kommunestyremøte 10.12 fra APs kommunestyregruppe Miljøpartiet de Grønnes kommunestyregruppe
2015/5335 20151208 08.12.2015 Inngående brev Henvendelse vedr. kommunestyremøte 10.12.2015 Arbeiderpartiets kommunestyregruppe
2015/5335 20151211 11.12.2015 Saksframlegg/innstilling Arbeidsgruppe for allbrukshall - mandat
2015/5335 20151211 11.12.2015 Saksframlegg/innstilling Politisk møteplan 2016
2015/5335 20151113 13.11.2015 Utgående brev Arbeidsgruppa for allbrukshall Mariann B. Melhus m.fl.
2015/5335 20151110 10.11.2015 Saksframlegg/innstilling Retting av feil ved valg av Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester
2015/5335 20151110 10.11.2015 Saksframlegg/innstilling Valg av politiske representanter til arbeidsgruppa for allbrukshall
2015/5335 20151016 16.10.2015 Saksframlegg/innstilling Valg av hovedutvalgene for perioden 2015-2019
2015/5335 20151016 16.10.2015 Saksframlegg/innstilling Justering av politisk delegeringsreglement
2015/5335 20151016 16.10.2015 Saksframlegg/innstilling Justering av reglement for godtgjøring til de folkevalgte
2015/5335 20151016 16.10.2015 Saksframlegg/innstilling Valg av Kontrollutvalg for perioden 2015 - 2019
2015/5335 20151016 16.10.2015 Saksframlegg/innstilling Valg av ordfører og varaordfører
Versjon:5.2.2