eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2015/5305
:
Halden Eldreråd 2015 - 2019
:
Håkon Magne Knudsen
:
Under behandling
:
Journal Halden kommune
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
2015/5305 20190510 10.05.2019 Saksframlegg/innstilling Årsmelding 2018 - Halden Eldreråd
2015/5305 20190502 02.05.2019 Inngående brev Brev til eldrerådene LEVE HELE LIVET April 2019 Pensjonistforbundet - Tone Bye
2015/5305 20190409 09.04.2019 Utgående brev «Leve hele livet» Per Egil Evensen
2015/5305 20190401 01.04.2019 Inngående brev Brev til eldrerådene i Norge LEVE HELE LIVET PENSJONISTFORBUNDET
2015/5305 20190225 25.02.2019 Inngående brev Høring om den forskrift til kommuneloven § 5-12 eldrerådsloven Pensjonistforbundet
2015/5305 20190128 28.01.2019 Inngående brev Kandidater til eldrerådet SENIOR NORGE ØSTFOLD
2015/5305 20190103 03.01.2019 Inngående brev Årsrapport for Busterud 2018 Dagtilbud for eldre og seniorer i Busterudgata
2015/5305 20180905 05.09.2018 Saksframlegg/innstilling Årsmelding 2017 for Råd for eldre i Halden
2015/5305 20180822 22.08.2018 Saksframlegg/innstilling Årsmelding 2017 for Halden eldreråd
2015/5305 20180108 08.01.2018 Saksframlegg/innstilling Eldres dag - regnskap 2017
2015/5305 20171214 14.12.2017 Inngående brev Kartlegging av ernæringssituasjonen for eldre ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE
2015/5305 20171123 23.11.2017 Utgående brev Protokoll fra Eldrerådets møte 20.11.2017 Anne-Kari Holm m.fl.
2015/5305 20171121 21.11.2017 Inngående brev Seniorpolitisk redegjørelse fra Statens seniorråd 2014 - 2017 Statens seniorråd, Helsedirektoratet
2015/5305 20171117 17.11.2017 Inngående brev Seniorpolitisk redegjørelse fra Statens seniorråd 2014-2017 Statens seniorråd, Helsedirektoratet
2015/5305 20171003 03.10.2017 Inngående brev Til rådmannen i anledning FNs eldredag 1. oktober Dsb -
2015/5305 20171002 02.10.2017 Inngående brev Til rådmannen i anledning FNs eldredag Helsedir - Trykksak
2015/5305 20170904 04.09.2017 Saksframlegg/innstilling Utkast til gateplan for Damhauggata og Nystredet - høring
2015/5305 20170904 04.09.2017 Saksframlegg/innstilling Innspill til trafikksikkerhetsplan - høring
2015/5305 20170516 16.05.2017 Inngående brev Vedr. utbyggingsprosjekt Bergheim Forsvarets seniorforbund v/Bjørnar Nyborg
2015/5305 20170508 08.05.2017 Saksframlegg/innstilling Eldres dag 2017 - valg av representanter til arbeidsgruppe
2015/5305 20170508 08.05.2017 Saksframlegg/innstilling Halden Helsehus - henvendelse fra Trond Holm
2015/5305 20170508 08.05.2017 Saksframlegg/innstilling Oppfølgning av sak PS 2017/9: Trafikksikkerhetsplan - spørsmål til eldrerådet
2015/5305 20170508 08.05.2017 Saksframlegg/innstilling Årsmelding 2016 for Råd for eldre i Halden
2015/5305 20170405 05.04.2017 Inngående brev Brev til landets kommuner og kommunale eldreråd - Folkebibliotekene og eldres digitale deltakelse Helsedirektoratet
2015/5305 20170227 27.02.2017 Saksframlegg/innstilling Kurs og orienteringer
2015/5305 20170227 27.02.2017 Saksframlegg/innstilling Pasientreiser
2015/5305 20170227 27.02.2017 Saksframlegg/innstilling Røntgenavdelingen Sykehuset Østfold Haldenklinikken
2015/5305 20170127 27.01.2017 Utgående brev Uttalelse - kommunedel Sentrumsplan for Halden 2015-2027 HALDEN KOMMUNE
2015/5305 20170124 24.01.2017 Saksframlegg/innstilling Eldres dag 2016 - oppsummering
2015/5305 20161207 07.12.2016 Inngående brev Sluttrapport etter fullført Eldres Dag i Halden 2016 FORSVARETS SENIORFORBUND AVD.HALDEN/SARPSBORG
2015/5305 20161117 17.11.2016 Saksframlegg/innstilling Stønad og rettigheter til transportytelser
2015/5305 20161117 17.11.2016 Saksframlegg/innstilling Frivillighet og hjelpetjenester
2015/5305 20161117 17.11.2016 Saksframlegg/innstilling Eldres rettigheter
2015/5305 20161117 17.11.2016 Saksframlegg/innstilling Valg av brukerrepresentant til ressursgruppe prosjektering Bergheim demenssenter
2015/5305 20161117 17.11.2016 Saksframlegg/innstilling Budsjett 2017
2015/5305 20161117 17.11.2016 Saksframlegg/innstilling Brukerrepresentant boligsosialt forum
2015/5305 20161028 28.10.2016 Inngående brev Invitasjon til drøftingsmøte om sjekking av ernæring for eldre Østfold fylkeskommune
2015/5305 20161011 11.10.2016 Saksframlegg/innstilling Endring av møtedato for Eldrerådets møte 07.11.16
2015/5305 20161011 11.10.2016 Saksframlegg/innstilling Kurs for eldrerådets medlemmer
2015/5305 20161011 11.10.2016 Saksframlegg/innstilling Befaring - sykehjem og omsorgsboliger
2015/5305 20161011 11.10.2016 Saksframlegg/innstilling Eldres dag 2017
2015/5305 20161206 06.12.2016 Saksframlegg/innstilling Årsmelding 2015 for Råd for eldre i Halden
2015/5305 20160822 22.08.2016 Saksframlegg/innstilling Høring - Planprogram Kommuneplanens samfunnsdel
2015/5305 20160614 14.06.2016 Inngående brev Varsel om oppstart av detaljeregulering for Tørka - Tistedal Asplan Viak
2015/5305 20160620 20.06.2016 Saksframlegg/innstilling Eldres dag 2016
2015/5305 20160620 20.06.2016 Saksframlegg/innstilling Møteplan høsten 2016
2015/5305 20160725 25.07.2016 Saksframlegg/innstilling Eldres dag 2016
2015/5305 20160429 29.04.2016 Saksframlegg/innstilling Høring- forslag om ny bestemmelse i kommuneloven § 10 b om råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med med funksjonsnedsettelse.
2015/5305 20160425 25.04.2016 Utgående brev Høringssvar - forslag til planprogram for trafikksikkerhetsplan Halden kommune v/ planavdeling
2015/5305 20160425 25.04.2016 Utgående brev Høringssvar - varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram - Idd kirkegård Halden kommune v/ planavdelingen
2015/5305 20160412 12.04.2016 Saksframlegg/innstilling Høring - varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram - Idd kirkegård
2015/5305 20160412 12.04.2016 Saksframlegg/innstilling Høring - forslag om ny bestemmelse i kommuneloven § 10 b om råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse fra Kommunal og moderniseringsdepartementet
2015/5305 20160404 04.04.2016 Inngående brev Detaljregulering for Idd kirke - varsel om oppstart av planarbeid og høring av forslag til planprogram Halden kommune Plan
2015/5305 20160317 17.03.2016 Utgående brev HØRINGSSVAR - revisjon av kommunedelplan for fysisk aktivitet i Halden Lise Antonsen
2015/5305 20160311 11.03.2016 Saksframlegg/innstilling Valg av representanter til ressursgruppe for arbeid med universell plan
2015/5305 20160311 11.03.2016 Saksframlegg/innstilling Høring - revisjon av kommunedelplan for fysisk aktivitet i Halden
2015/5305 20160208 08.02.2016 Inngående brev Forebyggende eldrepolitikk i din kommune Pensjonistforbundet
2015/5305 20160203 03.02.2016 Inngående brev Forebyggende eldrepolitikk i din kommune Pensjonistforbundet
2015/5305 20160215 15.02.2016 Saksframlegg/innstilling Eldredagen - tid og rammer
2015/5305 20160215 15.02.2016 Saksframlegg/innstilling Invitasjon til kurs 30.mars-1.april: Eldrerådets rolle og funksjoner
2015/5305 20160215 15.02.2016 Saksframlegg/innstilling Tolking av eldrerådslovens § 3 "Oppgaver for eldrerådet"
2015/5305 20160107 07.01.2016 Inngående brev Eldrerådene - Møtereferat Seniorsaken Østfold v/Åsmund Johnsbråten
2015/5305 20160120 20.01.2016 Saksframlegg/innstilling Valg av leder og nestleder
2015/5305 20160120 20.01.2016 Saksframlegg/innstilling Ombygging av gamle rådhus - valg av brukerrepresentant
2015/5305 20160120 20.01.2016 Saksframlegg/innstilling Møteplan
2015/5305 20151217 17.12.2015 Inngående brev Brev til eldrerådet i kommunen - ny likestillings og diskrimineringslov Statens seniorråd
2015/5305 20151123 23.11.2015 Inngående brev Forslag til detaljregulering for Bustrudkleiva 19 - Berga, høring og offentlig ettersyn Plan - Halden kommune
2015/5305 20151117 17.11.2015 Inngående brev Til Eldrerådets leder og sekretariat Nestor
2015/5305 20151117 17.11.2015 Inngående brev Debattmøte 2. desember kl 1900, Litteraturhuset i Fredrikstad - Politireformen Seniorsaken Østfold -forening for aktive seniorer
2015/5305 20150930 30.09.2015 Inngående brev Nye medlemmer til Råd for eldre i Halden for periode 2015 - 2019 Forsvarets seniorforbud
Versjon:5.2.2