eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2015/5266
:
Kontrollutvalget 2015 - 2019
:
Randi Sommerseth
:
Under behandling
:
Journal Halden kommune
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
2015/5266 20191127 27.11.2019 Utgående brev Innsynsforespørsel: vedr rapport om forholdene på Kongeveien skole KFU Halden
2015/5266 20191127 27.11.2019 Inngående brev Innsynsforespørsel: vedr rapport om forholdene på Kongeveien skole KFU Halden
2015/5266 20191023 23.10.2019 Utgående brev Tilbakemelding på innsynskrav Bladet Utdanning m.fl.
2015/5266 20191021 21.10.2019 Inngående brev Innsynsbegjæring Bladet Utdanning
2015/5266 20191107 07.11.2019 Saksframlegg/innstilling Oversendt sak fra kontrollutvalget - Forvaltningsrapport Investeringsprosjekters tidligfase
2015/5266 20190913 13.09.2019 Utgående brev Svar på anmodning om innsyn -16/1297-53 AS HALDEN ARBEIDERBLAD
2015/5266 20190912 12.09.2019 Inngående brev Anmodning om innsyn -16/1297-53 AS HALDEN ARBEIDERBLAD
2015/5266 20190909 09.09.2019 Inngående brev Særutskrift av kontrollutvalgets behandling av forvaltningsrevisjonsrapport "Investeringsprosjekters tidligfase" Østfold Kontrollutvalgssekreteriat
2015/5266 20190905 05.09.2019 Inngående brev Oversendelse av sak fra kontrollutvalget til formannskap og kommunestyret Østfold kontrollutvalgssekretariatet
2015/5266 20190903 03.09.2019 Inngående brev Endringer i klokkeslett Kontrollutvalgsmøte 3.september Østfold Kontrollutvalgssekreteriat
2015/5266 20190708 08.07.2019 Utgående brev Angående informasjonssak til kontrollutvalget - Invitasjon til møte 03.09.19 Østfold Kontrollutvalgssekreteriat
2015/5266 20190621 21.06.2019 Inngående brev Angående informasjonssak til kontrollutvalget - Invitasjon til møte 03.09.19 Østfold Kontrollutvalgssekreteriat
2015/5266 20190614 14.06.2019 Utgående brev Sak til kontrollutvalget Aannerød Anita Dahl
2015/5266 20190612 12.06.2019 Saksframlegg/innstilling Protokoll fra kontrollutvalgets møte 15. mai 2019
2015/5266 20190612 12.06.2019 Saksframlegg/innstilling Sak fra kontrollutvalget - Prolongering av avtale - Deloitte AS og Østfold kommunerevisjon IKS
2015/5266 20190605 05.06.2019 Inngående brev Oversendelse av vedtak i kontrollutvalget 15.05 2019 Østfold kontrollutvalgssekretariatet
2015/5266 20190605 05.06.2019 Utgående brev Dokumenter ØKUS v/ Anita Dahl Aannerød
2015/5266 20190612 12.06.2019 Saksframlegg/innstilling Sak fra kontrollutvalget til kommunestyret - revisjonsrapport nr 14
2015/5266 20190521 21.05.2019 Inngående brev Revisjonsrapport for 2018 - Revisjonsrapport nr. 14 Østfold Kontrollutvalgssekreteriat
2015/5266 20190520 20.05.2019 Inngående brev Forespørsel om oppstartsmøte forvaltningsrevisjon Personvern Østfold kontrollutvalgssekretariatet
2015/5266 20190306 06.03.2019 Saksframlegg/innstilling Protokoller fra kontrollutvalgets møter 04.12.18 og 26.02.19
2015/5266 20190306 06.03.2019 Saksframlegg/innstilling Sak fra kontrollutvalget til kommunestyret - Årsmelding 2018
2015/5266 20190304 04.03.2019 Inngående brev Kontrollutvalgets årsmelding - oversendelse til kommunestyret. Østfold kontrollutvalgssekretariatet
2015/5266 20190301 01.03.2019 Inngående brev Protokoll fra møte i kontrollutvalget 26.02 2019 Østfold kontrollutvalgssekretariatet
2015/5266 20190228 28.02.2019 Inngående brev Angående sak 18/33 i kontrollutvalget - Få oversendt statistikk Østfold kontrollutvalgssekretariat
2015/5266 20190218 18.02.2019 Utgående brev Kommunestyrets sak PS 2019/5 "Oversendt sak fra kontrollutvalget - Forvaltningsrapport refusjoner" ØKUS
2015/5266 20190213 13.02.2019 Inngående brev Angående skriftlig redegjørelse til kontrollutvalget ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT
2015/5266 20190206 06.02.2019 Saksframlegg/innstilling Oversendt sak fra kontrollutvalget - Rådmannens redegjørelse for selvkost
2015/5266 20190206 06.02.2019 Saksframlegg/innstilling Oversendt sak fra kontrollutvalget - Forvaltningsrapport refusjoner
2015/5266 20181211 11.12.2018 Utgående brev Svar på forespørsel om innsyn Trine-Merethe Høistad
2015/5266 20181210 10.12.2018 Inngående brev Innsyn Trine-Merethe Høistad
2015/5266 20181207 07.12.2018 Inngående brev Oversendelse av sak fra kontrollutvalget til behandling i kommunestyret - Revisjonsrapport - selvkost 2017 Østfold kontrollutvalgssekretariatet
2015/5266 20181207 07.12.2018 Inngående brev Oversendelse av sak fra kontrollutvalget til behandling i kommunestyret - refusjoner Østfold kontrollutvalgssekretariatet
2015/5266 20181207 07.12.2018 Inngående brev Protokoll kontrollutvalgets møte den 4. desember 2018. Østfold kontrollutvalgssekretariat
2015/5266 20181203 03.12.2018 Inngående brev Kopi av - Vedr. innkalling og sakspapirer til kontrollutvalgets møte den 4. desember 2018 Rannveig Lade
2015/5266 20181128 28.11.2018 Inngående brev Innkalling og sakspapirer til kontrollutvalgets møte den 4. desember 2018 ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT
2015/5266 20181009 09.10.2018 Inngående brev Invitasjon til kontrollutvalgets møte 4. desember for å gi statusorientering Fredrikstad Kommune - Aannerød Anita Dahl
2015/5266 20181009 09.10.2018 Saksframlegg/innstilling Protokoll fra kontrollutvalgets møte 25.09.18
2015/5266 20181009 09.10.2018 Saksframlegg/innstilling Oversendt sak fra kontrollutvalget - Forvaltningsrevisjonsrapport - Forebyggende arbeid, psykisk helse
2015/5266 20181001 01.10.2018 Inngående brev Oversendelse av sak fra kontrollutvalget til behandling i kommunestyret -Forebyggende arbeid -psykisk helse FREDRIKSTAD KOMMUNE
2015/5266 20181001 01.10.2018 Inngående brev Sak fra kontrollutvalget møte 25.09.18 til behandling i kommunestyret Østfold kontrollutvalgssekretariat
2015/5266 20180928 28.09.2018 Inngående brev Protokoll kontrollutvalgets møte 25. september 2018 Østfold kontrollutvalgssekretariat
2015/5266 20180917 17.09.2018 Inngående brev Innkalling og sakspapirer til kontrollutvalgets møte den 25. september 2018 Østfold kontrollutvalgssekretariat
2015/5266 20180625 25.06.2018 Inngående brev Protokoll kontrollutvalgets møte 19. juni 2018 Østfold kontrollutvalgssekretariat
2015/5266 20180614 14.06.2018 Saksframlegg/innstilling Sak fra kontrollutvalget til kommunestyret - revisjonsrapport nr 13
2015/5266 20180612 12.06.2018 Inngående brev Innkalling og sakspapirer til kontrollutvalgets møte 19. juni 2018 Østfold kontrollutvalgssekretariat
2015/5266 20180601 01.06.2018 Inngående brev Angående orienteringssaker - innkalling av vara Aannerød Anita Dahl
2015/5266 20180530 30.05.2018 Inngående brev Angående orienteringssaker ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT
2015/5266 20180530 30.05.2018 Inngående brev Vedtak i kontrollutvalget til videre behandling i kommunestyre samt administrasjonen. ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT
2015/5266 20180509 09.05.2018 Inngående brev Informasjonsbrev vedr. selvkost Fredrikstad Kommune - Gulbrandsen Bjørn
2015/5266 20180417 17.04.2018 Inngående brev Oppstartsmøte: Refusjoner og tilskudd ØSTFOLD KOMMUNEREVISJON IKS
2015/5266 20180322 22.03.2018 Utgående brev Vedtak i sak fra kontrollutvalget til kommunestyret - Forvaltningsrevisjonsplan 2018 - 2019 Anita Dahl Aannerød
2015/5266 20180319 19.03.2018 Inngående brev Protokoll kontrollutvalgets møte 15. mars 2018 ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT
2015/5266 20180309 09.03.2018 Inngående brev Innkalling til kontrollutvalgsmøte 15. mars 2018 Østfold kontrollutvalgssekretariat
2015/5266 20180314 14.03.2018 Saksframlegg/innstilling Protokollene fra Kontrollutvalgets møter 28.11.2017 og 06.02.2018
2015/5266 20180214 14.02.2018 Inngående brev Protokoll fra kontrollutvalgets møte 28.11 2017 Gulbrandsen Bjørn
2015/5266 20180314 14.03.2018 Saksframlegg/innstilling Sak fra kontrollutvalget til kommunestyret - Årsmelding 2017
2015/5266 20180213 13.02.2018 Inngående brev Oversendelse av sak 18/5 fra kontrollutvalget til kommunestyret Østfold kontrollutvalgssekretariat
2015/5266 20180207 07.02.2018 Saksframlegg/innstilling Sak fra kontrollutvalget til kommunestyret - Forvaltningsrevisjonsplan 2018 - 2019
2015/5266 20180207 07.02.2018 Inngående brev Sak til kommunestyret fra kontrollutvalget - Forvaltningsrevisjonsplan Østfold kontrollutvalgssekretariat
2015/5266 20180117 17.01.2018 Inngående brev Høring - Utkast til Overordnet Analyse Østfold Kommunerevisjon IKS
2015/5266 20180207 07.02.2018 Saksframlegg/innstilling Oversendelse fra kontrollutvalget - FR rapport om selvkost VAR
2015/5266 20180208 08.02.2018 Saksframlegg/innstilling Sak fra kontrollutvalget til kommunestyret - Eierskapskontroll med Halden Byutvikling AS
2015/5266 20171201 01.12.2017 Inngående brev Sak fra kontrollutvalget til kommunestyret - Eierskapskontroll med Halden Byutvikling AS Østfold kontrollutvalgssekretariat
2015/5266 20171201 01.12.2017 Inngående brev Sak fra kontrollutvalget til behandling i kommunestyret - FR rapport om Selvkost VAR Østfold kontrollutvalgssekretariat
2015/5266 20171129 29.11.2017 Inngående brev Grunnlag for møtegodtgjørelse til kontrollutvalget i Halden 2. halvår 2017 Gulbrandsen Bjørn
2015/5266 20171026 26.10.2017 Saksframlegg/innstilling Protokollen fra kontrollutvalgets møte 26.09.2017
2015/5266 20171004 04.10.2017 Inngående brev Sak fra kontrollutvalget - budsjett for kontroll og tilsyn 2018 Fredrikstad Kommune - Pettersen Anne-Karin Femanger
2015/5266 20170607 07.06.2017 Saksframlegg/innstilling Sak fra kontrollutvalget til kommunestyret - Sekretariattjenesten for kontrollutvalget
2015/5266 20170529 29.05.2017 Inngående brev Påminnelse - Oppstartsmøte forvaltningsrevisjon av selvkostområdet Østfold kommunerevisjon IKS
2015/5266 20170515 15.05.2017 Inngående brev Forslag ny møte 26.09.17 - Kontrollutvalget Østfold kontrollutvalgssekretariat
2015/5266 20170511 11.05.2017 Saksframlegg/innstilling Protokollen fra kontrollutvalgets møte 02.05.17
2015/5266 20170511 11.05.2017 Inngående brev Avlysning - Kontrollutvalget i Halden 20. juni Østfold kontrollutvalgssekretariat,Pettersen Anne-Karin Femanger
2015/5266 20170511 11.05.2017 Saksframlegg/innstilling Sak fra kontrollutvalget til kommunestyret - prosjektplan selvkost VAR
2015/5266 20170510 10.05.2017 Inngående brev Oppstartsmøte forvaltningsrevisjon av selvkostområdet Østfold kommunerevisjon IKS
2015/5266 20170511 11.05.2017 Saksframlegg/innstilling Sak fra kontrollutvalget til kommunestyret - Halden Arbeid og Vekst
2015/5266 20170510 10.05.2017 Saksframlegg/innstilling Oversendelse fra kontrollutvalget- FR rapport mottak av flyktninger.
2015/5266 20170508 08.05.2017 Inngående brev Sak fra kontrollutvalget til kommunestyret - FR-rapport Mottak av flyktninger Østfold kontrollutvalgssekretariat
2015/5266 20170508 08.05.2017 Inngående brev Sak fra kontrollutvalget til kommunestyret - HAV-saken Østfold kontrollutvalgssekretariat
2015/5266 20170508 08.05.2017 Inngående brev Sak fra kontrollutvalget til kommunestyret - sekretariattjenesten til kontrollutvalget Østfold kontrollutvalgssekretariat
2015/5266 20170508 08.05.2017 Inngående brev Sak fra kontrollutvalget til kommunestyret - revisjonsrapport nr 12 Østfold kontrollutvalgssekretariat
2015/5266 20170508 08.05.2017 Inngående brev Kontrollutvalgets uttalelse til kommunens årsregnskap for 2016 Østfold kontrollutvalgssekretariat
2015/5266 20170508 08.05.2017 Inngående brev Sak fra kontrollutvalget til kommunestyret - prosjektplan Selvkost VAR Fredrikstad Kommune - Pettersen Anne-Karin Femanger
2015/5266 20170404 04.04.2017 Inngående brev Anmodning om uttalelse/ oppstartsmøte - forvaltningsrevisjon knyttet til selvkost Østfold kommunerevisjon IKS
2015/5266 20170404 04.04.2017 Saksframlegg/innstilling Sak fra kontrollutvalget til kommunestyret - Årsmelding 2016
2015/5266 20170313 13.03.2017 Utgående brev Oversendelse av henvendelse vdr forsvarlig saksbehandling Østfold kontrollutvalgssekretariat
2015/5266 20170313 13.03.2017 Inngående brev Kontrollutvalget - spørsmål om forsvarlig saksbehandling Arve Sigmundstad
2015/5266 20170303 03.03.2017 Inngående brev Sak fra kontrollutvalget til kommunestyret - Kontrollutvalgets årsmelding for 2016 Østfold kontrollutvalgssekretariat
2015/5266 20160929 29.09.2016 Inngående brev Oversendelse av sak fra kontrollutvalget - Budsjett 2017 Østfold kontrollutvalgssekretariat
2015/5266 20160929 29.09.2016 Inngående brev Melding om vedtak i kontrollutvalget 27.09.16 - vedr. konkurranseutsetting av revisjon Østfold kontrollutvalgssekretariat
2015/5266 20160623 23.06.2016 Inngående brev Melding om vedtak i kontrollutvalget 21.6 - Kontrollutvalget ber om informasjon om flere emner Østfold kontrollutvalgssekretariat, Pettersen Anne-Karin Femanger
2015/5266 20160523 23.05.2016 Inngående brev Kontrollutvalgets uttalelse til Halden kommunes årsregnskap for 2015 Østfold kontrollutvalgssekretariat
2015/5266 20160523 23.05.2016 Inngående brev Sak fra kontrollutvalget til kommunestyret - Revisjonsrapport nr 11 - Halden kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat
2015/5266 20160523 23.05.2016 Inngående brev Sak fra kontrollutvalget til kommunestyret - Revisjonsrapport nr 10 - kontrollutvalgets oppfølging Østfold kontrollutvalgssekretariat
2015/5266 20160504 04.05.2016 Utgående brev Svar på spørsmål til behandling i kontrollutvalget for Halden kommune 10.05.16 Østfold Kontrullutvalgsekretariat m.fl.
2015/5266 20160502 02.05.2016 Inngående brev Spørsmål til rådmannen til kontrollutvalgets møte 10. mai Østfold Kontrullutvalgsekretariat
2015/5266 20160426 26.04.2016 Inngående brev Revisjonsrapport 2016 - Halden kommune Deloitte AS
2015/5266 20160303 03.03.2016 Saksframlegg/innstilling Sak fra kontrollutvalget til kommunestyret - Årsmelding 2015
2015/5266 20160208 08.02.2016 Inngående brev Sak fra kontrollutvalget til kommunestyret - Kontrollutvalgets årsmelding for 2015 Østfold kontrollutvalgssekretariat
2015/5266 20160208 08.02.2016 Inngående brev Melding om vedtak i kontrollutvalget 2.2 2016 - oppfølging av tilsynsrapport Introduksjonsloven Østfold kontrollutvalgssekretariat
Versjon:5.2.2