eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2015/82
:
Sykkelfelt rv21 - Igangsetting av privat planarbeid
:
Inger Helene Kjerkreit
:
Avsluttet
:
Journal Halden kommune
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
2015/82 20200429 29.04.2020 Inngående brev Riksvei 21 - Sykkeltiltak Rødsveien-Marcus Thranes gate - Opprettede dokumenter til 2. gangsbehandling Statens Vegvesen
2015/82 20200505 05.05.2020 Saksframlegg/innstilling Detaljregulering for Rv. 21 Sykkeltiltak Rødsveien/Marcus Thranes gate - 2. gangsbehandling og egengodkjenning
2015/82 20200206 06.02.2020 Inngående brev Forslag til detaljregulering for Rv. 21 Sykkeltiltak Rødsveien - MarcusThranes gate - begrenset høring Nhg - Tom-Erik Sandberg
2015/82 20191227 27.12.2019 Utgående brev Forslag til detaljregulering for Rv. 21 Sykkeltiltak Rødsveien - Marcus Thranes gate - begrenset høring Besime Rama m.fl.
2015/82 20191227 27.12.2019 Utgående brev Forslag til detaljregulering for Rv. 21 Sykkeltiltak Rødsveien - MarcusThranes gate - begrenset høring Norwegian Hospitality Group AS v. Tom-Erik Sandberg
2015/82 20191127 27.11.2019 Utgående brev Sykkeltiltak Rødsveien - Marcus Thranes gate - kulturminner Statens Vegvesen
2015/82 20191127 27.11.2019 Utgående brev Notat vedr kulturminner - Marcus Thranes gt Idd - Jens Bakke m.fl.
2015/82 20191127 27.11.2019 Inngående brev Notat vedr kulturminner - Marcus Thranes gt Jens Bakke
2015/82 20191122 22.11.2019 Utgående brev Detaljregulering for RV 21, Sykkeltiltak Rødsveien - Marus Thranes gate - foreløpig svar Norwegian Hospitality Group AS
2015/82 20191119 19.11.2019 Utgående brev Svar på innsynsbestilling - sak. 2015/82-55 Trine-Merethe Høistad
2015/82 20191114 14.11.2019 Inngående brev Innsyn jp 55 Trine-Merethe Høistad
2015/82 20191114 14.11.2019 Utgående brev Kreditering av faktura - Saksbehandling for Detaljregulering for RV. 21 - Sykkeltiltak Rødsveien .- Marcus Thranes gate Komfakt
2015/82 20191114 14.11.2019 Utgående brev Saksbehandlingsgebyr Rv. 21 Rødsveien-Marcus Thranes gate Vegvesen - Johnsen Torill m.fl.
2015/82 20191113 13.11.2019 Inngående brev Saksbehandlingsgebyr Rv. 21 Rødsveien-Marcus Thranes gate Vegvesen - Johnsen Torill
2015/82 20191113 13.11.2019 Inngående brev Innsigelse mot Detaljregulering for RV 21, Sykkeltiltak Rødsveien, Marcus Thranesgate NORWEGIAN HOSPITALITY GROUP AS
2015/82 20191111 11.11.2019 Inngående brev Rv.21 - Sykkeltiltak Rødsveien, Marcus Thranes gate Fmf Halden
2015/82 20191111 11.11.2019 Inngående brev Detaljregulering for sykkeltiltak Rv 21 Rødsveien - Marcus Thrane - oppretting i plandok. Statens vegvesen v. Torill Johnsen
2015/82 20191109 09.11.2019 Utgående brev Detaljregulering for Rv. 21 Sykkeltiltak Rødsveien/Marcus Thranes gate - faktura for saksbehandlingsgebyr Komfakt
2015/82 20191109 09.11.2019 Utgående brev Detaljregulering for Rv. 21 - Sykkeltiltak Rødsveien - Marcus Thranes gate, saksbehandlingsgebyr Statens vegvesen Region Øst
2015/82 20191104 04.11.2019 Inngående brev Plankart for rv. 21 sykkeltiltak Rødsveien - Marcus Thranesgate til sluttbehandling Statens vegvesen
2015/82 20191104 04.11.2019 Inngående brev Rv. 21 Sykkeltiltak Rødsveien - Marcus Thranes gate Dokumenter til sluttbehandling Statens vegvesen
2015/82 20191105 05.11.2019 Saksframlegg/innstilling Forslag til "Detaljregulering for RV. 21 - Sykkeltiltak Rødsveien/Marcus Thranes gate " - 2.gangs behandling og egengodkjenning
2015/82 20191021 21.10.2019 Utgående brev Forslag til Detaljregulering for Rv 21 sykkeltiltak Rødsveien-Marcus Thranes gate - endringer etter offentlig ettersyn Statens Vegvesen
2015/82 20190922 22.09.2019 Inngående brev Rv 21 sykkeltiltak Rødsveien-Marcus Thranes gate Etter offentlig ettersyn Statens Vegvesen
2015/82 20190820 20.08.2019 Utgående brev Regulering langs Marcus Thranes gate May-Lena Paulsen
2015/82 20190819 19.08.2019 Inngående brev Uttalelse - offentlig ettersyn - rv. 21 - Rødsveien - Marcus Thranes gate - sykkeltiltak - Halden ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE
2015/82 20190814 14.08.2019 Inngående brev Spørsmål om omregulering Marcus Thranes gate May-Lena Paulsen
2015/82 20190813 13.08.2019 Inngående brev Innspill til Detaljregulering for Rv. 21 - Sykkeltiltak Rødsveien/Marcus Thranes gate Lene Irene Larsen
2015/82 20190801 01.08.2019 Utgående brev Høringsuttalelse - Sykkeltiltak - Rv. 21 - Rødsveien - Marcus Thranes gate Johnsen Torill
2015/82 20190731 31.07.2019 Inngående brev Høringsuttalelse Roger André Gjerstad-Olsen
2015/82 20190718 18.07.2019 Inngående brev Uttalelse til foreslått detaljregulering for rv. 21 Sykkeltiltak FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN
2015/82 20190702 02.07.2019 Utgående brev Høring og offentlig ettersyn av forslag til "Detaljregulering for Rv. 21 - Sykkeltiltak Rødsveien / Marcus Thranes gate Kristin Aanby m.fl.
2015/82 20190624 24.06.2019 Utgående brev Høring og offentlig ettersyn av forslag til "Detaljregulering for Rv. 21 - Sykkeltiltak Rødsveien / Marcus Thranes gate" Terje Edvard Olsen Vaksdal m.fl.
2015/82 20190812 12.08.2019 Saksframlegg/innstilling Forslag til Detaljregulering for Rv. 21 - Sykkeltiltak Rødsveien/Marcus Thranes gate" - høring
2015/82 20190613 13.06.2019 Inngående brev NVEs generelle tilbakemelding ved offentlig ettersyn - Detaljreguleringsplan for rv. 21 - Sykkeltiltak Rødsveien/Marcus Thranes gate - Halden kommune, Østfold NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
2015/82 20190611 11.06.2019 Utgående brev Høring og offentlig ettersyn av forslag til "Detaljregulering for Rv. 21 - Sykkeltiltak Rødsveien/Marcus Thranes gate" Turid Danielsen
2015/82 20190607 07.06.2019 Utgående brev Høring og offentlig ettersyn av forslag til "Detaljregulering for RV. 21 - Sykkeltiltak Rødsveien/Marcus Thranes gate FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN m.fl.
2015/82 20190606 06.06.2019 Utgående brev Høring og offentlig ettersyn av forslag til "Detaljregulering for Rv. 21 - Sykkeltiltak Rødsveien/Marcus Thranes gate Adresseliste
2015/82 20190607 07.06.2019 Utgående brev Høring og offentlig ettersyn av forslag til Detaljregulering for Rv. 21 - Sykkeltiltak Rødsveien/Marcus Thranes gate STIFTELSEN RØD HERREGÅRD m.fl.
2015/82 20190605 05.06.2019 Utgående brev Kunngjøring for innrykk i HA - offentlig ettersyn av detaljregulering Halden Arbeiderblad
2015/82 20190528 28.05.2019 Inngående brev Tegningshefte reguleringsplan rv. 21 Rødsveien - Marcus Thranes gate Statens Vegvesen
2015/82 20190528 28.05.2019 Inngående brev Oppdatert planbeskrivelse rv. 21 Rødsveien-Marcus Thranes gate Statens Vegvesen
2015/82 20190521 21.05.2019 Saksframlegg/innstilling Forslag til "Detaljregulering for Rv. 21 - Sykkeltiltak Rødsveien/Marcus Thranes gate" - 1. gangs behandling
2015/82 20190513 13.05.2019 Inngående brev Reguleringsplan til offentlig ettersyn Rv. 21 Sykkelfelt Rødsveien - Marcus Thranes gate Statens vegvesen
2015/82 20190415 15.04.2019 Inngående brev Reguleringsplan Rv. 21 Sykkelfelt Rødsveien - Marcus Thranes gate Statens vegvesen Region øst
2015/82 20181119 19.11.2018 Inngående brev Detaljregulering Sykkeltiltak Rødsveien/Marcus Thranes gate - tegningshefte Statens vegvesen
2015/82 20180815 15.08.2018 Inngående brev Svar vedrørende spørsmål om beplantning - Tiltak langs rv.21 Rødsveien / Marcus Thranes gate STATENS VEGVESEN
2015/82 20171215 15.12.2017 Utgående brev Forslag til detaljregulering Rv. 21- Sykkeltiltak Rødsveien/Marcus Thranes gate Statens vegvesen Region Øst
2015/82 20170621 21.06.2017 Utgående brev Forslag til Detaljregulering for Rv. 21 Sykkeltiltak Rødsveien/Marcus Thranes gate - mottakskontroll STATENS VEGVESEN
2015/82 20170504 04.05.2017 Inngående brev Dokument 15/250794-28 Rv. 21 Sykkeltiltak Rødsveien/Marcus Thranes gate - Oversendelse av reguleringsplan for 1. gangsbehandling og offentlig ettersyn (PlanID G-698) sendt fra Statens vegvesen STATENS VEGVESEN
2015/82 20160530 30.05.2016 Inngående brev Dokument 15/250794-18 Varsel om grunnundersøkelser i forbindelse med planarbeid for "Rv. 21 Sykkeltiltak Rødsveien/Marcus Thranes gate" i Halden kommune sendt fra Statens vegvesen Statens vegvesen
2015/82 20160317 17.03.2016 Inngående brev Innspill - varsel om oppstart - detaljreguleringsplan - Rv 21 - Rødsveien - Marcus Thranesvei - Halden - sykkeltiltak Østfold fylkeskommune
2015/82 20160310 10.03.2016 Inngående brev Kopi av innspill til varslet oppstart av detaljregulering for rv. 21 Rødsveien - Marcus Thranes gate i Halden kommune Fylkesmannen i Østfold
2015/82 20160215 15.02.2016 Inngående brev Dokument 15/250794-5 Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan (offentlige etater) - rv. 21 Rødsveien-Marcus Thranes gate, Halden kommune sendt fra Statens vegvesen Statens vegvesen
2015/82 20160215 15.02.2016 Inngående brev Dokument 15/250794-4 Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan - rv. 21 Rødsveien-Marcus Thranes gate, Halden kommune sendt fra Statens vegvesen Statens vegvesen
2015/82 20150209 09.02.2015 Utgående brev Detaljregulering for Rv 21, fra Rødsveien til Reissigers plass - referat fra oppstartsmøte 30.01.15 Statens Vegvesen - Region Øst v. Ingrid Lien og Jan Antonsen
2015/82 20150122 22.01.2015 Utgående brev Detaljregulering langs Rv. 21 fra Rødsveien til Reissigers plass - Oppstartsmøte Statens vegvesen - Region øst
2015/82 20150107 07.01.2015 Inngående brev Anmodning om oppstartsmøte - sykkelfelt rv21 Veg- og gateplanlegging Moss
Versjon:5.2.2