eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2008/338
:
Inntektsystemet for kommunene
:
Iren Vestskogen
:
Under behandling
:
Journal Halden kommune
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
2008/338 20190531 31.05.2019 Saksframlegg/innstilling Lån til Halden byutvikling
2008/338 20190108 08.01.2019 Inngående brev Høring om forslag til nytt inntektssystem for fylkeskommunene KOMMUNAL- OG MODERNISERINGS- DEPARTEMENTET
2008/338 20180907 07.09.2018 Inngående brev Ettersendelse av kriteriedata for inntektssystemet for kommunene for 2019 KOMMUNAL- OG MODERNISERINGS- DEPARTEMENTET
2008/338 20180626 26.06.2018 Inngående brev Kommuneproposisjonen 2019 og Revidert nasjonalbudsjett 2018 KOMMUNAL- OG MODERNISERINGS- DEPARTEMENTET
2008/338 20180531 31.05.2018 Inngående brev Rutiner for kvalitetssikring av kriteriedata i inntektssystemet KOMMUNAL- OG MODERNISERINGS- DEPARTEMENTET
2008/338 20170918 18.09.2017 Inngående brev 16/5317-66 Korrigering av kriteriedata Antall personer med lavinntekt Kommunal- og moderniseringsdepartementet
2008/338 20170911 11.09.2017 Inngående brev Ettersendelse av kriteriedata for inntektssystemet for kommunene for 2018 Det Konglige kommunal- og moderniseringsdepartementet
2008/338 20160914 14.09.2016 Inngående brev 15/5058-89 Ettersending av kriteriedata for inntektsystemet for kommunene 2017 Kommunal- og moderniseringsdepartementet
2008/338 20160212 12.02.2016 Saksframlegg/innstilling Høringssvar - nytt inntektssystem for kommunene
2008/338 20151217 17.12.2015 Inngående brev Høring - Forslag til nytt inntektssystem for kommunene Kommunal- og moderniseringsdepartementet
2008/338 20151007 07.10.2015 Inngående brev Spesifisering av rammetilskudd termin 9 Kommunal- og moderniseringsdepartementet
2008/338 20150826 26.08.2015 Inngående brev Kriteriedata til inntektssystemet for kommunene 2016 - Befolkningstall per 1.7 Kommunal- og moderniseringdepartementet Kommuneøkonomiseksjonen, Kommunalavdelingen
2008/338 20140916 16.09.2014 Inngående brev Kriteriedata for kommunene - befolkningstall per 1.7.2014 m.m. Kommunal- og moderniseringsdepartementet
2008/338 20140711 11.07.2014 Inngående brev Kriteriedata inntektssystemet 2015 - kommuner Det Kongelige kommunal- og moderniseringsdepartement
2008/338 20140620 20.06.2014 Inngående brev Vedrørende e-post fra Fylkesmannen 17. juni 2014 om rapportering - Økning i rammetilskuddet ifm satsing på helsesstasjoner og skolehelsetjenesten Fylkesmannen i Østfold
2008/338 20140619 19.06.2014 Utgående brev Svar - Kommunenes rammetilskudd er økt med 180 mill i 2014- bruken av disse midlene Fylkesmannen i Østfold
2008/338 20140618 18.06.2014 Inngående brev Kommunenes rammetilskudd er økt med 180 mill i 2014- bruken av disse midlene Fylkesmannen i Østfold
2008/338 20131206 06.12.2013 Inngående brev Endringer i rammetilskuddet til kommunene i 2014 Fylkesmannen i Østfold
2008/338 20130916 16.09.2013 Inngående brev Kriteriedata kommunene 2014 Kommunal- og regionaldepartementet
2008/338 20130708 08.07.2013 Inngående brev Kriteriedata til inntektssystemet for kommunene 2014 Kommunal- og regionaldepartementet
2008/338 20121016 16.10.2012 Inngående brev Informasjon om inntektssystemet 2013 KS
2008/338 20121010 10.10.2012 Inngående brev Inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner 2013 Kommunal- og Regionaldepartement
2008/338 20120910 10.09.2012 Inngående brev Nye kriteriedata for 2013 KS
2008/338 20120907 07.09.2012 Inngående brev Nye befolkningstall per 1.7.2012 KS
2008/338 20120716 16.07.2012 Inngående brev Kriteriedata til inntektssystemet for kommunene 2013 Kommunal- og regionaldepartementet
2008/338 20120518 18.05.2012 Inngående brev Oppdatert prognosemodell RNB2012/Kommuneproposisjonen 2013 KS
2008/338 20120309 09.03.2012 Inngående brev Oppdatert prognosemodell - med folketall per 1.1.2012 KS
2008/338 20110902 02.09.2011 Inngående brev Kriteriedata til inntektssystemet for kommunene og fylkeskommunene - Befolkningstall per 1. juli 2011 fordelt på aldersgrupper, uførepensjonister og barn av enslige forsørgere Det Konglige Kommunal- og Regionaldepartement
2008/338 20110826 26.08.2011 Inngående brev Nye kriteriedata 2012 KS
2008/338 20110726 26.07.2011 Inngående brev Kriteriedata til inntektssystemet for kommunene 2012 Det Konglige Kommunal- og Regionaldepartement
2008/338 20110706 06.07.2011 Inngående brev Kriteriedata til inntektssystemet for kommunene 2012 Edvardsen Melissa
2008/338 20110301 01.03.2011 Inngående brev Nytt folketall per 1.1.2011 - oppdatert prognosemodell Børre Stolp
2008/338 20101216 16.12.2010 Inngående brev Beregnet folkemengde per 1.1.2011 fra SSB Børre Stolp
2008/338 20100716 16.07.2010 Inngående brev Kriteriedata til inntektssystemet for kommunene 2011 Det Kongelige Kommunal - og Regionaldepartement
2008/338 20090918 18.09.2009 Inngående brev Kriteriedata til inntektssystemet for kommunene 2010 - Korreksjonsordningen i utgiftsutjevningen for elever i statlige og frittstående skoler - endringer i tallgrunnlaget Edvardsen Melissa
2008/338 20090917 17.09.2009 Inngående brev Tall for innvandrere for bruk ved rammetilskudd for år 2010 er kommet fra KRD KS
2008/338 20090917 17.09.2009 Inngående brev Kriteriedata til inntektssystemet for kommunene 2010 - Innvandrerkriteriet Edvardsen Melissa
2008/338 20090910 10.09.2009 Inngående brev Rettede folketall per 1.7.2009 fra KRD/SSB publisert den 7.9.2009 Børre Stolp
2008/338 20090904 04.09.2009 Inngående brev Feil i folketallet for innbyggere over 90 år Børre Stolp
2008/338 20090903 03.09.2009 Inngående brev Feil i kriteriedata befolkning per 1.7.09 etter aldersgrupper Edvardsen Melissa
2008/338 20090903 03.09.2009 Inngående brev Kriteriedata til inntektssystemet for kommunene og fylkeskommunene - Befolkningstall per 1. juli 2009 fordelt på aldersgrupper Edvardsen Melissa
2008/338 20090716 16.07.2009 Inngående brev Kriteriedata til inntektssystemet for kommunene 2010 Det Konglige Kommunal- og Regionaldepartement
2008/338 20080919 19.09.2008 Inngående brev kommunevis oversikt over data for kriteriet Innvandrere per 1.1.2008 og for kriteriet Alders- og kjønnsstandardisert dødelighet 2003-2007 Kommunal- og regionaldepartementet
2008/338 20080721 21.07.2008 Inngående brev Kriteriedata til inntektssystemet for kommuner - 2009 Det Konglige Kommunal- og Regionaldepartement
2008/338 20080717 17.07.2008 Inngående brev Inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner 2008 Kommunal - og Regionaldepartementet
Versjon:5.2.2