eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2012/6104
:
Remmen studentboliger - detaljregulering
:
Erik Vitanza
:
Avsluttet
:
Journal Halden kommune
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
2012/6104 20200528 28.05.2020 Utgående brev Varsel om vedtak - egengodkjenning av detaljreguleringsplan for Remmen Studentby VIKEN FYLKESKOMMUNE m.fl.
2012/6104 20200508 08.05.2020 Inngående brev NVE trekker innsigelsen til detaljreguleringsplan for Remmen studentby - Halden kommune, Viken NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
2012/6104 20200506 06.05.2020 Utgående brev Anmodning om å trekke innsigelse - Detaljregulering for Remmen Studentby - tilsvar på innsigelse fra NVE NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) m.fl.
2012/6104 20200505 05.05.2020 Saksframlegg/innstilling 2. gangs behandling - Egengodkjenning av Detaljregulering for Remmen Studentby
2012/6104 20200420 20.04.2020 Inngående brev Uttalelse - Detaljregulering for Remmen studentby STATSBYGG
2012/6104 20200417 17.04.2020 Inngående brev Svar på høring og offentlig ettersyn for Remmen studentby STATSBYGG
2012/6104 20200415 15.04.2020 Inngående brev Høring og offentlig ettersyn - Detaljregulering for Remmen studentby STATSBYGG
2012/6104 20200414 14.04.2020 Inngående brev Vedlegg til Uttalelser apr. 2020 fra Vestre Lie Velforening ad Detaljregulering for Remmen studentby Vestre Lie Velforening
2012/6104 20200408 08.04.2020 Inngående brev Halden kommune - uttalelse - offentlig ettersyn - detaljregulering - Remmen studentby VIKEN FYLKESKOMMUNE
2012/6104 20200406 06.04.2020 Inngående brev Uttalelser til planforslag - Detaljregulering for Remmen studentby Vestre Lie Velforenong
2012/6104 20200401 01.04.2020 Inngående brev Halden - statlig samordnet uttalelse til foreslått detaljregulering for Remmen studentby FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN
2012/6104 20200326 26.03.2020 Inngående brev NVEs innsigelse ved offentlig ettersyn - Detaljregulering for Remmen studentby - Halden kommune, Viken NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
2012/6104 20200324 24.03.2020 Inngående brev Høringsuttalelse - Remmen Studentby Eicon -
2012/6104 20200317 17.03.2020 Inngående brev Uttalelse - høring og offentlig ettersyn - detaljregulering for Remmen studentby i Halden kommune - samtidig behandling av plan og byggesak STATENS VEGVESEN
2012/6104 20200306 06.03.2020 Inngående brev Studentby - Uttalelse Bente Kristine Petersen
2012/6104 20200706 06.07.2020 Utgående brev Høring og offentlig ettersyn - Detaljregulering for Remmen studentby FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN m.fl.
2012/6104 20200204 04.02.2020 Saksframlegg/innstilling Forslag til detaljregulering for Remmen studentby - 1. gangs behandling
2012/6104 20191227 27.12.2019 Inngående brev Detaljregulering for Remmen studentby - anmodning om førstegangsbehandling STENSETH GRIMSRUD ARKITEKTER AS
2012/6104 20191205 05.12.2019 Inngående brev NVEs tilbakemelding på henvendelse om avklaring av områdestablilitet NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
2012/6104 20191029 29.10.2019 Inngående brev Detaljregulering for Remmen studentby, planID.: 0101 G-723. Oversendelse av planforslag -anmodning om administrativ gjennomgang STENSETH GRIMSRUD ARKITEKTER AS
2012/6104 20190625 25.06.2019 Utgående brev Informasjon om vedtak, forslag til planprogram - detaljregulering for Remmen studentby STENSETH GRIMSRUD ARKITEKTER AS
2012/6104 20190515 15.05.2019 Utgående brev Tilbakemelding på innsynsbegjæring Halden Arbeiderblad
2012/6104 20190513 13.05.2019 Inngående brev Innsyn - JP 58 Halden Arbeiderblad
2012/6104 20190521 21.05.2019 Saksframlegg/innstilling Fastsettelse av planprogram - detaljregulering for Remmen studentby (Nasjonal plan-ID: G-723)
2012/6104 20190502 02.05.2019 Inngående brev Remmen studentby - revidert planprogram STENSETH GRIMSRUD ARKITEKTER AS
2012/6104 20190415 15.04.2019 Utgående brev Svar på innsynsbegjæringer 'morten.ulekleiv@ha-halden.no'
2012/6104 20190409 09.04.2019 Inngående brev Innsyn - jp 54 Ha-Halden - Morten Ulekleiv
2012/6104 20190409 09.04.2019 Inngående brev Innsyn - jp 53-54 Ha-Halden - Morten Ulekleiv
2012/6104 20190325 25.03.2019 Inngående brev Innspill - varsel - detaljregulering - Remmen studentby - Halden kommune. ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE
2012/6104 20190325 25.03.2019 Inngående brev Forslag detaljregulering for Remmen studentby Kari S. Rehnberg
2012/6104 20190315 15.03.2019 Inngående brev Innspill til varslet oppstart av detaljregulering for Remmen studentby FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN
2012/6104 20190315 15.03.2019 Inngående brev NVEs generelle innspill - Varsel om planoppstart - Utvidelsen av Remmen studentby - Detaljreguleringsplan for Studentboliger Remmen GBnr 60/25, 60/60 og 60/17 - Halden kommune, Østfold. NVEs referanse: 201303110-4 NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
2012/6104 20190213 13.02.2019 Inngående brev Varsel om oppstart av planarbeid, Remmen studentby - Innspill STENSETH GRIMSRUD ARKITEKTER AS
2012/6104 20190110 10.01.2019 Utgående brev Møtereferat fra oppstartmøte, detaljregulering for nye studentboliger på Remmen STENSETH GRIMSRUD ARKITEKTER AS
2012/6104 20181214 14.12.2018 Utgående brev Oversendelse av vedtak - avklaring vedr. regulering, Remmen studentboliger STENSETH GRIMSRUD ARKITEKTER AS
2012/6104 20181204 04.12.2018 Saksframlegg/innstilling Avklaring vedr. planinitiativ for nye studentboliger på Remmen
2012/6104 20181113 13.11.2018 Utgående brev Referat fra møte 121118 STENSETH GRIMSRUD ARKITEKTER AS
2012/6104 20180924 24.09.2018 Inngående brev Nye studentboliger på Remmen - behov for møte Rita Hirsum Lystad
2012/6104 20180904 04.09.2018 Utgående brev Tilbakemelding på planinitiativ - Remmen studentboliger STENSETH GRIMSRUD ARKITEKTER AS
2012/6104 20180621 21.06.2018 Inngående brev Planinitiativ vedr. endring - Detaljregulering for studentboliger Remmen. STENSETH GRIMSRUD ARKITEKTER AS
2012/6104 20131014 14.10.2013 Utgående brev Innsending av reguleringsplaner Halden Arkitektkontor AS
2012/6104 20130909 09.09.2013 Utgående brev Tekst til hjemmesiden Karine Engebretsen
2012/6104 20130909 09.09.2013 Utgående brev Bestilling av kunngjøring i HA Halden Arbeiderblad
2012/6104 20130910 10.09.2013 Utgående brev Detaljregulering for Studentboliger Remmen (G-679) - varsel om planvedtak Østfold fylkeskommune m.fl.
2012/6104 20130830 30.08.2013 Inngående brev Tegninger studentboliger Remmen Dagfinn Stærk
2012/6104 20130703 03.07.2013 Inngående brev Forslagsstillers gjennomgang av høringsuttalelser Erlend Kristiansen
2012/6104 20130902 02.09.2013 Saksframlegg/innstilling Forslag til detaljregulering for Studentboliger Remmen - 2. gangs behandling
2012/6104 20130626 26.06.2013 Utgående brev Oversendelse av uttalelser etter høring og offentlig ettersyn av forslag til detaljregulering for Remmen studentboliger. Halden Arkitektkontor AS
2012/6104 20130618 18.06.2013 Inngående brev Miljøvernavd./fylkesmannens uttalelse Fylkesmannen i Østfold Miljøvernavd.
2012/6104 20130617 17.06.2013 Inngående brev Uttalelse fra Halden kommune Halden kommune juridisk
2012/6104 20130613 13.06.2013 Inngående brev Østfold fylkeskommune - Halden kommune. Detaljregulering for studentboliger Remmen - høring og offentlig ettersyn Østfold fylkeskommune
2012/6104 20130607 07.06.2013 Inngående brev Uttalelse til offentlig ettersyn - Forslag til detaljeregulering for studentboliger Remmen i Halden kommune Statens vegvesen
2012/6104 20130502 02.05.2013 Utgående brev Detaljregulering for Studentboliger Remmen - saksbehandlingsgebyr 5B Prosjekter AS
2012/6104 20130502 02.05.2013 Utgående brev Forslag til detaljregulering for Studentboliger Remmen - høring og offentlig ettersyn Se adresseliste
2012/6104 20130508 08.05.2013 Saksframlegg/innstilling Forslag til detaljregulering for Studentboliger Remmen - 1. gangs behandling
2012/6104 20130403 03.04.2013 Inngående brev Korrigering reg.best og planbeskrivelse Erlend Kristiansen
2012/6104 20130403 03.04.2013 Inngående brev Planforslag til behandling - Studentboliger Remmen Erlend Kristiansen
2012/6104 20130312 12.03.2013 Inngående brev Tilbakemelding - planforslag fra teknisk forvaltning Thor.Egil Sætre
2012/6104 20130312 12.03.2013 Inngående brev Tilbakemelding - planforslag fra Halden brannvesen Eyvind Aakerman
2012/6104 20130312 12.03.2013 Inngående brev Tilbakemelding - planforslag fra miljø og landbruk Harald Nøding Østvik
2012/6104 20130404 04.04.2013 Utgående brev Mottakskontroll - forslag til detaljregulering for studentboliger Remmen Halden Arkitektkontor AS
2012/6104 20130222 22.02.2013 Inngående brev Omregulering Remmen Studentboliger - til behandling Halden Arkitektkontor AS
2012/6104 20130121 21.01.2013 Inngående brev Gjennomgang av innkomne uttalelser til kunngjøring av regulering av Remmen studentboliger Erlend Kristiansen
2012/6104 20130118 18.01.2013 Inngående brev Gjennomgang av innkomne uttalelser til kunngjøring av regulering av Remmen studentboliger Halden Arkitektkontor AS
2012/6104 20121217 17.12.2012 Inngående brev Kopi - Innspill til varslet oppstart av reguleringsarbeid for Remmen studentboliger i Halden kommune Statens vegvesen
2012/6104 20121211 11.12.2012 Inngående brev Kopi av brev - Varslet oppstart av detaljregulering for Remmen studentboliger - Innspill Fylkesmannen i Østfold
2012/6104 20121204 04.12.2012 Inngående brev Halden kommune. Detaljregulering Remmen studentboliger - varsel om oppstart Østfold fylkeskommune
2012/6104 20121112 12.11.2012 Inngående brev Varsel om oppstart av reguleringsarbeid Halden arkitektkontor as
Versjon:5.2.2