eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2008/1914
:
Bosetting av flyktninger og asylsøkere
:
Astrid Nordstrand
:
Under behandling
:
Journal Halden kommune
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
2008/1914 20190515 15.05.2019 Utgående brev Svar på søknad om flytting samt overføring av introduksjonsprogram NAV Alstahaug
2008/1914 20190510 10.05.2019 Inngående brev Vedr. 17-03378-10 - Bosetting av flyktninger *****
2008/1914 20190502 02.05.2019 Inngående brev Søknad om flytting samt overføring av introduksjonsprogram NAV Alstahaug
2008/1914 20190402 02.04.2019 Inngående brev Særskilt tilskudd for enslige mindreårige flyktninger - 1. terminutbetaling 2019 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET
2008/1914 20190124 24.01.2019 Saksframlegg/innstilling Anmodning om bosetting av flyktninger 2019
2008/1914 20190114 14.01.2019 Inngående brev Bosetting *****
2008/1914 20190108 08.01.2019 Inngående brev Spørsmål vedr Anmodning om bosetting av flyktninger i 2019 Amedia - Trine-Merethe Høistad
2008/1914 20181220 20.12.2018 Inngående brev Særskilt tilskudd for enslige mindreårige flyktninger 17-20 år *****
2008/1914 20181212 12.12.2018 Inngående brev Vedr. 18-07542-1 - Anmodning om bosetting av flyktninger 2019 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
2008/1914 20181129 29.11.2018 Saksframlegg/innstilling Rapport "Raskere bosetting"
2008/1914 20181127 27.11.2018 Inngående brev Nye funksjoner i IMDinett Imdi
2008/1914 20171222 22.12.2017 Utgående brev Svar på anmodning om bosetting av flyktninger i 2018 Imdi
2008/1914 20171130 30.11.2017 Saksframlegg/innstilling Bosetting av flyktninger for 2018
2008/1914 20171109 09.11.2017 Inngående brev Anmodning om bosetting av flyktninger for 2018 Imdi -
2008/1914 20171109 09.11.2017 Inngående brev Anmodning om bosetting av flyktninger i 2018 Imdi
2008/1914 20171008 08.10.2017 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2008/1914 Løpenr: 60020/2017 Dokument tittel: Til kommuner om bosetting av flyktninger i 2018 Dagsavisen - Hermund Lybeck Kjernli
2008/1914 20171002 02.10.2017 Inngående brev Til kommuner om bosetting av flyktninger i 2018 Imdi - Hege Aspelund
2008/1914 20161215 15.12.2016 Utgående brev Anmodning om bosetting av flyktninger 2017 FYLKESMANNEN I ØSTFOLD m.fl.
2008/1914 20161209 09.12.2016 Saksframlegg/innstilling Anmodning om bosetting av flyktninger i Halden 2017
2008/1914 20161028 28.10.2016 Inngående brev Anmodning om bosetting av flyktninger 2017 FYLKESMANNEN I ØSTFOLD
2008/1914 20161028 28.10.2016 Saksframlegg/innstilling Kommunalt asylmottak, oppfølging av kommunestyrevedtak
2008/1914 20160928 28.09.2016 Inngående brev UDI legger ned 610 mottaksplasser i Region Indre Østland UDI
2008/1914 20160928 28.09.2016 Inngående brev UDI legger ned 1157 mottaksplasser i Region Indre Østland UDI
2008/1914 20160706 06.07.2016 Inngående brev Nyhetsbren fra UDI for juni/juli UDI, Øyvind Hartvedt
2008/1914 20160609 09.06.2016 Inngående brev Mulig bosetting av unge, voksne flyktninger i studentboliger Det Kongelige Kunnskapsdepartement
2008/1914 20160321 21.03.2016 Inngående brev Presisering av rutiner for betaling av egenandeler for asylsøkere som bor i ordinære mottak Helsedirektoratet
2008/1914 20160229 29.02.2016 Inngående brev Utbetaling av ekstratilskot for busetting av flyktningar i 2015 (2. utbetaling) - Halden kommune Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, IMDi Vest
2008/1914 20160226 26.02.2016 Inngående brev Invitasjon til På flukt mot nord KS, Maren Grayston Bjartung
2008/1914 20160211 11.02.2016 Inngående brev Botiltak for enslige mindreårige flyktninger Roger Mathisen
2008/1914 20160208 08.02.2016 Utgående brev Samarbeid ønskes - Levira 'Chris Dior Kabashi'
2008/1914 20160206 06.02.2016 Inngående brev Levira Chris Dior Kabashi
2008/1914 20160205 05.02.2016 Inngående brev Avslutning av konkurranse om asylmottak UDI Regionkontor Indre Østland
2008/1914 20160127 27.01.2016 Inngående brev Husbankens Prioriterninger i 2016 - Informasjon til kommunene Husbanken
2008/1914 20160126 26.01.2016 Inngående brev Vennligst videresend til kommunens ansvarlig for bolig / ansvarlig for flyktningtjenesten - Leieboerforeningens rådgivningstjeneste - gratis juridiske veiledning ved bosetting av flyktninger Leieboerforeningen
2008/1914 20160126 26.01.2016 Utgående brev UDI vil med dette orientere om at et akuttmottak i deres kommune opphører roger.johannessen@politiet.no
2008/1914 20160125 25.01.2016 Inngående brev UDI vil med dette orientere om at et akuttmottak i deres kommune opphører UDI, Emil Andre Andersen
2008/1914 20160124 24.01.2016 Inngående brev Dokumenter om Levira Chris Dior Kabashi
2008/1914 20160121 21.01.2016 Inngående brev Spørsmål om fremskaffelse av boliger Husbanken
2008/1914 20160120 20.01.2016 Inngående brev Invitasjon til publisering av nye www.imdi.no og nettverktøy for integreringsstatistikk IMDi Øst Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
2008/1914 20160104 04.01.2016 Inngående brev Informasjon om Levira Levira AS
2008/1914 20151228 28.12.2015 Inngående brev Brev til alle landets kommuner Kunnskapsdepartementet
2008/1914 20151223 23.12.2015 Utgående brev Etteranmodning om bosetting av flyktninger i Halden 2016 IMDI Øst m.fl.
2008/1914 20151222 22.12.2015 Inngående brev Hdirs brev til UDI vedr krav til asylmottak, mv. i forskrift om miljørettet helsevern. Helsedirektoratet
2008/1914 20151221 21.12.2015 Inngående brev Asylmottak Svinesundsparken 1 - Invitasjon til møte Levira AS
2008/1914 20151216 16.12.2015 Inngående brev Henvendelse vedr. etablering av asylmottak Levira AS
2008/1914 20151215 15.12.2015 Inngående brev Utbetaling av ekstratilskudd for bosetting av flyktninger i 2015 IMDI, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
2008/1914 20151214 14.12.2015 Inngående brev Etablering av asylmottak i Halden Kommune Levira AS
2008/1914 20151130 30.11.2015 Inngående brev Korrigert anmodningsbrev for Halden IMDi Øst
2008/1914 20151218 18.12.2015 Saksframlegg/innstilling Etteranmodning om bosetting av flyktninger i Halden 2016
2008/1914 20151120 20.11.2015 Inngående brev Bofartøy for korttidsopphold flyktninger Syversens Service
2008/1914 20151118 18.11.2015 Inngående brev Etteranmodning om bosetting av flyktninger i 2016 Fylkesmannen i Østfold
2008/1914 20151117 17.11.2015 Inngående brev UDI oppfordrer kommuner til å drive asylmottak Utlendingsdirektoratet
2008/1914 20151117 17.11.2015 Inngående brev Orientering om asylsøknadsituasjonen og oppfordring til opprettelse av mottaksplasser KS og Statsministerens kontor
2008/1914 20151116 16.11.2015 Inngående brev Dokument 15/08326-44 Bistand til innkvartering av flyktninger på skip og floteller. sendt fra Utlendingsdirektoratet Utlendingsdirektoratet
2008/1914 20151116 16.11.2015 Inngående brev Oppdatet informasjon om helsetilbudet til asylsøkere og flyktninger Helsedirektoratet
2008/1914 20151116 16.11.2015 Inngående brev Dokument 15/08326-44 Bistand til innkvartering av flyktninger på skip og floteller. sendt fra Utlendingsdirektoratet Utlendingsdirektoratet
2008/1914 20151102 02.11.2015 Inngående brev Kommunenes og fylkeskommunenes ansvar for barn og unge som oppholder seg i kommunen som asylsøker BUFDIR Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
2008/1914 20151027 27.10.2015 Inngående brev Tilbud til innvandrere/flyktninger Roger Mathisen
2008/1914 20151027 27.10.2015 Inngående brev Bolig til leie Trond Bratteberg
2008/1914 20151027 27.10.2015 Utgående brev Kartlegging av mulige steder/lokaler for innkvartering Fylkesmannen i Østfold m.fl.
2008/1914 20151026 26.10.2015 Inngående brev Oppfordring til rask behandling av søknader om etablering av asylmottak Kommunal- og moderniseringsdepartementet
2008/1914 20151026 26.10.2015 Inngående brev Flyktningsituasjonen og ytterligere behov for innkvartering av asylsøkere Utlendingsdirektoratet
2008/1914 20151014 14.10.2015 Inngående brev Anmodning om bistand til kartlegging av mulige steder/lokaler for innkvartering Fylkesmannen i Østfold
2008/1914 20151014 14.10.2015 Inngående brev Bosetting av utsøkte flyktninger til kommunen i 2015 IMDi Øst
2008/1914 20150930 30.09.2015 Inngående brev 15/8628-2 - Kommunenes ansvar for helsetjenestetilbudet til flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente Helsedirektoratet
2008/1914 20150929 29.09.2015 Inngående brev Orientering om akuttinnkvartering av asylsøkere på Østlandet Utlendingsdirektoratet
2008/1914 20150923 23.09.2015 Inngående brev Vedr. IMDIS behov for asylmottak Fylkesmannen i Østfold
2008/1914 20150911 11.09.2015 Inngående brev Bolighjelp til flyktninger Ingrid Elisabeth Jensen
2008/1914 20150821 21.08.2015 Inngående brev Anmodning om bosetting av flyktninger i 2016 og rammevedtak for 2017-2019 Fylkesmannen i Østfold
2008/1914 20150810 10.08.2015 Inngående brev Anmodning om endring av bosted *****
2008/1914 20150629 29.06.2015 Inngående brev Bosetting flyktninger - ekstratilskudd til kommuner Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
2008/1914 20150623 23.06.2015 Inngående brev Sammendrag av spørreundersøkelse - bosetting av flyktninger Universitetet i Oslo
2008/1914 20150622 22.06.2015 Utgående brev Søknad om midler til gjennomføring av ekstraordinær bosetting av flyktninger 2015 - 2016. Fylkesmannen i Østfold
2008/1914 20150608 08.06.2015 Inngående brev Tilbakemelding på hvor mange flyktninger din kommune kan bosette i 2015 og 2016 Fylkesmannen i Østfold
2008/1914 20150602 02.06.2015 Utgående brev Bosetting av ekstra flyktninger for 2015 og 2016 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
2008/1914 20150526 26.05.2015 Inngående brev Nasjonal dugnad for å bosette flyktninger Trondheim kommune
2008/1914 20150529 29.05.2015 Saksframlegg/innstilling Anmodning om ekstrabosetting av flyktninger 2015
2008/1914 20150520 20.05.2015 Inngående brev Ang. Dugnad for flyktninger fra Syria: Hva vil vår kommune gjøre? Amnesty International
2008/1914 20150513 13.05.2015 Inngående brev Brev om flyktninger fra Syria Amnesty International, Anne Marie Mollén
2008/1914 20150511 11.05.2015 Inngående brev Brev - referat fra kommunebesøkene i april Fylkesmannen i Østfold
2008/1914 20150416 16.04.2015 Inngående brev Besøk til alle kommunene Fylkesmannen i Østfold
2008/1914 20150323 23.03.2015 Inngående brev Besøk til alle kommunene den 16. og 17. og 21. april 2015 Fylkesmannen i Østfold
2008/1914 20150224 24.02.2015 Inngående brev Bosetting av flyktninger 2015 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet IMDI Øst
2008/1914 20150223 23.02.2015 Inngående brev Spørreundersøkelse til rådmenn om bosetting av flyktninger Anton Steen
2008/1914 20141209 09.12.2014 Utgående brev Vedtaket fra Kommunestyremøte 06.11.2014 IMDI
2008/1914 20141014 14.10.2014 Inngående brev Bosetting av flyktninger IMDI
2008/1914 20141027 27.10.2014 Saksframlegg/innstilling Anmodning om ekstrabosetting av flyktninger 2014 - 2015
2008/1914 20140929 29.09.2014 Inngående brev Invitasjon til ordførermøte om bosetting av flyktninger Det kongelige Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartement
2008/1914 20140818 18.08.2014 Inngående brev Kommune *****
2008/1914 20141202 02.12.2014 Utgående brev Bosetting av flyktninger Integrerings- og mangfoldsdirektoratet IMDI øst
2008/1914 20140630 30.06.2014 Inngående brev Bosetting av flyktninger Integrerings- og mangfoldsdirektoratet IMDI øst
2008/1914 20140604 04.06.2014 Inngående brev Søknad om kommune *****
2008/1914 20140523 23.05.2014 Inngående brev Anmodning om bosetting av flyktninger i 2014 - 2015 IMDI
2008/1914 20140520 20.05.2014 Inngående brev Bosetting av flyktninger - anmodning om møte IMDi Øst
2008/1914 20140424 24.04.2014 Inngående brev Søknad om å bytte bostedskommune *****
2008/1914 20140415 15.04.2014 Inngående brev Forespørsel i Halden kommune *****
2008/1914 20180507 07.05.2018 Utgående brev Bosetting av flyktninger i 2014 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet ØST
2008/1914 20131227 27.12.2013 Inngående brev Bosetting av flyktninger i 2014 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet ØST
2008/1914 20131021 21.10.2013 Utgående brev Anmodning om bosetting av flyktninger 2014 - 2016 Halden Kommune IMDI
2008/1914 20131015 15.10.2013 Inngående brev Spørsmål om bosetting. Abdifitah Kulmie
Versjon:5.2.2