eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2008/1301
:
Fastlegeordning
:
Halvard Bø
:
Under behandling
:
Journal Halden kommune
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
2008/1301 20190916 16.09.2019 Inngående brev Anmodning om innsyn Ha-Halden - Gunnar Paulsen
2008/1301 20190904 04.09.2019 Inngående brev Rammeavtalen om fastlegeordningen (ASA 4310) forlenges KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON
2008/1301 20190813 13.08.2019 Inngående brev Økning av maks antall er utført ***** ***** ***** ***** *****
2008/1301 20190709 09.07.2019 Utgående brev Aksept rekrutteringstilskudd Halden HELSEDIREKTORATET
2008/1301 20190709 09.07.2019 Utgående brev Spørsmål om ALIS stillinger - tilbakemelding fra Halden HELSEDIREKTORATET m.fl.
2008/1301 20190704 04.07.2019 Inngående brev Tilskudd til rekruttering av fastleger - spørsmål om ALIS stillinger HELSEDIREKTORATET
2008/1301 20190702 02.07.2019 Inngående brev Innvilger tilskudd til rekruttering av fastleger til Halden over statsbudsjettet 2019 HELSEDIREKTORATET
2008/1301 20190520 20.05.2019 Inngående brev Foreløpig svar på søknad - Rekruttering av fastleger i kommuner som har rekrutteringsvansker HELSEDIREKTORATET
2008/1301 20190213 13.02.2019 Inngående brev 14/57655 Endring av maks antall i fastlegeliste - ***** ***** ***** ***** ***** HELFO
2008/1301 20190107 07.01.2019 Inngående brev Endring av maks antall på pasientliste HELFO
2008/1301 20181022 22.10.2018 Inngående brev Helse- og omsorgsdepartementet har økt årets tilskudd til rekruttering HELSEDIREKTORATET
2008/1301 20180827 27.08.2018 Utgående brev Innvilgelse av permisjon - ***** ***** *****
2008/1301 20180827 27.08.2018 Inngående brev Søknad om permisjon ***** ***** ***** *****
2008/1301 20180209 09.02.2018 Inngående brev Er det mulig å få tak i gamle journaler? *****
2008/1301 20180103 03.01.2018 Inngående brev Avslutning- oppfølging av kartlegging av kommunenes oppfølging av fastlegers bistand til kvinner som vurderer eller ønsker svangerskapsavbrudd FYLKESMANNEN I ØSTFOLD
2008/1301 20170926 26.09.2017 Utgående brev Oppfølging av kartlegging av kommunenes oppfølging av fastlegers bistand til kvinner som vurderer eller ønsker svangerskapsavbrudd FYLKESMANNEN I ØSTFOLD m.fl.
2008/1301 20170629 29.06.2017 Inngående brev Oppfordring om å delta i forsøksordningen med primærhelseteam HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET
2008/1301 20170627 27.06.2017 Inngående brev Oppfølging av kartlegging av kommunenes oppfølging av fastlegers bistand til kvinner som vurderer eller ønsker svangerskapsavbrudd FYLKESMANNEN I ØSTFOLD
2008/1301 20170613 13.06.2017 Utgående brev VG fastleger VG v/Anne Stine Sæther m.fl.
2008/1301 20170530 30.05.2017 Inngående brev Purring - spørsmål om fastlegesituasjonen VG v/Anne Stine Sæther
2008/1301 20170522 22.05.2017 Inngående brev Etterlyser svar om fastlegesituasjonen VG v/Anne Stine Sæther
2008/1301 20170515 15.05.2017 Inngående brev Innsyn Halden Arbeiderblad
2008/1301 20170512 12.05.2017 Inngående brev Spørsmål om fastlegesituasjonen VG v/Anne Stine Sæther
2008/1301 20170328 28.03.2017 Inngående brev Oversender rapporten - Kommunenes oppfølging av fastlegers bistand til kvinner som vurderer eller ønsker svangerskapsavbrudd Statens helsetilsyn
2008/1301 20170109 09.01.2017 Inngående brev Myndighetenes arbeid med å sikre god henvisningspraksis fra primærhelsetjenesten til spesialisthelsetjenesten Riksrevisjonen
2008/1301 20160815 15.08.2016 Inngående brev Kartlegging av kommunenes oppfølging av fastlegers bistand til kvinner som vurderer eller ønsker svangerskapsavbrudd Fylkesmannen i Østfold
2008/1301 20160107 07.01.2016 Inngående brev Fastlegeordningen: Interkommunalt oppgjør for gjesteinnbyggere 2015 HELFO
2008/1301 20150811 11.08.2015 Inngående brev Legens plikter og rutiner ved begjæring om svangerskapsavbrudd Fylkesmannen i Østfold
2008/1301 20150212 12.02.2015 Inngående brev Fastlegeordningen: Interkommunalt oppgjør for gjesteinnbyggere 2014 Helfo behandlerrefusjon
2008/1301 20140630 30.06.2014 Inngående brev Høring - Forslag om å fjerne henvisning fra fastlege når kvinner begjærer abort Helse- og omsorgsdepartementet
2008/1301 20140429 29.04.2014 Inngående brev Uavhengig revisors beretning -Tilskudd til rekruttering av fastleger - statsb 2013 kap 762.63 Deloitte
2008/1301 20140422 22.04.2014 Utgående brev Rapportering på tilskudd til rekruttering av fastleger, deres ref. 13/9645 Helsedirektoratet
2008/1301 20131227 27.12.2013 Inngående brev Fastlegeordningen: Interkommunalt oppgjør for gjesteinnbyggere 2013 Helfo
2008/1301 20131219 19.12.2013 Inngående brev Aksept av vilkår Helsedirektoratet
2008/1301 20131120 20.11.2013 Utgående brev Søknad om tilskudd, 2013, Rekruttering av fastleger Helsedirektoratet
2008/1301 20131107 07.11.2013 Inngående brev Søknad om tilskudd til rekruttering av fastleger - Statsb 2013 kap 762.63 Helsedirektoratet
2008/1301 20130924 24.09.2013 Inngående brev Informasjon til landets kommuner som å søke på tilskudd til Rekruttering av fastleger i kommunene Helsedirektoratet
2008/1301 20130911 11.09.2013 Inngående brev Tilskuddsordning for rekruttering av leger - påminnelse Rønsen Svein
2008/1301 20130729 29.07.2013 Inngående brev Informasjon til landets kommuner som å søke på tilskudd til Rekruttering av fastleger i kommunene Helsedirektoratet
2008/1301 20130625 25.06.2013 Utgående brev Fastlege Franz Rau - endring av listelengde HELFO Region Vest - Helseøkonomiforvaltningen
2008/1301 20130124 24.01.2013 Utgående brev Fastlege Mohammad Sidiq Faizi - endring av listelengde HELFO - Region Øst
2008/1301 20130109 09.01.2013 Inngående brev Fastlegeordningen: Interkommunalt oppgjør for gjesteinnbyggere 2012 Helfo
2008/1301 20121203 03.12.2012 Utgående brev Ny fastlegevikar ved Sydsiden legesenter, Halden HELFO - Region Øst
2008/1301 20121203 03.12.2012 Utgående brev Fastlege Mohammad Sidiq Faizi - endring av listelengde HELFO - Region Øst
2008/1301 20121008 08.10.2012 Utgående brev Ny fastlegevikar i Halden HELFO - Region Øst
2008/1301 20120912 12.09.2012 Inngående brev Brev om tilskudd til rekruttering av leger i kommunene - fastlegeordningen Helsedirektoratet
2008/1301 20120904 04.09.2012 Inngående brev Spørsmål fra Kommunal Rapport om fastlegeforskriften Kommunal Rapport
2008/1301 20120821 21.08.2012 Inngående brev Forespørsel om midlertidig utvidelse av pasientliste Berit Fauske
2008/1301 20120821 21.08.2012 Utgående brev Fastlege Berit Fauske - endring av listelengde HELFO - Region Øst
2008/1301 20120815 15.08.2012 Inngående brev Reduksjon av fastlegeliste Margunn Asheim Birkeland
2008/1301 20120503 03.05.2012 Inngående brev Oppsigelse av fastlegeavtale *****
2008/1301 20120912 12.09.2012 Utgående brev Nye fastleger i Halden HELFO - Region Øst
2008/1301 20120305 05.03.2012 Inngående brev Elektronisk innsending av jordmoroppgjør fra helsestasjonen HELFO Region Vest - Helseøkonomiforvaltningen
2008/1301 20120127 27.01.2012 Utgående brev Fastlege Siri H. Brelin - endring av listelengde HELFO - Region Øst
2008/1301 20120124 24.01.2012 Utgående brev Fastlege Sophia Stranger - Endring av listelengde HELFO - Region Øst
2008/1301 20120119 19.01.2012 Inngående brev Fastlegeforskriften og Folkehelseforskriften - Høring. KS
2008/1301 20120110 10.01.2012 Utgående brev Vedrørende fastlegeordningen - Halden kommune *****
2008/1301 20120105 05.01.2012 Inngående brev Fastlegeordningen - Interkommunalt oppgjør for gjesteinnbyggere 2011 HELFO - Region Øst
2008/1301 20111222 22.12.2011 Inngående brev Høringsbrev om revidert fastlegeforskrift Postmottak HOD
2008/1301 20111221 21.12.2011 Inngående brev 2.gangs purring Pasient- og brukerombudet
2008/1301 20111208 08.12.2011 Inngående brev Purring *****
2008/1301 20111014 14.10.2011 Inngående brev Vedrørende fastlegeordningen - Halden kommune *****
2008/1301 20110714 14.07.2011 Inngående brev Klage på fastlegeordningen Geir Eldnes
2008/1301 20110621 21.06.2011 Utgående brev Fastlege Jan Friedl - Endring av listelengde HELFO Region Øst
2008/1301 20110505 05.05.2011 Inngående brev Søknad om reduksjon av antall plasser på fastlegeliste Jan Friedl
2008/1301 20110325 25.03.2011 Inngående brev Oppsigelse av stilling *****
2008/1301 20110124 24.01.2011 Utgående brev Fastlege Siri Brelin - Endring av listelengde Siri Brelin m.fl.
2008/1301 20110122 22.01.2011 Inngående brev Økning av listestørrelse Siri Brelin
2008/1301 20101104 04.11.2010 Utgående brev Fastlege ***** ***** - Endring av listelengde og navn på legekontor HELFO Region Øst
2008/1301 20101006 06.10.2010 Inngående brev Fastlegeordningen ¿ Spørreundersøkelse HELFO
2008/1301 20100922 22.09.2010 Inngående brev Fastlegeordningen - Spørreundersøkelse 2010 Kirsti Nordheim
2008/1301 20100616 16.06.2010 Inngående brev Deling av driftstilskudd mellom Dr.Odd Fredheim Lehn og Dr. Ali Hussain Abdali etter salg av halve fastlegeavtalen Odd Fredheim Lehn
2008/1301 20100528 28.05.2010 Utgående brev Fastlege Øystein Bakkevig - Endring av listelengde HELFO Region Øst
2008/1301 20090703 03.07.2009 Utgående brev Fastlege Sophia Stranger - Endring av listelengde HELFO Region Øst
2008/1301 20090312 12.03.2009 Inngående brev Klage på fastlegesystemet Jan Bauger
2008/1301 20090205 05.02.2009 Inngående brev Sier opp fastlegeavtale med Halden Kommune *****
2008/1301 20080827 27.08.2008 Utgående brev Fastlege Odd Erik Dolva - Endring av listelengde NAV Helsetjenesteforvaltning Øst
2008/1301 20080827 27.08.2008 Inngående brev Ønske om å redusere listelengde Odd Erik Dolva
2008/1301 20080827 27.08.2008 Inngående brev Oppfølging av tilsyn med fastlegeordningen Helsetilsynet i Østfold
Versjon:5.2.2