20090209 09.02.2009 Hovedutvalg for administrasjon 16:00 Halden rådhus Formannskapssalen
20090204 04.02.2009 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst 17:00 Halden rådhus Formannskapssalen
20090203 03.02.2009 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester 16:00 Formannskapssalen
20090203 03.02.2009 Råd for personer med funksjonsnedsettelse 13:30 Busterudgt. eldresenter, Busterudgt. 10 Biblioteket
20090203 03.02.2009 Kontrollutvalget for alkoholsaker 16:00 Formannskapssalen
20090127 27.01.2009 Halden eldreråd 10:00 St. Josephs, Busterudgt. 3 IT's møterom, 2.etg.
Linjer per side Oppdater visning
Første Viser side: 88 / 88 Siste