20190904 04.09.2019 Hovedutvalg for administrasjon - arbeidsgiver 17:00 Gml.rådhus Formannskapssalen
20190903 03.09.2019 Kommunestyret 17:30 Folkets hus Store sal
20190903 03.09.2019 Kontrollutvalget 12:00 Gml.Rådhus Formannskapssalen
20190829 29.08.2019 Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 16:00 Gml.rådhus Formannskapssalen
20190827 27.08.2019 Kontrollutvalget for alkoholsaker 19:00 Gml.rådhus Formannskapssalen
20190827 27.08.2019 Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 17:00 Gml.rådhus Formannskapssalen
20190827 27.08.2019 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester 19:00 Gml.rådhus Formannskapssalen
20190826 26.08.2019 Halden eldreråd 09:30 Gml.rådhus Møterom Fredrikshald
20190819 19.08.2019 Råd for personer med funksjonsnedsettelse 13:00 Gml.rådhus Formannskapssalen
20190702 02.07.2019 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester 12:00 Skriftlig møte jfr. koml. § 30 nr. 2 Svarfrist 02.07.19 kl. 12:00
Linjer per side Oppdater visning
Første Viser side: 3 / 88 Siste