20200414 14.04.2020 Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk, klima og miljø 16:00 Gml.rådhus Formannskapssalen
20200402 02.04.2020 Formannskapet 16:00 Gml.rådhus Formannskapssalen
20200325 25.03.2020 Hovedutvalg for undervisning, oppvekst og kultur 18:30 Gml.rådhus Formannskapssalen
20200324 24.03.2020 Halden ungdomsråd 13:00 Gml.rådhus Formannskapssalen
20200319 19.03.2020 Kommunestyret 17:30 Gml.rådhus Kommunestyresalen
20200310 10.03.2020 Hovedutvalg for helse, omsorg, sosialtjenester og inkludering 19:00 Gml.rådhus Formannskapssalen
20200310 10.03.2020 Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk, klima og miljø 16:00 Gml.rådhus Formannskapssalen
20200310 10.03.2020 Kontrollutvalget for alkoholsaker 19:00 Gml.rådhus Formannskapssalen
20200302 02.03.2020 Halden eldreråd 09:30 Gml.rådhus Formannskapssalen
20200302 02.03.2020 Råd for personer med funksjonsnedsettelse 15:00 Gml.rådhus Formannskapssalen
Linjer per side Oppdater visning
Første Viser side: 3 / 78 Siste