20190905 05.09.2019 Vilt- og innlandsfiskenemnda 16:00 Storgt. 7 - Wielgården Møterom 3
20190904 04.09.2019 Hovedutvalg for administrasjon - arbeidsgiver 17:00 Gml.rådhus Formannskapssalen
20190903 03.09.2019 Kontrollutvalget 12:00 Gml.Rådhus Formannskapssalen
20190903 03.09.2019 Kommunestyret 17:30 Folkets hus Store sal
20190829 29.08.2019 Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 16:00 Gml.rådhus Formannskapssalen
20190827 27.08.2019 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester 19:00 Gml.rådhus Formannskapssalen
20190827 27.08.2019 Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 17:00 Gml.rådhus Formannskapssalen
20190827 27.08.2019 Kontrollutvalget for alkoholsaker 19:00 Gml.rådhus Formannskapssalen
20190826 26.08.2019 Halden eldreråd 09:30 Gml.rådhus Møterom Fredrikshald
20190819 19.08.2019 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 13:00 Gml.rådhus Formannskapssalen
Linjer per side Oppdater visning
Første Viser side: 2 / 87 Siste