eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2014 11 06 20141106 06.11.2014 17:00 Halden rådhus Kommunestyresalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 FO312014 FO 31/2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forespørsel fra Per Kristian Dahl, Ap, vedrørende radikalisering og informasjon om dette.
0 FO302014 FO 30/2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forespørsel fra Svein Olaussen, Ap, vedrørende sentrumsskole ifm sentrumsplanarbeidet.
0 FO342014 FO 34/2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forespørsel fra Joachim Bratteli, Ap, vedrørende plan for Remmendalen.
0 FO332014 FO 33/2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forespørsel fra Else-Cathrine Hveding, H, vedrørende parkeringsutfordringer ved begravelser i Os kapell.
0 FO322014 FO 32/2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forespørsel fra Roar G. Andersen, V, vedrørende bruk av havnekassen.
0 PS1002014 PS 100/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kommunestyrets sammensetning - endring av medlemstall til Kommunestyrevalget 2015
0 PS1022014 PS 102/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Videreføring av deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram
0 PS1032014 PS 103/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Anmodning om ekstrabosetting av flyktninger 2014 - 2015
0 PS1052014 PS 105/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Økonomirapport pr. september
0 PS1012014 PS 101/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Fritak og valg - folkevalgte organ
0 PS1062014 PS 106/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Krav om sak på sakskartet - Fleridrettshall
0 PS1042014 PS 104/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Det Norske Blåseensemble
0 PS992014 PS 99/2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 PS982014 PS 98/2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av protokoll fra forrige møte
0 PS962014 PS 96/2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av innkalling
0 PS972014 PS 97/2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av saksliste
0 PS1072014 PS 107/2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Forespørsler
0 RS242014 RS 24/2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Orientering om brannsamarbeid med Aremark kommune
0 RS232014 RS 23/2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Fredriksten festning - Vedtak om fredning ved forskrift
0 RS252014 RS 25/2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Søknad om forlenget inndekningstid av merforbruk oppstått i 2011, 2012 og 2013
0 RS212014 RS 21/2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Årsmelding 2013 for Råd for eldre i Halden
0 RS222014 RS 22/2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Orientering om regelverk for universell utforming
Versjon:5.2.2