eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2013 08 29 20130829 29.08.2013 17:30 Halden rådhus Kommunestyresalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 FO162013 FO 16/2013 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forespørsel fra Eva Lexander (FrP) vdr. Eskeviksletta 27/sikringsarbeid og Fosseløkka/fartsdempende tiltak
0 FO152013 FO 15/2013 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forespørsel fra Vibeke Julsrud (MDG) vedr. opprettholdelse av ordningen med levering av hageavfall ved Åsekjær
0 FO142013 FO 14/2013 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forespørsel fra Fridtjov Dahlen (SV) vedr. trafikkforholdene i BRA veien
0 PS1082013 PS 108/2013 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Forespørsler
0 PS982013 PS 98/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Økonomirapport pr. juli
0 PS1072013 PS 107/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Finansiering av egenkapitalinnskudd i KLP 2013
0 PS1062013 PS 106/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Omdisponering av investeringsmidler - utskifting av gjerde ved Karrestad barnehage
0 PS1022013 PS 102/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Forslag til detaljregulering for Holteødegården - 2. gangs behandling
0 PS1042013 PS 104/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Ikke lovpålagte tjenester i kommunalavdeling helse og omsorg- videre tilnærming kostnadsreduserende tiltak
0 PS1012013 PS 101/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Forslag til detaljregulering for Studentboliger Remmen - 2. gangs behandling
0 PS1032013 PS 103/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Forslag til detaljregulering for Os allé 4, 9, 11 og 13 - 2. gangs behandling
0 PS1052013 PS 105/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Bryggeanlegg på Høvleriet - ny behandling
0 PS952013 PS 95/2013 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av saksliste
0 PS962013 PS 96/2013 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av protokoll fra forrige møte
0 PS942013 PS 94/2013 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av innkalling
0 PS972013 PS 97/2013 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 RS132013 RS 13/2013 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Kontrollutvalget, sekretariatsfunksjonen - avtale ØKUS
0 RS112013 RS 11/2013 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forprosjekt sekundærrensing Remmen renseanlegg.
0 RS142013 RS 14/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Kompetanseoffensivens årsrapport 2012 - oversendelse til partnerskapet
0 RS122013 RS 12/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Inngått partnerskapsavtale Østfoldhelsa
Versjon:5.2.2