eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2012 11 15 20121115 15.11.2012 17:30 Halden rådhus Kommunestyresalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 FO312012 FO 31/2012 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forespørsel fra Per Kristian Dahl, Ap, vedr. bruk av bemanningsressurser i helse.
0 FO302012 FO 30/2012 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forespørsel fra Per Egil Evensen, Frp, vedr. behov for kailengde på ny havn
0 FO322012 FO 32/2012 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forespørsel fra Nils Sagstuen, Ap, vedr. fyrverkeri på nyttårsaften
0 PS1322012 PS 132/2012 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av protokoll fra forrige møte
0 PS1332012 PS 133/2012 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 PS1492012 PS 149/2012 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Forespørsler
0 PS1392012 PS 139/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Detaljreguleringsplan for Fresenius Kabi (G-668) - 2. gangs behandling
0 PS1312012 PS 131/2012 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av saksliste
0 PS1362012 PS 136/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Delegeringsreglement og innstillingsrett - nye bestemmelser i kommuneloven
0 PS1422012 PS 142/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Forslag til endring av lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg
0 PS1302012 PS 130/2012 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av innkalling
0 PS1342012 PS 134/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Trekkrettighet i bank
0 PS1372012 PS 137/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Etablering av frisklivssentral i Halden Kommune.
0 PS1402012 PS 140/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Rokke Avfallsanlegg - Prissetting av næringsavfall
0 PS1352012 PS 135/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Halden kommune - Planstrategi 2012 - 2015Utfordringer og planbehov i Halden
0 PS1382012 PS 138/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Boligsosialt utviklingsprogram - helse og omsorgstjenester - Boligsosiale utfordringer 2012 til 2014/15 - plan og tiltak.
0 PS1442012 PS 144/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Innkjøp av utstyr til Sportsbiblioteket
0 PS1432012 PS 143/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Fritak og valg til folkevalgte organ
0 PS1412012 PS 141/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Hovedplan VA
0 RS142012 RS 14/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tilstandsrapport for grunnskolen i Halden 2012
0 RS132012 RS 13/2012 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Økonomirapport per september 2012
Versjon:5.2.2