eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2012 03 29 20120329 29.03.2012 17:30 Halden rådhus Kommunestyresalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 FO42012 FO 4/2012 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forespørsel fra Vibeke Julsrud, MDG, vedr. Earth Hour.
0 FO32012 FO 3/2012 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forespørsel fra Kurt Vegar Johansen, Frp, vedr. utleiepraksisen ved kultursalen.
0 FO52012 FO 5/2012 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forespørsel fra Eva Lexander, Frp, vedr. utbygging av Prestebakke skole.
0 PS292012 PS 29/2012 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Forespørsler
0 PS242012 PS 24/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Endring av telefonigodtgjøring til folkevalgte
0 PS272012 PS 27/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Høring - overføringslinje fra Kjølen vindpark
0 PS262012 PS 26/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Innspill - konsesjonssøknad Kjølen vindpark
0 PS222012 PS 22/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Rådmannens redegjørelse om Halden kommunes økonomiske problemer, iverksatte tiltak og plan for videre tiltaksarbeid.
0 PS232012 PS 23/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Halden Byutvikling AS - Behov for likviditetstilførsel
0 PS252012 PS 25/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Gjennomgang av reglement for Halden kommunestyre og formannskap
0 PS212012 PS 21/2012 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 PS202012 PS 20/2012 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av protokoll fra forrige møte
0 PS182012 PS 18/2012 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av innkalling
0 PS192012 PS 19/2012 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av saksliste
0 PS282012 PS 28/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om serverings - og skjenkebevilling Thon Hotel Halden og Brygga Kultursal
0 RS32012 RS 3/2012 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Muntlig redegjørelse fra ordfører vedr mulige løsning på Haldenkanalen-Charter
Versjon:5.2.2