eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2009 10 22 20091022 22.10.2009 17:30 Halden rådhus Kommunestyresalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 FO282009 FO 28/2009 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forespørsel fra Nils Sagstuen, Ap, vedrørende fartsgrensen ved HiØ ved Remmen.
0 FO292009 FO 29/2009 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forespørsel fra Else-Kathrine Hveding, H, vedr. poliklinikk ved sykehuset i Halden.
0 FO302009 FO 30/2009 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forespørsel fra Else-Kathrine Hveding, H, vedr. parkeringsplasser ved Halden sykehjem.
0 FO312009 FO 31/2009 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forespørsel fra Jan Tore Harlyng, Rødt, vedr. kommuneøkonomi.
0 FO372009 FO 37/2009 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forespørsel fra Per Egil Evensen, Frp, vedr.personalkonflikter i helsesektoren.
0 FO332009 FO 33/2009 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forespørsel fra Geir Helge Sandsmark, V, vedr vinteropplagsplasser for småbåter i Halden.
0 FO342009 FO 34/2009 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forespørsel fra Roar Günther Andersen, V, vedr rundkjøringen ved Marcus Thranesgt.
0 FO352009 FO 35/2009 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forespørsel fra Roar Günther Andersen, V, vedr. arbeidskonflikten ved Halden brannvesen.
0 FO362009 FO 36/2009 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forespørsel fra Vegar Johansen, Frp, vedr. forvaltning av ulv i distriktet.
0 FO322009 FO 32/2009 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forespørsel fra Jan Tore Harlyng, Rødt, vedr. turnusordningen og kostnader ved vikarbruk.
0 PS822009 PS 82/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Avslutning av investeringsprosjekter
0 PS892009 PS 89/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Krav om sak til kommunestyremøte - Ystehedeneset
0 PS802009 PS 80/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Avslutning av 11 investeringsprosjekter under 3 millioner kroner og bevilget før 2007
0 PS882009 PS 88/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Eierskap, drift og vedlikehold av kunstgressanlegg i Halden
0 PS842009 PS 84/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Avtale mellom Halden kommune og Halden kommunale pensjonskasse om offentlig kollektiv pensjonsordning og tilleggsavtale med endring av forhold ved særaldersgrense for utvalgte grupper av branntjenestemenn.
0 PS902009 PS 90/2009 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Forespørsler
0 PS712009 PS 71/2009 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 PS702009 PS 70/2009 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av protokoll fra forrige møte
0 PS872009 PS 87/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Fritakssøknader fra politiske verv
0 PS782009 PS 78/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Basseng Halden Sykehjem
0 PS832009 PS 83/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Egenkapitalinnskudd i KLP 2009
0 PS812009 PS 81/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Avslutning av investeringsprosjekter. Fire prosjekter med en kostnadsrammer over kr. 3 mill
0 PS852009 PS 85/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Regler for bruk av Halden kommunes byvåpen - kommunevåpen
0 PS752009 PS 75/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kommunedelplan for fysisk aktivitet i Halden 2006 - 2017 - Rullering av handlingsprogrammet
0 PS862009 PS 86/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Fritak fra verv som meddommer i Halden tingrett
0 PS722009 PS 72/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Forvaltningsrevisjonsrapport - Tilsyn og tilskudd i private barnehager - oversendt fra kontrollutvalget.
0 PS772009 PS 77/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Stiftelsen Berg miljøtun
0 PS762009 PS 76/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Ballbinge på Berg skole - kommunalt prosjekt
0 PS732009 PS 73/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Halden ishall - medio oktober 2009 - finansieringsbehov for videre drift.
0 PS682009 PS 68/2009 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av innkalling
0 PS692009 PS 69/2009 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av saksliste
0 RS202009 RS 20/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Møteprotokoll Styret - Østfold kontrollutvalgssekretariat
0 RS232009 RS 23/2009 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Orientering om bruk av Kommunelovens § 13 (Hasteloven) - Oppfølging av garanti for lån på 2 mill kr.
0 RS242009 RS 24/2009 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut NEREC-referat
0 RS192009 RS 19/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden
0 RS222009 RS 22/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Styrkning av barnevernstjenestene - Åpent brev til kommunestyret i Halden
0 RS212009 RS 21/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Møteprotokoll Styret 11.06.09
Versjon:5.2.2