eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Hovedutvalg for undervisning, oppvekst og kultur Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2020 01 28 20200128 28.01.2020 17:00 Gml.rådhus Formannskapssalen Hovedutvalg for undervisning, oppvekst og kultur
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 FO12020 FO 1/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forespørsel fra Nils Sagstuen (PP) vdr situasjonen i undervisningssektoren
0 PS12020 PS 1/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av innkalling
0 PS62020 PS 6/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Tilskuddsmidler inkludering av barn-, og unge
0 PS52020 PS 5/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Høring om forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven om moderasjonsordninger i skolefritidsordningen (SFO).
0 PS72020 PS 7/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Tilskuddsmidler Støtte til barne-, og ungdomstiltak i større bysamfunn
0 PS82020 PS 8/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Forespørsler
0 PS42020 PS 4/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 PS32020 PS 3/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av protokoll fra forrige møte
0 PS22020 PS 2/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av saksliste
0 RS132020 RS 13/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Referat fra møte i Halden Ungdomsråd 17.12.2019
0 RS112020 RS 11/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Referat SU-møte Stangeløkka barnehage 3.12.19
0 RS92020 RS 9/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Referat SU/SMU Rødsberg ungdomsskole - 10.12.19
0 RS152020 RS 15/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Status RiskManager kommunal avdeling undervisning og oppvekst
0 RS142020 RS 14/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Status for arbeidet med implementering av Fagfornyelsen i Haldenskolen.
0 RS22020 RS 2/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Referat fra møte i Samarbeidsutvalget Hjortsberg skole - 04.11.2019
0 RS182020 RS 18/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Orientering om økonomisk tilsyn i private barnehager
0 RS222020 RS 22/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Folkehelsearbeidet i Halden kommune
0 RS192020 RS 19/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Lokale retningslinjer for rapportering og beregning av tilskudd til ikke-kommunale barnehager.
0 RS242020 RS 24/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Rapporter for tiltak som har mottatt tilskudd av kutlturmidlene.
0 RS32020 RS 3/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Referat fra møte i SU Hjortsberg skole 14.01.2020
0 RS62020 RS 6/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Referat fra SU - ved Prestebakke skole 2.12.2019
0 RS162020 RS 16/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Plan for intensiv opplæring
0 RS172020 RS 17/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Status barnehagestruktur
0 RS82020 RS 8/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Referat fra SU møte Risum 18.12.19
0 RS232020 RS 23/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Søknad om sertifisering som et trygt lokalsamfunn
0 RS102020 RS 10/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Referat fra SU og SMU møte Strupe 4. desember 2019
0 RS12020 RS 1/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Økonomirapport pr november 2019 - undervisning
0 RS122020 RS 12/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Referat fra møte i Halden Ungdomsråd 22.11.2019
0 RS72020 RS 7/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Referat fra møte i samarbeidsutvalget ved Kongeveien skole 25.11.2019
0 RS202020 RS 20/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Områdeløft nord, statusrapport november 2019
0 RS42020 RS 4/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Referat fra SU/SMU Gimle skole 02.12.19
0 RS52020 RS 5/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Referat SU-SMU Os skole 28.11.19
0 RS212020 RS 21/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Områdeløft nord, Status januar 2020
0 RS262020 RS 26/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Fredriksten festning - Nasjonal kulturarena
0 RS252020 RS 25/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Rehabilitering av Black Box - Øvre Bankegate 5
Versjon:5.2.2