eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2020 05 14 20200514 14.05.2020 14:00 Fjernmøte iht midlertidig forskrift, jfr. merknad NB! Merk tiden! Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 FO102020 FO 10/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forespørsel fra Thor Edquist (H) vdr flagging i Halden på frigjøringsdagen
0 PS542020 PS 54/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Åpning av jakt på hjort i Halden
0 PS512020 PS 51/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av protokoll fra forrige møte
0 PS712020 PS 71/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 PS582020 PS 58/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Detaljregulering for Fjordveien 7 - Behandling av Klage
0 PS572020 PS 57/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll 2. gangs behandling - Egengodkjenning av Detaljregulering for Remmen Studentby
0 PS552020 PS 55/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Detaljregulering for Rv. 21 Sykkeltiltak Rødsveien/Marcus Thranes gate - 2. gangsbehandling og egengodkjenning
0 PS592020 PS 59/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Avklaring av planinitiativ for Brattås Nord
0 PS642020 PS 64/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Nedleggelse av Halden/Aremark regionråd - Tilknytting til Søndre viken regionråd.
0 PS532020 PS 53/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Økonomirapport per mars 2020
0 PS492020 PS 49/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av innkalling
0 PS502020 PS 50/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av saksliste
0 PS632020 PS 63/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Halden Utvikling AS - aksjer
0 PS622020 PS 62/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om støtte til full finansiering av prosjekt for utbygging av Tistedalshallen.
0 PS702020 PS 70/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Opprop vedr. barna fra Moria
0 PS682020 PS 68/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Tv-aksjonen 2020 - valg av kommunekomité
0 PS672020 PS 67/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Vedtekter Halden Eldreråd
0 PS662020 PS 66/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Vedtekter Råd for personer med funksjonsnedsettelse
0 PS652020 PS 65/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av skjønnsmedlemmer for perioden 2021 - 2024
0 PS732020 PS 73/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Forespørsler
0 PS602020 PS 60/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Mulighetsstudie av område fra Halden stasjon til Jernbanebrygga
0 PS692020 PS 69/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Politisk møteplan 2. halvår 2020
0 PS722020 PS 72/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Fayegården - kvalitetssikring av tall
0 PS522020 PS 52/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Sak fra Kontrollutvalget: Årsmelding 2019
0 PS612020 PS 61/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Svømmehall - alternative sentrumsnære tomter til bygging av ny svømmehall
0 PS562020 PS 56/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Forslag til "Detaljregulering for Torpedalsveien 55" - 2.gangs behandling og egengodkjenning
0 RS102020 RS 10/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Kontrollutvalget - protokoll fra møtet 06.02.2020
0 RS122020 RS 12/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Områdeløft Nord - status per april 2020
0 RS132020 RS 13/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Bredbåndsdekning i Halden - status og prosess
0 RS92020 RS 9/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Årsrapport 2019 - Kemneren i Halden kommune
0 RS152020 RS 15/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Os-prosjektet
0 RS112020 RS 11/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Årsmelding 2019 ØKUS
0 RS142020 RS 14/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Orientering om arbeidet med innseilingen til Halden.
Versjon:5.2.2