eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2020 04 16 20200416 16.04.2020 12:00 Fjernmøte iht midlertidig forskrift, jfr. merknad Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 FO72020 FO 7/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forespørsel fra Johan Johansen (MDG) vdr tiltak for å øke det biologiske mangfoldet
0 FO92020 FO 9/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forespørsel fra Thor Edquist (H) vdr arbeid med terskelsaken i Ringdalsfjorden
0 FO62020 FO 6/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forespørsel fra Johan Johansen (MDG) vdr sykkelvennlig by
0 FO82020 FO 8/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forespørsel fra Per Kristian Dahl (PP) vdr fastlegehjemmelen i Tistedal
0 PS362020 PS 36/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Forslag til Detaljregulering for Torpedalsveien 55 - 2. gangs behandling
0 PS372020 PS 37/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Tilskudd til Smart Innovation Norway 2020 -2022
0 PS452020 PS 45/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av representanter fra brukerorganisasjonene til råd for personer med funksjonsnedsettelse - supplering
0 PS462020 PS 46/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 PS472020 PS 47/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Tiltak for næringslivet i forbindelse med Corona-viruset
0 PS332020 PS 33/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Økonomirapport 3 tertial 2019
0 PS442020 PS 44/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Borgerlige vielser - erfaringer og behov etter 2 år med kommunalt ansvar
0 PS482020 PS 48/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Forespørsler
0 PS322020 PS 32/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av protokoll fra forrige møte
0 PS422020 PS 42/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Bruk av premiefond
0 PS302020 PS 30/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av innkalling
0 PS312020 PS 31/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av saksliste
0 PS352020 PS 35/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Økonomiplanprosess - endring i økonomistyringsårshjulet
0 PS412020 PS 41/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Rebevilgning investeringsbudsjett 2020
0 PS432020 PS 43/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Høring: Samarbeidsavtale for Osloregionen interkommunale politiske råd-
0 PS342020 PS 34/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Økonomirapport per februar
0 PS382020 PS 38/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Allsang på Grensen - avtale etter 2020
0 PS402020 PS 40/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om støtte til full finansiering av prosjekt for utbygging av Tistedalshallen
0 PS392020 PS 39/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Os allé 3, Halden storsenter
0 RS82020 RS 8/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Os-prosjektet: Tentativ fremdriftsplan / tilstandsrapport eksisterende etasjeskillere
Versjon:5.2.2