eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2020 02 13 20200213 13.02.2020 17:30 Gml.rådhus Kommunestyresalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 FO32020 FO 3/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forespørsel fra Fredrik Holm (H) vdr Skolemiljøsenteret
0 FO52020 FO 5/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forespørsel fra Thor Edquist (H) vdr kommunens medlemskap i Norwegian Center of Expertise
0 FO42020 FO 4/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forespørsel fra Nils Sagstuen (PP) vdr umiddelbar budsjettjustering
0 PS222020 PS 22/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kommunedirektørens rapportering til kommunestyret 2020
0 PS292020 PS 29/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Forespørsler
0 PS192020 PS 19/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av protokoll fra forrige møte
0 PS202020 PS 20/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Endring budsjettdokument
0 PS172020 PS 17/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av innkalling
0 PS182020 PS 18/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av saksliste
0 PS262020 PS 26/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll KS Strategikonferanse for 2020
0 PS252020 PS 25/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Revidering av "Forskrift om takster for vann- og avløpsgebyr gjeldende fra 01.01.2020" og gebyrregulativ for avløp gjeldende fra 01.01.2020.
0 PS212020 PS 21/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Økonomirapport per november 2019
0 PS242020 PS 24/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av styremedlemmer til Halden Kommunale Pensjonskasse (HKP)
0 PS282020 PS 28/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Prosess for etablering av nytt arbeids- og aktivitetssenter for psykisk utviklingshemmede i Halden kommune - omgjort fra referatsak
0 PS272020 PS 27/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 PS232020 PS 23/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Sak fra kontrollutvalget - Plan for eierskapskontroll i perioden 2020-2023
0 RS72020 RS 7/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Prosess for etablering av nytt arbeids- og aktivitetssenter for psykisk utviklingshemmede i Halden kommune
0 RS62020 RS 6/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Søknad om sertifisering som et trygt lokalsamfunn
0 RS42020 RS 4/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Områdeløft nord, Status januar 2020
0 RS52020 RS 5/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Folkehelsearbeidet i Halden kommune
Versjon:5.2.2