eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2019 12 12 20191212 12.12.2019 17:30 Gml.rådhus Kommunestyresalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 FO182019 FO 18/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forespørsel fra Per Kristian Dahl (PP) vdr planfritt kryss på fylkesveien ved Kiwibutikken, Risum
0 FO192019 FO 19/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forespørsel fra Jan-Erik Herft (H) vdr ordførers prioriteringer når det gjelder frammøte i fylkestinget
0 FO202019 FO 20/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forespørsel fra Thor Edquist (H) vdr diverse arenaer for næringslivet og ordførers deltakelse i disse
0 PS1292019 PS 129/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Økonomirapport per oktober
0 PS1352019 PS 135/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Prolongering av partnerskapsavtale med Østfold fylkeskommune om Østfoldhelsa
0 PS1262019 PS 126/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av innkalling
0 PS1272019 PS 127/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av saksliste
0 PS1342019 PS 134/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Vertskommuneavtale mellom Nav-Halden og Nav- Aremark. Endring i avtalens pkt. 14 og 16.
0 PS1302019 PS 130/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Avtale mellom Østfold fylkeskommune og kommuner i Østfold om overdragelse av aksjer i Østfold Energi AS
0 PS1442019 PS 144/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Nærings- og sysselsettingsplanen, ny vurdering av plantype
0 PS1362019 PS 136/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Østfold Interkommunale Arkivselskap IKS - endring av selskapsavtale - to nye eiere: Nordre Follo og Lillestrøm kommune
0 PS1312019 PS 131/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av representanter fra pensjonistorganisasjonene til Halden eldreråd - supplering
0 PS1332019 PS 133/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Sak fra kontrollutvalget til kommunestyret - Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2021
0 PS1412019 PS 141/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kommunedelplan Oppvekst 2019-2031, 2. gangs behandling
0 PS1432019 PS 143/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 PS1402019 PS 140/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kommuneplanens arealdel - oppfølging av vedtak 11.04.2019
0 PS1282019 PS 128/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av protokoll fra forrige møte
0 PS1382019 PS 138/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Ny brannstasjon - oppfølging av vedtak
0 PS1372019 PS 137/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Svømmehall - utredning av 50 meters basseng og plassering
0 PS1322019 PS 132/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Sammenslåing av Indre Østfold Kommunerevisjon og Østfold kommunerevisjon IKS - Selskapsavtale
0 PS1422019 PS 142/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Anmodning om bosetting av flyktninger i 2020
0 PS1392019 PS 139/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kommunal planstrategi 2020 -2023 - oppnevning av styringsgruppe.
0 PS1452019 PS 145/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Forespørsler
0 RS232019 RS 23/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Områdeløft nord, statusrapport november 2019
0 RS222019 RS 22/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Kontrollutvalget - protokoller fra møtene 03.09.2019 og 26.11.2019
Versjon:5.2.2