eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2019 05 23 20190523 23.05.2019 17:30 Gml. rådhus Kommunestyresalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 FO102019 FO 10/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forespørsel fra Jan-Erik Andersen (R) vdr henvendelse fra Parkinsonforeningen og manglende kommunal respons
0 FO92019 FO 9/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Grunngitt spørsmål fra Vibeke Julsrud (MDG) vdr erklæring om klimakrise
0 FO122019 FO 12/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forespørsel fra Per-Egil Evensen (FrP) vdr møteplanen for Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og Halden eldreråd
0 FO82019 FO 8/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Interpellasjon fra Lars Pedersen Due (AP) vdr Allsang på Grensen
0 FO112019 FO 11/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forespørsel fra Inger Haugene (SP) vdr permanent galleri for Halden-kunstnere
0 PS552019 PS 55/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Revidert selskapsavtale for Driftsassistansen i Østfold (DaØ) gjeldende fra 01.01.2020.
0 PS472019 PS 47/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Os allé 3, Halden storsenter
0 PS502019 PS 50/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Opera Østfold - endring i organisasjonsform
0 PS542019 PS 54/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Forespørsler
0 PS492019 PS 49/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Fayegården som museum - utvidelse av prosjektramme
0 PS462019 PS 46/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Forslag til detaljregulering for Svinesundsveien 330, Isebakkeveien 6/11 og Sørlifjellet 4, 2.gangs behandling og egengodkjenning
0 PS532019 PS 53/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 PS422019 PS 42/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av protokoll fra forrige møte
0 PS412019 PS 41/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av saksliste
0 PS432019 PS 43/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Økonomirapport mars 2019
0 PS442019 PS 44/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Oppfølging av verbalpunkt i budsjett - Egenkapitalfinansiering av investeringer
0 PS452019 PS 45/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Endring av selskapsavtale - Østfold interkommunale arkivselskap IKS
0 PS522019 PS 52/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kvalitets- og utviklingsrapport Haldenskolen 2019
0 PS512019 PS 51/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Eierskapsmelding - saker til generalforsamling/representantskap
0 PS482019 PS 48/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Svømmehall oppfølging av vedtak fattet i kommunestyret. PS 2018/57
0 PS402019 PS 40/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av innkalling
0 RS102019 RS 10/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Muntlig orientering v/ordfører vdr Svinesundsterskelen
0 RS122019 RS 12/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Statusrapport april, områdeløft nord.
0 RS112019 RS 11/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Status - Prosessen knyttet til nye bussruter i Halden fra 2020
0 RS132019 RS 13/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Konsert med Robert Plant - strategisk næringsutvikling i Halden
Versjon:5.2.2