eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Formannskapet Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2019 06 06 20190606 06.06.2019 16:00 Gml. rådhus Formannskapssalen Formannskapet
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 FO22019 FO 2/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forespørsel fra Per-Egil Evensen (FrP) vdr orientering om laksedød / uforklarlig sykdom på laks
0 FO32019 FO 3/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forespørsel fra Arve Sigmundstad (AP) vdr innsynsbegjæringer og offentlighetsprinsippet og håndtering av dette i Halden kommune
0 FO42019 FO 4/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forespørsel fra Arve Sigmundstad (AP) vdr rutiner for journalføring i Halden kommune
0 FO12019 FO 1/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forespørsel fra Øivind Holt (MDG) vdr høring av "Regional plan for klima og energi"
0 PS622019 PS 62/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Forespørsler
0 PS522019 PS 52/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Arrangementsstrategi for Halden kommune
0 PS602019 PS 60/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kommunedelplan Oppvekst 2019-2031, 2. gangs behandling
0 PS492019 PS 49/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Rådmannnes forslag til økonomiplan 2020-2023
0 PS592019 PS 59/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 PS512019 PS 51/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Rehabilitering og utvikling av Helsehuset
0 PS542019 PS 54/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Lån til Halden byutvikling
0 PS472019 PS 47/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av protokoll fra forrige møte
0 PS502019 PS 50/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Økonomirapport 1 tertial 2019
0 PS582019 PS 58/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Oppfølging av verbalpunkt i budsjett 2019 - Utbytte fra selskaper
0 PS532019 PS 53/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Utvikling Fredriksten festning- mulighetsstudie.
0 PS572019 PS 57/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Vertskommuneavtale mellom Halden kommune og Aremark kommune om sosiale tjenester i NAV
0 PS562019 PS 56/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Områdeløft nord, Busterudparken
0 PS612019 PS 61/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Transportordning og egenandel til kommunens dagsentre
0 PS482019 PS 48/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Årsregnskap og Årsmelding 2018
0 PS552019 PS 55/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad fra Halden Næringsutvikling, samarbeidsavtale
0 PS452019 PS 45/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av innkalling
0 PS462019 PS 46/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av saksliste
0 RS152019 RS 15/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Påstander om ulovlig drift ved Kongeveien skole
0 RS142019 RS 14/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Statusrapport mai, områdeløft nord
Versjon:5.2.2