eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Formannskapet Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2019 05 02 20190502 02.05.2019 16:00 Gml. rådhus Formannskapssalen Formannskapet
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS352019 PS 35/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Fayegården som museum - utvidelse av prosjektramme
0 PS442019 PS 44/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 PS342019 PS 34/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Opera Østfold - endring i organisasjonsform
0 PS372019 PS 37/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Nye prøve- og konsertlokaler for Det Norske Blåseensemble (DNBE)
0 PS412019 PS 41/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Opprusting av tidligere Iddevang skole til lokasjon for arbeid og aktivitet
0 PS322019 PS 32/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av protokoll fra forrige møte
0 PS312019 PS 31/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av saksliste
0 PS302019 PS 30/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av innkalling
0 PS402019 PS 40/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Eierskapsmelding - saker til generalforsamling/representantskap
0 PS422019 PS 42/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Os allé 3, Halden storsenter
0 PS392019 PS 39/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Oppfølging av verbalpunkt i budsjett - Egenkapitalfinansiering av investeringer
0 PS332019 PS 33/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Økonomirapport mars 2019
0 PS362019 PS 36/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Prioritering av kulturarenaprosjekter det skal søkes spillemidler til.
0 PS432019 PS 43/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Forhåndsstemmeperioden - omfang og organisering
0 PS382019 PS 38/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Svømmehall oppfølging av vedtak fattet i kommunestyret. PS 2018/57
0 RS92019 RS 9/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tiltak for å øke valgdeltakelsen
0 RS132019 RS 13/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Prioritering av kulturarenaprosjekter det skal søkes spillemidler til
0 RS72019 RS 7/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Bredbåndsdekning i Halden
0 RS122019 RS 12/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Muntlig orientering v/ordfører vdr Svinesundsterskelen
0 RS102019 RS 10/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Svar på søknader - Halden som filmlocation
0 RS82019 RS 8/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Status - Prosessen knyttet til nye bussruter i Halden fra 2020
0 RS112019 RS 11/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Robert Plant konsert 2 juli 2019
0 RS62019 RS 6/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Statusrapport april, områdeløft nord.
Versjon:5.2.2