eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2018 11 01 20181101 01.11.2018 17:30 Gamle Rådhus Kommunestyresalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 FO262018 FO 26/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forespørsel fra Fredrik Holm (H) vdr Valgdirektoratets tilskuddsordning og tiltak for å øke valgdeltakelsen i Halden
0 FO252018 FO 25/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forespørsel fra Per-Egil Evensen (FrP) vdr kapasiteten ved Halden helsehus og overføringer fra Kalnes sykehus
0 FO272018 FO 27/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forespørsel fra Jan-Erik Andersen (R) vdr transportutgifter for brukere av kommunens aktivitetssenter
0 PS1052018 PS 105/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av protokoll fra forrige møte og saksprotokoll fra PS 2018/93
0 PS1132018 PS 113/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Planprogram kommuneplanens arealdel, Halden kommune 2019-2031. Behandling av innspill etter høring.
0 PS1062018 PS 106/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 PS1042018 PS 104/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av saksliste
0 PS1122018 PS 112/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Stadfesting av planprogram for Nærings- og sysselsettingsplan
0 PS1032018 PS 103/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av innkalling
0 PS1102018 PS 110/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kommuneplanens samfunnsdel 2016 - 2028 - Behandling etter høring av planforslaget.
0 PS1142018 PS 114/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Forespørsler
0 PS1092018 PS 109/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Innkreving av tilsynsavgift for salgssteder for tobakksvarer og tobakkssurrogater til forbruker
0 PS1082018 PS 108/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Rådmannens rapportering til kommunestyret 2019
0 PS1072018 PS 107/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Økonomirapport pr. september 2018
0 PS1112018 PS 111/2018 Dokumentet er tilgangsbeskyttet Dokumentet er tilgangsbeskyttet Tilbud om kjøp av aksjer
0 RS202018 RS 20/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Årsmelding 2017 for Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Halden
Versjon:5.2.2