eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2018 10 11 20181011 11.10.2018 17:30 Gamle Rådhus Kommunestyresalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 FO242018 FO 24/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forespørsel fra Per Kristian Dahl (PP) vdr. administrasjonens responstid når det gjelder henvendelser fra politikere
0 FO232018 FO 23/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forespørsel fra Annette Farmann (UAVH) vdr oppmaling av overgangsfelt, i særdeleshet ved Kongeveien skole
0 FO222018 FO 22/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forespørsel fra Nils Sagstuen (PP) vdr oppmerking av overgangsfelt i Haldens gater.
0 PS932018 PS 93/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av protokoll fra forrige møte
0 PS962018 PS 96/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Fritakssøknader og suppleringsvalg. Korrigering av supplering i foregående kommunestyremøte.
0 PS1002018 PS 100/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Jernbanetrase inn til Halden sentrum - anket fra formannskapet
0 PS972018 PS 97/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Justering av "Reglement for politiske utvalg og delegering"
0 PS1022018 PS 102/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Forespørsler
0 PS952018 PS 95/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Økonomirapport pr. 2.tertial 2018
0 PS982018 PS 98/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Salg av Jacob Blochs gate 4/ Svenskegata 4,Tistedal barnehage, Øberg skole og Halden bibliotek
0 PS1012018 PS 101/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Oversendt sak fra kontrollutvalget - Forvaltningsrevisjonsrapport - Forebyggende arbeid, psykisk helse
0 PS942018 PS 94/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 PS992018 PS 99/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Omdisponering av investeringsmidler 2018- Sentralkjøkken
0 PS912018 PS 91/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av innkalling
0 PS922018 PS 92/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av saksliste
0 RS192018 RS 19/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Protokoll fra kontrollutvalgets møte 25.09.18
Versjon:5.2.2