eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2018 06 21 20180621 21.06.2018 16:00 Folkets hus Store sal Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 FO182018 FO 18/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forespørsel fra Nils Sagstuen (PP) vdr tilpassing av fargevalg og estetisk harmonering med øvrig utemiljø ved en eventuell utbygging av Tistasenteret.
0 FO162018 FO 16/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forespørsel fra Jan-Erik Andersen (R) vdr utbygging av lekeplassen på Isebakke
0 FO172018 FO 17/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forespørsel fra Arve Sigmundstad (AP) vdr Berg IL/KVIK
0 FO152018 FO 15/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forespørsel fra Fridtjof Dahlen (SV) vdr biofilmbærere (plastbiter) som benyttes for å rense kloakk
0 PS792018 PS 79/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Forslag om midlertidig forskrift om bruk av og orden i havner og farvann for Halden kommune
0 PS652018 PS 65/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Sak fra kontrollutvalget til kommunestyret - revisjonsrapport nr 13
0 PS802018 PS 80/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll TV-aksjonen 2018 - Valg av kommunekomité
0 PS682018 PS 68/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Styringsgruppa for kommuneplanens arealdel - mandat.
0 PS812018 PS 81/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Forespørsler
0 PS762018 PS 76/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Festival- og arrangementsstøtte. Ny støtteordning og retningslinjer.
0 PS662018 PS 66/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Tertialrapport pr. 1. tertial 2018
0 PS752018 PS 75/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Overføring av drift av Arbeids- og aktivitetssenter fra Nordbrøden til Iddevang
0 PS692018 PS 69/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Os allè 3 Halden storsenter, forslag til virksomheter til bygget.
0 PS772018 PS 77/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Forslag til detaljregulering for Rishaughøgda, 2. gangs behandling og egengodkjenning
0 PS712018 PS 71/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll RTP - Handlingsprogram 2019 - 2022 - høringssvar.
0 PS722018 PS 72/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Avklaring av planinitiativ - områderegulering for Oreid
0 PS672018 PS 67/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Økonomiplan 2019-2022 Formannskapets innstilling
0 PS702018 PS 70/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Oppfølging av vedtak i HPTLM og HSK - Torget som kulturarena - Stenging av gate
0 PS782018 PS 78/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Korrigering av anløpsavgiftsforskriften
0 PS742018 PS 74/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Utøking av Startlånsramme fra Husbanken
0 PS622018 PS 62/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av protokoll fra forrige møte
0 PS642018 PS 64/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Årsregnskap og Årsmelding 2017
0 PS732018 PS 73/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Igangsetting av investeringsprosjekt - NAV-lokaler
0 PS632018 PS 63/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 PS612018 PS 61/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av saksliste
0 PS602018 PS 60/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av innkalling
0 RS132018 RS 13/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Smart mobilitet i Halden - Innovasjonsprosjekt
0 RS112018 RS 11/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Informasjon om styremedlemmer og generalforsamlinger i hht eiermeldingen
0 RS122018 RS 12/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Områdeløft Nord- Os skole og idrettshaller, justert prosess etter vedtak 24.05.2018
Versjon:5.2.2