eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2018 03 22 20180322 22.03.2018 17:30 Folkets hus Store sal Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 FO42018 FO 4/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forespørsel fra Vibeke Julsrud (MDG) vdr forvaltningsplan for bevaring og skjøtsel av byens trær
0 FO52018 FO 5/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forespørsel fra Arve Sigmundstad (AP) vdr utbetaling av støtte til Kvik Halden og Berg IL
0 FO62018 FO 6/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forespørsel fra Jan-Erik Andersen (R) vdr tilsyn med private barnehager
0 FO102018 FO 10/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forespørsel fra Anne Karin Johansen (AP) vdr Monolitt-monumentet og universell utforming
0 FO92018 FO 9/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forespørsel fra Geir Helge Sandsmark (V) vdr status i arbeid med en kommunal klimaplan
0 FO82018 FO 8/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forespørsel fra Per Kristian Dahl (PP) vdr opparbeidelse av områdene på Svinesundplatået til næringsformål
0 FO72018 FO 7/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forespørsel fra Jan-Erik Andersen (R) vdr tilbud til syke eldre
0 FO112018 FO 11/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forespørsel fra Kirsti Brække Myrli (AP) vdr gjenopptaking av ishall-granskingen
0 PS182018 PS 18/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av protokoll fra forrige møte
0 PS272018 PS 27/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Økonomirapport pr. januar 2018
0 PS292018 PS 29/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2016 - 2020
0 PS212018 PS 21/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Forslag til detaljregulering for Fredriksten festning, 2.gangsbehandling og egengodkjenning
0 PS232018 PS 23/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Fritak og supplering - folkevalgt organ
0 PS222018 PS 22/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Avklaring av planinitiativ - reguleringsplan for Grimsrød Gård
0 PS252018 PS 25/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Rebevilgning - Investeringsbudsjett 2018
0 PS202018 PS 20/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreveren for Halden kommune
0 PS242018 PS 24/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Sak fra kontrollutvalget til kommunestyret - Årsmelding 2017
0 PS262018 PS 26/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Økonomirapport pr. 3. tertial 2017
0 PS192018 PS 19/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 PS172018 PS 17/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av saksliste
0 PS162018 PS 16/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av innkalling
0 PS302018 PS 30/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Strategi for universell utforming
0 PS322018 PS 32/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Forbud mot heliumballonger?
0 PS282018 PS 28/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Oppfølging av eiermelding. Presisering av vedtak
0 PS312018 PS 31/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kommunedelplan for trafikksikkerhet, 2. gangs behandling
0 PS332018 PS 33/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Forespørsler
0 RS32018 RS 3/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Budsjett 2018 - Fylkesmannens behandling
0 RS42018 RS 4/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Protokollene fra Kontrollutvalgets møter 28.11.2017 og 06.02.2018
0 RS62018 RS 6/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Årsrapport 2017 - Kemneren i Halden kommune
0 RS52018 RS 5/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Statusrapport pr. 1. mars 2018 - Områdeløft sentrum nord
0 RS72018 RS 7/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ACER - norsk tilslutning til EUs energibyrå
Versjon:5.2.2