eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2018 02 15 20180215 15.02.2018 17:30 Folkets hus Store sal Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 FO32018 FO 3/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forespørsel fra Kirsti Brække Myrli (AP) vdr gjenopptakelse av granskingen av Halden ishall
0 FO12018 FO 1/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Interpellasjon fra Arve Sigmundstad (AP) vdr ACER
0 FO22018 FO 2/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forespørsel fra Hans Jan Bjerkely (MDG) vdr status på arbeid med lokal vannscooterforskrift
0 PS152018 PS 15/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Forespørsler / Interpellasjoner
0 PS112018 PS 11/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll KS strategikonferanse for 2018
0 PS82018 PS 8/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Gjennomføring av intensjonsavtale - kjøp av Risum og leieforhold i ny allbrukshall på Os
0 PS142018 PS 14/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Sak fra kontrollutvalget til kommunestyret - Forvaltningsrevisjonsplan 2018 - 2019
0 PS52018 PS 5/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Allsang på Grensen - Avtale 2018 - 2020
0 PS102018 PS 10/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Forslag til detaljregulering for Orødveien 22 - gnr/bnr 145/108 m.fl., 2. gangs behandling og egengodkjenning
0 PS132018 PS 13/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Oversendelse fra kontrollutvalget - FR rapport om selvkost VAR
0 PS72018 PS 7/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Sak fra kontrollutvalget til kommunestyret - Eierskapskontroll med Halden Byutvikling AS
0 PS12018 PS 1/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av innkalling
0 PS22018 PS 2/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av saksliste
0 PS42018 PS 4/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 PS32018 PS 3/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av protokoll fra forrige møte
0 PS92018 PS 9/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Detaljregulering for Bergheim demenssenter, behandling av klage
0 RS12018 RS 1/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Muntlig orientering om foreløpig årsresultat 2017
0 RS22018 RS 2/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Orientering om valg av styremedlem til HKP
Versjon:5.2.2