eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Avsluttet - Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2018 12 11 20181211 11.12.2018 16:00 Gamle rådhus Formannskapssalen Avsluttet - Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS782018 PS 78/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av innkalling
0 PS792018 PS 79/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av saksliste
0 PS802018 PS 80/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av protokoll fra forrige møte
0 PS812018 PS 81/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 PS872018 PS 87/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Pålegg om sikring samt ileggelse av tvangsmulkt - Kirkeveien 1 (gnr. 71 og bnr. 14)
0 PS842018 PS 84/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Mindre endring av reguleringsplan G-280 Sørli-E6
0 PS832018 PS 83/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Forslag til nye fartsforskrifter i Halden kommunes i sjø, innsjø og vassdrag
0 PS852018 PS 85/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Planinitiativ om endring av Detaljregulering for Remmen studentboliger og Reguleringsplan for høyskoleområdet Remmen - avklaring
0 PS822018 PS 82/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kampanje for tomgangsfritt miljø i Halden
0 PS862018 PS 86/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Nytt båtverksted - 158/5 - Eskevikveien - Søknad om dispensasjon fra plankrav og byggeforbud
0 RS272018 RS 27/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Orientering om fremkommelighetstiltak for gående i sentrum - Nedre Bankegate
0 RS262018 RS 26/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Status prosjekt ny brannstasjon
Versjon:5.2.2