eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Avsluttet - Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2018 09 18 20180918 18.09.2018 16:00 Gamle rådhus Formannskapssalen Avsluttet - Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS652018 PS 65/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll 062/0307 - Oscars gate 1 - Riving av verneverdig verkstedbygning og oppføring av nytt bygg - Dispensasjon fra utnyttelsesgrad - Estetiske vurderinger
0 PS592018 PS 59/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av innkalling
0 PS622018 PS 62/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 PS612018 PS 61/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av protokoll fra forrige møte
0 PS602018 PS 60/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av saksliste
0 PS642018 PS 64/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Forslag til detaljregulering for fortau langs Hovsveien - 1. gangs behandling
0 PS632018 PS 63/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Endret regulering av boligsoner i sentrum
0 RS152018 RS 15/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Referatsak - Fylkesmannens avgjørelse i klagesak
0 RS162018 RS 16/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Smarte vannmålere - pilotprosjekt
0 RS132018 RS 13/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Selvkostresultat og selvkostfond
0 RS142018 RS 14/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Status skogbrannsommeren 2018 og samarbeidsavtaler Halden brannvesen
0 RS172018 RS 17/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Svar fra utvalgsleder på forespørsel i møtet 21.08.18
Versjon:5.2.2