eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Avsluttet - Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2018 08 21 20180821 21.08.2018 16:00 Storgt 7 - Wielgården Møterom 2 Avsluttet - Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 FO22018 FO 2/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forespørsel fra Arve Sigmundstad (AP) vdr sykkelsti ved jernbanebrua og overgangsfelt/redusert hastighet ved skateparken og i Repslagergata
0 PS572018 PS 57/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Gnr. 66 Bnr. 353 - Damhauggata 9 - Rive eksisterende og oppføre nye bygninger
0 PS532018 PS 53/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Varsel om oppstart av planarbeid - Forslag til planprogram: Kommunedelplan for klima og energi 2019-2030
0 PS542018 PS 54/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Forslag til detaljregulering for Svinesundsveien 330, Isebakkeveien 6/11 og Sørlifjellet 4 - 1. gangs behandling
0 PS582018 PS 58/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Forespørsler
0 PS512018 PS 51/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av protokoll fra forrige møte
0 PS562018 PS 56/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Gnr. 199 bnr. 1 fns. 27 Iddefjordveien 361 - søknad om dispensasjon og tillatelse til å rive og føre opp ny firitdsbolig
0 PS522018 PS 52/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 PS552018 PS 55/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll 098/0670 - Skiveien - Dispensasjon fra formålet grønnstruktur for oppføring av en tomannsbolig
0 PS492018 PS 49/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av innkalling
0 PS502018 PS 50/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av saksliste
0 RS122018 RS 12/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Referatsak om videre behandling av klagen på avslag for oppføring av enebolig på eiendom 176/29
0 RS112018 RS 11/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Økonomirapport teknisk pr juli 2018
Versjon:5.2.2