eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Avsluttet - Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2018 06 12 20180612 12.06.2018 16:00 Storgt 7 - Wielgården Møterom 2 Avsluttet - Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 FO12018 FO 1/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forespørsel fra Anne Karin Johansen (AP) vdr fortau ved Kongegården mot Tistasenter
0 PS422018 PS 42/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Gnr. 176 Bnr. 1 - Råbukken Torpbukta - fasadeendringer på hytte - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel
0 PS362018 PS 36/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av protokoll fra forrige møte
0 PS352018 PS 35/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av saksliste
0 PS452018 PS 45/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll 2014/6096 - Elvegata 19 - Klage i sak om forstøtningsmur
0 PS432018 PS 43/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Gnr. 23 bnr. 534, Mørvikveien 147 - Søknad om tillatelse til tilbygg og oppføring av bod
0 PS442018 PS 44/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll 2017/5125- 176/29 - Klage på avslag om oppføring av enebolig
0 PS392018 PS 39/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Planinitiativ om endring av detaljregulering for Høvleriet/Fisketorget - avklaring
0 PS472018 PS 47/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Torvet som kulturarena
0 PS372018 PS 37/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 PS402018 PS 40/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Forslag til detaljregulering for Rishaughøgda, 2. gangs behandling og egengodkjenning
0 PS382018 PS 38/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Mindre endring av reguleringsplan for Sollihøyda 2
0 PS462018 PS 46/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll RTP - Handlingsprogram 2019 - 2022 - høringssvar.
0 PS412018 PS 41/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Avklaring av planinitiativ - områderegulering for Oreid
0 PS482018 PS 48/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Forespørsler
0 PS342018 PS 34/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av innkalling
0 RS92018 RS 9/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Områdeløft nord, orientering til hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø
0 RS82018 RS 8/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tertialrapport nr 1 2018 - teknisk
0 RS102018 RS 10/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Orientering om fylkesmannens behandling av klagesak - gnr/bnr 254/4 - Kirkebøen, deling av eiendom
Versjon:5.2.2