eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Avsluttet - Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2018 01 30 20180130 30.01.2018 16:00 Storgt 7 - Wielgården Møterom 2 Avsluttet - Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS92018 PS 9/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Mindre endring av reguleringsplan for Grimsrødhøgda (G-605)
0 PS122018 PS 12/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Gnr 23 bnr 42 - Holmen Svalerødkilen - oppfølging av fylkesmannens vedtak 24.10.2013
0 PS102018 PS 10/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Forslag til detaljregulering for Orødveien 22 - gnr/bnr 145/108 m.fl., 2. gangs behandling og egengodkjenning
0 PS22018 PS 2/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av saksliste
0 PS32018 PS 3/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av protokoll fra forrige møte
0 PS12018 PS 1/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av innkalling
0 PS72018 PS 7/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Strategi for universell utforming
0 PS62018 PS 6/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kommunedelplan for trafikksikkerhet, 2. gangs behandling
0 PS112018 PS 11/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Gnr. 13 bnr. 9, Mølenveien 28 - Søknad om dispensasjon og tillatelse til tilbygg og riving av bod på fritidseiendom
0 PS52018 PS 5/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Graveinstruks Halden kommune - 2018
0 PS82018 PS 8/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Detaljregulering for Bergheim demenssenter, behandling av klage
0 PS42018 PS 4/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 RS42018 RS 4/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Virksomhetsplan vei 2018
0 RS32018 RS 3/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Virksomhetsplan park, idrett og friluftsliv - 2018
0 RS22018 RS 2/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Asfaltprogram 2018
0 RS12018 RS 1/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Kort om Driftsassistansen Østfold, DaØ, og Halden kommunes bruk av deres tilbud.
Versjon:5.2.2