eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Avsluttet - Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2017 12 12 20171212 12.12.2017 16:00 Storgt 7 - Wielgården Store møterom Avsluttet - Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 FO102017 FO 10/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forespørsel fra Arve Sigmundstad (AP) vdr status på saken vdr Monolitt-monumentet
0 PS1002017 PS 100/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Gnr. 23 bnr. 177, Penlia 53 - Søknad om tillatelse til riving av bod og oppføring av anneks
0 PS1022017 PS 102/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll 060/0021 - Remmen 15 - Søknad om dispensasjon fra LNF-formålet for oppføring av bolig nr. 2
0 PS1032017 PS 103/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll 066/0353 - Damhauggata 9 - Ileggelse av tvangsmulkt
0 PS992017 PS 99/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Forslag til detaljregulering for Veden, 2. gangs behandling og egengodkjenning
0 PS1042017 PS 104/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Forespørsler
0 PS1012017 PS 101/2017 Dokumentet er tilgangsbeskyttet Dokumentet er tilgangsbeskyttet 206/0001 - Liholt - Dispensasjon for fradeling av boligparsell og oppføring av enebolig med garasje i LNF-område
0 PS952017 PS 95/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av innkalling
0 PS962017 PS 96/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av saksliste
0 PS972017 PS 97/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av protokoll fra forrige møte
0 PS982017 PS 98/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 RS352017 RS 35/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Økonomirapport teknisk pr november 2017
0 RS362017 RS 36/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Muntlig orientering vdr ettersorteringsanlegg v/utvalgsleder
Versjon:5.2.2