eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Avsluttet - Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2017 10 17 20171017 17.10.2017 16:00 Storgt 7 - Wielgården Store møterom Avsluttet - Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS862017 PS 86/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Forskrift om jakt og fangst av bever i Halden kommune og Kommunal målsetning for forvaltning av bever i Halden kommune
0 PS852017 PS 85/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Tildeling av enerett for sentralsortering av matavfall og restavfall innsamlet av Halden kommune
0 PS782017 PS 78/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av innkalling
0 PS792017 PS 79/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av saksliste
0 PS802017 PS 80/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av protokoll fra forrige møte
0 PS812017 PS 81/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 PS822017 PS 82/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Revidert forskrift fettholdig vann og vedtak om tvangsmulkt
0 PS842017 PS 84/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Tista Plass 3- Søknad om riving av uthus
0 PS832017 PS 83/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Mindre endring av reguleringsplan for Grinda II (G-689)
0 RS282017 RS 28/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Brannstasjon - status og videre fremdrift
0 RS292017 RS 29/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Økonomirapport teknisk pr september 2017
Versjon:5.2.2