eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2017 12 07 20171207 07.12.2017 17:30 Folkets Hus Store sal Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 FO282017 FO 28/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forespørsel fra Øivind Holt (MDG) vdr oppfølging av vedtak om tomgangskjøring
0 FO302017 FO 30/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forespørsel fra Jan-Erik Andersen (R) vdr bemanningsselskapet "Orange Helse"
0 FO292017 FO 29/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forespørsel fra Fridtjof Dahlen (SV) vdr gatebelysning i Storgata
0 PS1152017 PS 115/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av protokoll fra forrige møte
0 PS1222017 PS 122/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Ny selskapsavtale for Driftsassistansen i Østfold (DaØ) - mindre endring i selskapsavtale pr. november 2017
0 PS1202017 PS 120/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av styremedlem til Østfold kontrollutvalgssekretariat (ØKUS)
0 PS1312017 PS 131/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Forespørsler
0 PS1232017 PS 123/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Uttalelse - Strategiplan for Oslofjorden Friluftsråd
0 PS1282017 PS 128/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Bosetting av flyktninger for 2018
0 PS1302017 PS 130/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Nytt arbeids- og aktivitetssenter
0 PS1252017 PS 125/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Lokaler til utdanningsprogrammet musikk/dans/drama
0 PS1262017 PS 126/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Rullering av handlingsplanen for idrett og friluftsliv 2018 - 2021.
0 PS1192017 PS 119/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Politisk møteplan 2018
0 PS1162017 PS 116/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Godkjenning av protokollen fra møtet 12.10.2017 etter justering av saksprotokollen for sak PS 2017/94 "Økonomirapport pr. 2.tertial 2017"
0 PS1212017 PS 121/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kommunale vigsler fra 01.01.2018 - fornyet behandling
0 PS1292017 PS 129/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Planprogram, Helse og omsorgsplan 2019-2031
0 PS1242017 PS 124/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Forslag til Detaljregulering for Tørka Tistedal - 2. gangs behandling og egengodkjenning
0 PS1172017 PS 117/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Økonomirapport pr. oktober 2017
0 PS1142017 PS 114/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av saksliste
0 PS1272017 PS 127/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Forskrift om ny skoletilhørighet fra skoleåret 2018/2019
0 PS1182017 PS 118/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Rådmannens rapportering til formannskap og kommunestyret 2018
0 PS1132017 PS 113/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av innkalling
Versjon:5.2.2