eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2017 06 15 20170615 15.06.2017 16:00 Folkets hus Store sal Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS682017 PS 68/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Driftskonsept med vurdering av effekt, nye Bergheim senter
0 PS692017 PS 69/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Forslag til forskrift om rett til opphold i sykehjem - Kriterier og ventelister
0 PS702017 PS 70/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Handlingsplan for mangfold og integrering 2017-2020
0 PS572017 PS 57/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av innkalling
0 PS582017 PS 58/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av saksliste
0 PS592017 PS 59/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av protokoll fra forrige møte
0 PS602017 PS 60/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Valg av opposisjonens faste representant for foreløpig godkjenning av protokoll
0 PS612017 PS 61/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 PS652017 PS 65/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Økonomirapport pr. 1.tertial 2017
0 PS662017 PS 66/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Økonomiplan 2018-2021 Formannskapets innstilling
0 PS732017 PS 73/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Ansvar for framtidig alarmsentral - uttalelse
0 PS672017 PS 67/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Østfold Energi - styrets melding til eierne 2017
0 PS712017 PS 71/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Forslag til detaljregulering for Oreid Vest - egengodkjenning
0 PS642017 PS 64/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Årsregnskap og årsmelding 2016
0 PS722017 PS 72/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Ny varslingssentral for brannvesenet i Ski
0 PS632017 PS 63/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Sak fra kontrollutvalget til kommunestyret - Sekretariattjenesten for kontrollutvalget
0 PS622017 PS 62/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Fritak og valg - politiske organ
0 RS112017 RS 11/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Årsmelding 2016 for Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Halden
0 RS102017 RS 10/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Orientering- videreføring av Funksjonsdelingsavtalen mellom Kulturdepartementet, Østfold fylkeskommune og Halden kommune
0 RS122017 RS 12/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Årsmelding 2016 for Råd for eldre i Halden
Versjon:5.2.2