eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2017 05 18 20170518 18.05.2017 17:30 Halden rådhus Kommunestyresalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 FO172017 FO 17/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forespørsel fra Per-Egil Evensen (FrP) vdr oppfølging av vedtak i Halden eldreråd om nedleggelse av røntgenavdelingen/kollektivtilbudet for reise til Kalnes
0 FO162017 FO 16/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forespørsel fra Erling Rennemo Melsom (R) vdr innkjøpsbudsjettet for Halden Bibliotek
0 PS402017 PS 40/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av protokoll fra forrige møte
0 PS412017 PS 41/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Representanter til foreløpig godkjenning av protokoll
0 PS452017 PS 45/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Rebevilgning - Investeringsbudsjett 2017
0 PS482017 PS 48/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Hovednett for sykkeltrafikk i Halden
0 PS432017 PS 43/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Økonomirapport pr. mars 2017
0 PS502017 PS 50/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Forslag til detaljregulering for Idd skole, egengodkjenning
0 PS512017 PS 51/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Ny Idd skole - Totalbudsjett.
0 PS422017 PS 42/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 PS462017 PS 46/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Korrigering av pkt 6.22 - Reglement for politiske utvalg og delegering
0 PS542017 PS 54/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Oversendelse fra kontrollutvalget- FR rapport mottak av flyktninger.
0 PS552017 PS 55/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Sak fra kontrollutvalget til kommunestyret - Halden Arbeid og Vekst
0 PS492017 PS 49/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Rokke avfallsanlegg - Fremtidig drift og organisering
0 PS532017 PS 53/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Sak fra kontrollutvalget til kommunestyret - prosjektplan selvkost VAR
0 PS522017 PS 52/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Sak fra kontrollutvalget - revisjonsrapport nr. 12
0 PS472017 PS 47/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Strategiske eiendomsobjekter
0 PS562017 PS 56/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Forespørsler
0 PS392017 PS 39/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av saksliste
0 PS442017 PS 44/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Avslutning av 21 investeringsprosjekt
0 PS382017 PS 38/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av innkalling
0 RS82017 RS 8/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Kontrollutvalget - protokoll fra møtet 02.05.17
Versjon:5.2.2