eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Avsluttet - Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2017 05 23 20170523 23.05.2017 19:00 Storgt 7 - Wielgården Store møterom Avsluttet - Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS162017 PS 16/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av saksliste
0 PS152017 PS 15/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av innkalling
0 PS212017 PS 21/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Handlingsplan for mangfold og integrering 2017-2020
0 PS202017 PS 20/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Driftskonsept med vurdering av effekt, nye Bergheim senter
0 PS222017 PS 22/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2017-2029, for Halden kommune
0 PS192017 PS 19/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 PS182017 PS 18/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Representanter til foreløpig godkjenning av protokoll
0 PS172017 PS 17/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av protokoll fra forrige møte
0 RS122017 RS 12/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Status i prosjekt virtuell korttidsavdeling pr. mai 2017
0 RS142017 RS 14/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Investeringsprosjekter - Bergheim Bo- og aktivitetssenter, nye Idd skole, Os oppvekstsenter - rapportering (6) om status og framdrift
0 RS102017 RS 10/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Planstrategien- strategidokument- Helse- og omsorgsplan
0 RS92017 RS 9/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Statusrapport, Helse og omsorg, 1. tertial 2017
0 RS82017 RS 8/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Økonomirapport pr. mars 2017
0 RS152017 RS 15/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Folkehelseprofil 2017
0 RS112017 RS 11/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Rekrutteringsstrategi for sykepleiere og vernepleiere
0 RS162017 RS 16/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Virksomhetsplan for NAV Halden
0 RS132017 RS 13/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Status for rehabilitering og innflytting
Versjon:5.2.2