eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Avsluttet - Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2017 05 23 20170523 23.05.2017 16:00 Storgt 7 - Wielgården Store møterom Avsluttet - Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 FO32017 FO 3/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forespørsel fra Øivind Holt (MDG) vdr lokal forskrift for vannscootere
0 PS462017 PS 46/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Istandsetting/tilbakeføring av gategrunn etter omlegging av V/A ledninger i Damhauggata og Nystredet
0 PS442017 PS 44/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Forslag til detaljregulering for Tørka Tistedal - 1.gangs behandling
0 PS502017 PS 50/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Forespørsler
0 PS482017 PS 48/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2017-2029, for Halden kommune
0 PS492017 PS 49/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Handlingsplan for mangfold og integrering 2017-2020
0 PS422017 PS 42/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Gnr. 62 bnr. 107- Storgata 14 - søknad om rammetillatelse for bruksendring etablering av leiligheter
0 PS372017 PS 37/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av innkalling
0 PS382017 PS 38/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av saksliste
0 PS392017 PS 39/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av protokoll fra forrige møte
0 PS402017 PS 40/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Representanter til foreløpig godkjenning av protokoll
0 PS412017 PS 41/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 PS472017 PS 47/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Forslag til skilt- og reklamebestemmelser for "Høvleriet" i Halden kommune
0 PS432017 PS 43/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Busterudkleiva 7 - midlertidig forbud mot tiltak etter pbl. § 13-1
0 PS452017 PS 45/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Forslag til detaljregulering for Oreid Vest - 2. gangs behandling
0 RS162017 RS 16/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Investeringsprosjekter - Bergheim Bo- og aktivitetssenter, nye Idd skole, Os oppvekstsenter - rapportering (6) om status og framdrift
0 RS152017 RS 15/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Overtakelse av vei, vann- og avløp Svinesundsparken 2, Halden
0 RS142017 RS 14/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Økonomirapport teknisk april 2017 - tertialrapport
Versjon:5.2.2