eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Avsluttet - Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2017 04 25 20170425 25.04.2017 16:00 Storgt 7 - Wielgården Store møterom Avsluttet - Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS252017 PS 25/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Representanter til foreløpig godkjenning av protokoll
0 PS272017 PS 27/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Hovednett for sykkeltrafikk i Halden
0 PS292017 PS 29/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Ny brannstasjon / beredskapssenter - valg av sted for lokalisering
0 PS262017 PS 26/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 PS242017 PS 24/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av protokoll fra forrige møte
0 PS302017 PS 30/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Rokke avfallsanlegg - Fremtidig drift og organisering
0 PS282017 PS 28/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Forslag til detaljregulering fror Bergheim demenssenter - 1. gangs behandling
0 PS222017 PS 22/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av innkalling
0 PS232017 PS 23/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av saksliste
0 RS122017 RS 12/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Orientering om fylkesmannens behandling av klagesak - gnr/bnr 67/19 - Svalsrødveien 2, deling av eiendom
0 RS112017 RS 11/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Investeringsprosjekter - Bergheim bo- og aktivitetssenter, nye Idd skole, Os oppvekstsenter - rapportering (5) om status og framdrift
0 RS92017 RS 9/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Økonomirapport teknisk pr mars 2017
0 RS132017 RS 13/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Asfaltprogram 2017
0 RS102017 RS 10/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Folkehelseprofil 2017
Versjon:5.2.2