eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2016 12 08 20161208 08.12.2016 17:30 Halden rådhus Kommunestyresalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 FO222016 FO 22/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forespørsel fra Arve Sigmundstad (AP) vdr den økonomiske situasjonen i Halden Håndballklubb
0 FO212016 FO 21/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forespørsel fra Ulf Torben Redi (AP) vdr kommunale varslings- og handlingsrutiner i forbindelse med overgrep mot barn
0 PS1222016 PS 122/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av protokoll fra forrige møte
0 PS1242016 PS 124/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 PS1272016 PS 127/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Stortings- og samtingsvalg 2017 - todagers valg
0 PS1252016 PS 125/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Økonomirapport pr. oktober 2016
0 PS1232016 PS 123/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Representanter til foreløpig godkjenning av protokoll
0 PS1292016 PS 129/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Østfold kommunerevisjon IKS - ny selskapsavtale fra - 01.01.2017 - ny behandling.
0 PS1282016 PS 128/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Sak fra kontrollutvalget til kommunestyret Valg av ny revisor
0 PS1342016 PS 134/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Høringsuttalelse - ny klimalov
0 PS1352016 PS 135/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Forespørsler
0 PS1322016 PS 132/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Investeringsmidler - Etabelring av ny IT-plattform
0 PS1202016 PS 120/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av innkalling
0 PS1212016 PS 121/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av saksliste
0 PS1302016 PS 130/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Drift og organisering av de kommunale bryggeplassene
0 PS1262016 PS 126/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Rådmannens rapportering til kommunestyret 2017
0 PS1332016 PS 133/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Anmodning om bosetting av flyktninger i Halden 2017
0 PS1312016 PS 131/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Handlingsplan for utbygging av spillemiddelfinansierte idrettsanlegg.
0 RS152016 RS 15/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Årsmelding 2015 for Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Halden og Råd for eldre i Halden
0 RS162016 RS 16/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring. Politireformen
Versjon:5.2.2