eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2016 10 13 20161013 13.10.2016 17:30 Halden rådhus Kommunestyresalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 FO172016 FO 17/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forespørsel fra Ole Richard Holm-Olsen (H) vdr informasjon om varslingsrutiner blant kommunens ansatte
0 FO152016 FO 15/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Interpellasjon fra F.Dahlen (SV) vdr skoletilbudet i Halden høsten 2016 - utsatt fra møtene 22.06 og 08.09.16
0 FO162016 FO 16/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forespørsel fra Anne Karin Johansen (AP) vdr status i arbeid med strategi for universell utforming
0 FO182016 FO 18/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forespørsel fra Fridtjof Dahlen (SV) vdr totalkostnadene ved bygging av Idd skole
0 PS972016 PS 97/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Representanter til foreløpig godkjenning av protokoll
0 PS1022016 PS 102/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av forliksråd 2017 - 2021
0 PS992016 PS 99/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kjøp av Risum videregående skole
0 PS1032016 PS 103/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av meddommere for perioden 2017 - 2020 - supplering
0 PS1012016 PS 101/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Støtte til TV-aksjonen 2016
0 PS1042016 PS 104/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll IFE - KS1 Fremtidig behov for lagringskapasitet.
0 PS982016 PS 98/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Økonomirapport pr. 2. tertial
0 PS1002016 PS 100/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Østfold kommunerevisjon IKS - ny selskapsavtale fra - 01.01.2017.
0 PS1052016 PS 105/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Forespørsler
0 PS962016 PS 96/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av protokoll fra forrige møte
0 PS942016 PS 94/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av innkalling
0 PS952016 PS 95/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av saksliste
Versjon:5.2.2