eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2016 09 08 20160908 08.09.2016 17:30 Halden rådhus Kommunestyresalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 FO132016 FO 13/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Interpellasjon fra Fridtjov Dahlen, SV vdr skoletilbudet i Halden høsten 2016 - sak utsatt fra møte 22.06.16
0 FO142016 FO 14/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forespørsel fra Kirsti Brekke Myrli (AP) vdr arbeid med handlingsplan for mangfold og integrering
0 PS822016 PS 82/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 PS932016 PS 93/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Forespørsler
0 PS892016 PS 89/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Oppfølging av PS 2016/27 i hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester, PS2016/24 i hovedutvalg for undervisning og oppvekst, og PS2016/34 i hovedutvalg som samfunnsutvikling og kultur.
0 PS832016 PS 83/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Økonomirapport juli.16
0 PS902016 PS 90/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Forslag til detaljregulering for Svinesundparken Nord, egengodkjenning
0 PS862016 PS 86/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Høring - Ny kommunelov - NOU 2016:4
0 PS842016 PS 84/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Oppdatering av økonomireglement
0 PS922016 PS 92/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Rokke avfallsanlegg - status august 2016.
0 PS872016 PS 87/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Regionreformen - høringsuttalelse
0 PS812016 PS 81/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av protokoll fra forrige møte
0 PS792016 PS 79/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av innkalling
0 PS802016 PS 80/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av saksliste
0 PS852016 PS 85/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Reglement for politiske utvalg og delegering - revisjon
0 PS882016 PS 88/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Revisjon av etiske retningslinjer for Halden kommune
0 RS132016 RS 13/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Arbeid med oppfølging av eiermeldingen for Halden kommune
0 RS122016 RS 12/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Årsmelding 2015 - Østfoldhelsa
0 RS112016 RS 11/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Fylkesmannens svar på lovlighetsklage vedrørende motorisert ferdsel på Rokkevannet
Versjon:5.2.2