eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2016 06 22 20160622 22.06.2016 14:00 Halden rådhus Kommunestyresalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 FO122016 FO 12/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forespørsel fra Thorfinn Moen (SP) vdr. finansiering av skogbrannovervåkingen i Østfold
0 FO112016 FO 11/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Interpellasjon fra Fridtjof Dahlen (SV) vdr. skoletilbudet i Halden høsten 2016
0 PS602016 PS 60/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av protokoll fra forrige møte
0 PS612016 PS 61/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 PS782016 PS 78/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Forespørsler
0 PS692016 PS 69/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Remmen kunnskapspark - opparbeiding av infrastruktur - avtale om refusjonsbeløp - godkjenning
0 PS642016 PS 64/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av kommunefugl i Halden
0 PS772016 PS 77/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Sak fra kontrollutvalget - revisjonsrapport nr. 11
0 PS632016 PS 63/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Tidsbegrenset permisjonssøknad fra politiske verv
0 PS622016 PS 62/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av meddommere og skjønnsmenn i perioden 2017-2021
0 PS722016 PS 72/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Regnskap og årsmelding 2015
0 PS762016 PS 76/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Sak fra kontrollutvalget - revisjonsrapport nr. 10
0 PS672016 PS 67/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Fastsettelse av planprogram for Detaljregulering med konsekvensutredning for Idd kirke (G-705)
0 PS652016 PS 65/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Revisjon av Kommunedelplan for idrett og friluftsliv.
0 PS742016 PS 74/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kommunereformen 2014-2016
0 PS732016 PS 73/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Økonomiplan 2017 - 2020
0 PS582016 PS 58/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av innkalling
0 PS592016 PS 59/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av saksliste
0 PS752016 PS 75/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Omdisponering av investeringsmidler - tilleggsbevilgning til mulighetsstudie på Os
0 PS702016 PS 70/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Næringsutviklingsanalyse for Halden og søknad om midler til næringsutvikling fra KMD
0 PS682016 PS 68/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Fastsettelse av planprogram - endring av reguleringsplan for Veden (nasjonal plan-ID:G-616)
0 PS712016 PS 71/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Økonomirapport pr.mai
0 PS662016 PS 66/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Sluttrapport og sluttanalyse for BOSO-programmet avsluttet 31.12.2015 og invitasjon til deltakelse i Husbankens kommuneprogram 2016-2020
0 RS72016 RS 7/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Eiendomsskattesaken med Saugbrugs AS - endelig inngått avtale om forlik.
0 RS92016 RS 9/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Status i prosjekt virtuell korttidsavdeling
0 RS62016 RS 6/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Avtale om felles evakuert- og pårørendesenter i Østfold
0 RS82016 RS 8/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak i klagesak - Fylkesmannen opprettholder kommunens vedtak om detaljregulering for Steigen hyttefelt
0 RS102016 RS 10/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Status Bergheim demenssenter 3
Versjon:5.2.2